گزارش کار رسم خط تاثیر

اموزش خط تاثیر در تحلیل سازه,آموزش رسم خط تاثیر,خط تاثیر سازه های نامعین,خط تاثیر سازه های معین,جزوه آموزش خط تاثیر,نحوه رسم خط تاثیر,روش رسم خط تاثیر در تحلیل سازه

عنوان آزمایش : خط تاثیر تیرهای ساده

هدف آزمایش : رسم خطوط تاثیر لنگر خمشی و نیروی برشی یک تیر ساده

تئوری آزمایش : مهندسان به ندرت با بارهایی که موقعیت آنها ثابت است سر و کار دارند و تقریبا تمام سازه های ساختمانی تحت تاثیر نیروهای متحرک قرار دارند. نمونه بارز این سازه ها ، پل های روی جاده ها می باشند که بارهای متحرک ناشی از عبور وسایط نقلیه را تحمل می نمایند. ساختمان های صنعتی با جراثقیل های متحرک و ساختمان های اداری با بارهای زنده متحرک از موارد دیگرند.

اصولا هر قسمتی از سازه بایستی برای حالت بحرانی نیروهای داخلی که امکان دارد در آن ایجاد گردد طرح و محاسبه شود. لذا مهندس محاسب بایستی نیروها را در چنان موقعیت نامساعدی در نظر بگیرد که باعث به وجود آمدن وضع بحرانی در مقطع مورد مطالعه شود. بدیهی است موقعیت های نامساعد برای وارد آمدن نیروها برای مطالعه قسمتی از سیستم برای قسمت های دیگر سیستم موقعیت نامساعد نمی باشد.

در بعضی موارد تشخیص موقعیت نامساعد نیروها برای ایجاد حالت بحرانی در یک مقطع مشخص به سادگی میسر می باشد. لیکن در بسیاری از موارد دیگر این امر ساده نبوده و لازم است به نمودار و یا ملاکی برای تعیین موقعیت های نامساعد نیروها متوسل شویم. خطوط تاثیر برای این منظور موثرترین وسیله می باشند.

هدف ما از تحلیل یک سازه ، تعیین نیروهای واکنش تکیه گاهی ، نیروهای داخلی شامل نیروی محوری ، برشی و لنگر خمشی و در نهایت تعیین تنش ها و تغییر شکل ها می باشد که می توان هر یک از آنها را یک تابع نامید.

مقدار یک تابع که شامل موارد بالا می باشد در یک سازه مشخص بستگی به موارد زیر دارد :

  • محل مورد نظر برای مطالعه تابع
  • مقدار نیروی موثر
  • موقعیت نیروی موثر

 

اگر محل مورد نظر برای مطالعه تابع را یک نقطه مشخص فرض نماییم و مقدار نیروی موثر را هم واحد در نظر بگیریم. تنها عامل متغییر موقعیت نیروی موثر خواهد بود . حال اگر نیروی موثر واحد را در موقعیت های مختلفی روی سازه قرار دهیم و برای هر موقعیت مقدار تابع را در مقطع مورد نظر تعیین نماییم و مقدار بدست آمده را به صورت مختصات y محل تاثیر نیرو در روی نمودار سازه در نظر بگیریم ، از وصل کردن نقاط به دست آمده خط تاثیر تابع مورد مطالعه در مقطع مورد نظر بدست می آید.

 

بنابراین می توان گفت که «خط تاثیر» نموداری است که نشان دهنده ی تغییرات یک تابع مشخص سازه ای به علت حرکت بار واحد در روی سازه می باشد. این ایده اولین بار توسط وینکلر در سال ۱۸۶۷ مورد استفاده قرار گرفت.

فرق اساسی بین نمودار خط تاثیر با نمودار نیروی برشی یا لنگر خمشی این است که در نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی عرض هر نقطه نشان دهنده ی مقدار نیروی برشی یا لنگر خمشی در اثر باری با موقعیت ثابت در آن نقطه می باشد در حالی که عرض هر نقطه از خط تاثیر  نشان دهنده ی مقدار تابع در یک موقعیت دیگر در اثر تاثیر بار واحد در آن نقطه می باشد. به عنوان یک راهنما برای تشخیص نمودار نیروی برشی و لنگر خمشی با خط تاثیر می توانیم از جدول زیر استفاده کنیم :

 

از لحاظنمودار نیروی برشی و لنگر خمشیخط تاثیر
مقدار بارثابتبار واحد
محل تاثیر بارثابتمتغیر
محل اندازه گیری تابعمتغیرثابت

 

حال به بررسی نحوه ی رسم نمودار خط تاثیر در یک تیر ساده می پردازیم :

الف ) خط تاثیر برای نیروی برشی تیر ساده

برای رسم این خطوط تاثیر از قرارداد معمول برای علامت نیرو ی برشی استفاده می کنیم.

بدیهی است هنگامی که نیرو بر تکیه گاه چپ وارد می آید در هیچ مقطعی نیروی برشی ایجاد نمی گردد. هنگامی که بار واحد در روی نقاطی واقع در سمت چپ مقطعی قرار گیرد ، نیروی برشی در مقطع مزبور مساوی و مخالف واکنش تکیه گاهی سمت راست تیر خواهد بود که با توجه به قرارداد جهت مثبت نیروی برشی ، علامت آن منفی می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که خط تاثیر نیروی برشی در ناحیه سمت چپ مقطع همان خط تاثیر واکنش تکیه گاهی سمت راست منتها با علامت مخالف خواهد بود ….

متن بالا خلاصه و ناقصی از ابتدای این گزارش کار بود،جهت دریافت گزارش کار کامل با فرمت word در ۱۳ صفحه همراه با فرمول ها و محاسبات و نمودار ها می باشد.برای دانلود به لینک زیر مراجعه بفرمائید.

RIAL 10,000 – خرید