گزارش کار روش خونگیری مویرگی و وریدی

گزارش کار روش خونگیری مویرگی و وریدی

مقدمه: تفاوت های خون وريدی ومويرگی
*  اگرچه تفاوت نتايج آزمايش بين نمونه هاي خون وريدي و مويرگي معمولا” ناچيز است ولي اختلاف آماري و يا باليني با ارزشي در اندازه گيري غلظت گلوكز ، پتاسيم ، پروتئين تام و كلسيم خون وريدي گزارش شده است. قابل ذكر است كه غلظت تركيبات فوق به جز گلوكز در نمونه خون مويرگي پائين تر است. لذا پيشنهاد مي گردد آزمايشگاه در صورت نمونه گيري مويرگي نوع خون گيري را در برگه گزارش آزمايش درج نمايد.
*در مورد پارامترهاي هماتولوژيك بعضي مطالعات بيانگر تفاوت هاي قابل اغماضي ميان محتوي خون مويرگي و وريدي مي باشند، درصورتي كه بعضي ديگر مويد اين تفاوت اند.اين تفاوت ممكن است با سرد بودن موضع نمونه گيري مويرگي تشديد گردد. در بعضي كتب ذكر گرديده كه درصد هماتوكريت ، غلظت هموگلوبين ، شمارش گلبول هاي قرمز ، شمارش لكوسيت ها ، نوتروفيل ها (حدود 8%) و مونوسيت ها (حدود 12%) در خون مويرگي بالاتر از خون وريدی است ، و برعكس شمارش پلاكت ها در خون وريدي بالاتر مي باشد(بدليل چسبيدن پلاكت ها در موضع نمونه گيري مويرگي).
تجهيزات لازم جهت اتاق نمونه‌برداري
نمونه‌گيري بايد در يك محل مجزا ، تميز و ساكت صورت گيرد . اين اتاق بهتر است داراي دستشويی مجزا بوده، ولي در صورت عدم دسترسي به آب ، بايد محلول‌هاي تميزكننده دست‌درمحل موجود باشد .
-1   صندلي نمونه‌برداري  2- تخت معاينه  3- سيني جمع‌آوري ويالهای نمونه 4- دستكش  5- سرنگ يا نگه‌دارنده مخصوص (holder) جهت استفاده از لوله‌هاي خلاء (evacuated tube)
6-لانست يكبار مصرف 7- انواع لوله‌هاي و ظروف در پيچ‌دار يا لوله‌هاي خلاء  8- بازوبند (tourniquet)                                       9- يخچال يا يخ بايد در دسترس باشد  10 – ضدعفوني كننده‌ها  11-گاز پارچه‌اي در ابعاد cm 5×5 يا cm 5/7×5/7  ، استفاده از پنبه پيشنهاد نمي‌گردد . جهت پانسمان باند و گاز نيز  بايد در دسترس باشد                                  12- ظروف مخصوص دفع سرسوزنهاي آلوده (Puncture Resistant Disposal container)
نمونه گيری وريدی
مراحل نمونه‌گيري
1-    انتخاب وسايل مورد نيازبراساس نوع آزمايش ، سرنگ و سرسوزن مناسب يا لوله خلاء انتخاب شود .

متن کامل و ادامه در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *