گزارش کار آزمایشات فیزیولوژی جانوری قلب قورباغه

گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۱,گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۲,فیزیولوژی قلب قورباغه,گزارش کار فیزیولوژی,گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۱ پیام نور,دانلود گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی جانوری ۲

قلب همچون تلمبه ای با ضربانات ریتمیک و موزون خود خون را در سرتاسر بدن به گردش در می آورد. در قلب علاوه بر بافت عضلانی دو نوع بافت دیگر نیز وجود دارد که عبارتند از:

الف : بافت گرهی “Nodal Tissue” این بافت از یاخته های به خصوصی تشکیل شده که پتانسیل عمل غشایی آن ها ناپایدار بوده و پس از هر پتانسیل عمل که پتانسیل غشاء به حالت استراحتی باز می گردد مجدداً به طور خود به خود غشاء آن ها دپلاریزه می شود و وقتی پتانسیل آن به حد آستانه ای رسید پتانسیل عمل مجددی در یاخته های بافت گرهی تولید می شود .این یاخته ها را آغازگر (Pacemaker) می نامند . بافت گرهی در قلب انسان در دو منطقه دیده می شود .

گره سینوسی ـ دهلیزی

(S.A.N = Sino Arterial Node) که در محل اتصال بزرگ سیاهرگ فوقانی و دهلیز راست واقع شده و یاخته هایش آغازگران طبیعی قلب محسوب می شوند زیرا در شرایط نرمال فعالیت الکتریکی قلب از آن ها منشأ می گیرد.

گره دهلیزی ـ بطنی

(A.V.N = Artrio – Ventricular Node) که در بخش خلفی دیواره میان دهلیزی و در طرف راست قرار دارد و آستانه تحریک یاخته های آن بالاتر از آستانه تحریک یاخته های گره سینوسی ـ دهلیزی است و فرکانس تولید پتانسیل عمل خود به خودی در آن ها پایین تر است.

بنابراین در شرایط نرمال وقتی امواج الکتریکی خود به خودی منشأ گرفته از گره S.A.N به آن ها می رسد فعالیت الکتریکی شان سرکوب می شود و تنها در شرایطی که تواتر پتانسیل های عمل در یاخته های گره سینوسی ـ دهلیزی کاهش یافته و یا انتقال ایمپالسهای گره سینوسی به گره دهلیزی ـ بطنی دچار اختلال گردد فعالیت یاخته های گره دهلیزی ـ بطنی ظاهر گشته و به عنوان آغازگران نابجا (Ectopic Beat) عمل می کنند و موجب ضربانات نابجا (Ectopic Pacemakers) در قلب می گردند.

ب :بافت هدایت کننده (Transient Tissue) از یاخته های عضلانی تغییر شکل یافته متشکل می شود و امواج الکتریکی (پتانسیل های عمل) را از گره سینوسی ـ دهلیزی در سه مسیر جداگانه در سرتاسر دهلیزها منتشر ساخته و سرانجام بر فیبرهای موجود در گره دهلیزی ـ بطنی منطبق می گردند. (مسیرهای بین گرهی باخمن Bachman) (ونک باخ Wenchebach) و تورل (Thorel).

بخش دوم سیستم هدایت کننده دسته تارهیس (Hiss bundle) است که از گره دهلیزی ـ بطنی شروع شده و در بالای دیواره میان بطنی شاخه چپ دسته تازه ای منشعب می گردد و خود به عنوان شاخه راست در زیر آندوکاردیوم تا نوک قلب ادامه می یابد.

شاخه چپ خود به دو بخش خلفی و قدامی تقسیم می شود. شاخه های مختلف دسته تارهیس سرانجام به فیبرهای سیستم پورکینژ می پیوندند که امواج الکتریکی را در سرتاسر عضله بطنی منتشر می سازند.

یاخته های سیستم هدایت کننده نیز دارای فعالیت الکتریکی خود به خودی هستند ولی آستانه تحریک شان خیلی بالاتر از یاخته های آغازگر بوده و تنها در شرایط غیر طبیعی به عنوان کانون های الکتریکی نابجا عمل کرده و موجب فلاتسر و یا فیبریلاسیون (Heart Fibrillation) می شوند.

قلب انشعاباتی از اعصاب خود مختار دریافت می دارد به طوری که فیبرهای پاراسمپاتیکی از طریق عصب واگ بافت های گرهی و عضله دهلیزی را عصب دار می کنند و فیبرهای سمپاتیکی از عقده های مغزی سمپاتیکی و از طریق اعصاب قلبی به تمام قسمت های قلب می روند.

با این همه ضربان موزون و ریتمیک قلب ذاتی بوده و مستقل از اعصاب ، مربوط به وجود یاخته های آغازگر در بافت های گرهی می گردد. در صورتی که قلب جدا شده از بدن به وسیله مایع فیزیولوژیکی تغذیه گردد برای مدتی ضربان خود را ادامه می دهد (آزمایش ارتتاح قلب جدا شده یا Perfusion Of Solated Heart).

با وجود ذاتی بودن ضربان قلب ، فرکانس و نیروی انقباضی حاصل از آن تحت تأثیر عوامل مختلف فیزیکی ـ شیمیایی، هورمونی و عصبی قرار دارد. تأثیراتی که موجب تغییر فرکانس ضربان قلب می شوند کرونوتروپیکی (Chronotropic Effect) می نامند. در صورتیکه عاملی موجب تغیر در قدرت انقباض قلب گردد اثر اینوتروپیکی (Inotropic Effect) دارد.

از آنجا که آزمایشات مربوط به قلب عمدتاً بر روی قلب قورباغه انجام می شود لازم است ابتدا به تفاوت های آن با قلب انسان اشاره گردد . قلب قورباغه از دو دهلیز با دیواره نازک و یک بطن با دیواره ضخیم تشکیل شده است.

سیاهرگهای زیرین و زبرین در نزدیکی دهلیز راست به هم پیوسته و سینوس وریدی را تشکیل می دهند. با وجود اینکه در قلب قورباغه بطنهای راست و چپ به وسیله دیواره میان بطنی از هم جدا نشده اند خون کم اکسیژنی که از دهلیز راست وارد بطن می شود به طور قابل ملاحظه ای از خون اکسیژن داری که از دهلیز چپ وارد بطن می شود جدا نگه داشته می شود.

منطقه آغازگر اصلی قلب قورباغه در سینوس وریدی قرار دارد که ضربان قلب از آنجا منشأ می گیرد. (به جای گره سینوسی ـ دهلیزی در قلب انسان) اعصاب خود مختار از طریق عصب واگی به ناحیه هلال خاکستری واقع در حد فاصل سینوس وریدی و دهلیز به قلب وارد می شود که تحریک آن ضربان قلب را مهار می کند.

قلب قورباغه فاقد عروق کرونر بوده و بافت قلبی اکسیژن و مواد غذایی مورد نیاز خود را مستقیماً از خون حفره های قلبی به دست می آورد. بنابراین جدا کردن قسمت های مختلف قلب از طریق گره زدن نخ در نقاط به خصوص براحتی امکان پذیر بوده و در تغذیه بافت قلبی اشکالی ایجاد نمی شود. با استفاده از این امکان فعالیت قسمت های مختلف قلب را جداگانه مورد مطالعه قرار می دهند (آزمایش گره های استانیوس).

در آزمایشات مربوط به قلب قورباغه باید قورباغه را ابتدا مغزی- نخاعی کنیم برای این کار بدون اینکه از ماده بیهوش کننده استفاده شود قورباغه را در دست چپ قرار داده و پاها و دست های حیوان را به وسیله انگشتان محکم می گیریم سپس در حالی که سر جانور را با انگشت شصت به پایین فشار می دهیم با دست راست سوزن تشریح را گرفته و نوک سوزن را در فرورفتگی پشت سر قورباغه (در رأس مثلث ـ متساوی الاضلاعی که قاعده آن حد فاصل بین دو چشم قورباغه است) فرو می بریم و وقتی سوزن وارد نخاع شد با فشار دادن به طرف جلو مغز حیوان را تخریب می کنیم و بعد با فشار دادن سوزن به طرف عقب  نخاع حیوان را نیز کاملاً از کار می اندازیم.

برای اطمینان از اینکه حیوان مغزی نخاعی شده است رفلکس دست ها و پاهایش را بررسی می کنیم در صورتی که پای حیوان در پاسخ تحریک نوک سوزن تکان نخورد نشان دهنده قطع رفلکس های نخاع حیوان است. عمل مغزی- نخاعی کردن قورباغه را اصطلاحاً پیت کردن (Pithing) می نامند .

آزمایش اول:

الف : هدف مطالعه فعالیت مکانیکی (ضربان) قلب قورباغه.
ب : لوازم مورد نیاز : تخت تشریح قورباغه ، ترانس دیوسر (Transducer) ، کوپلر (Coupler) و اسیلوگراف و وسایل تشریح و محلول رینگر قورباغه.

ج : روش کار : قورباغه تازه پیت شده را طوری روی تخت قورباغه سنجاق کنید که شکمش به طرف بالا باشد. به وسیله یک قیچی کوچک پوست شکم را از ناحیه لگن تا گردن شکاف داده و از ناحیه جناغ شکاف را به صورت علامت بعلاوه در طرفین پهلوها ادامه دهید تا جناغ سینه ظاهر گردد. با یک پنس کوچک نوک جناغ را گرفته و با بریدن دیواره قفسه سینه از دو طرف…..

ادامه گزارش کار در فایل word زیر:قیمت ۲۰۰۰ تومان

این گزارش کار شامل ۴ آزمایش زیر می باشد.
مطالعه فعالیت مکانیکی (ضربان) قلب قورباغه
مشاهده اثر تغییر دما بر ضربان قلب
مطالعه اثر یون های مختلف بر فعالیت مکانیکی قلب قورباغه
مطالعه اثر داروها بر فعالیت مکانیکی قلب قورباغه

RIAL 20,000 – خرید