گزارش کار موازی و متوالی بستن مقاومت

آزمایش  ( موازی بستن مقاومت ها )

هدف آزمایش :

هدف از این آزمایش ، اثبات این موضوع است که در جریان ثابت ، اختلاف پتانسیل مجموع چند مقاومت که بصورت متوالی با هم بسته شده اند ، برابر است با مجموع اختلاف پتانسیل دو سر هر کدام از مقاومت ها در همان جریان .

 

موارد مصرفی :

  1. دو عدد مقاومت
  2. سیم های رابط
  3. مولد
  4. ولت متر

 

شرح کار :

در مقاومت های متوالی که یک سر مقاومت ، بدون واسطه و تنها توسط سیم به مقاومت دیگر وصل میشود ، جریان یکسانی از تمام مقاومت عبور میکند و اختلاف پتانسیل دو سر مجموعه مقاومت های متوالی برابر با مجموع تک تک اختلاف پتانسیل های دو سر هر کدام از مقاومت ها است .

طبق قانون اهم داریم :

V = R*I

V = V1 + V2 + … + Vn

I*RT = I*R1 + I*R2 + … + I*Rn

 

پس از فاکتور گرفتن از I و حذف آن از دو طرف معادله ، داریم :

RT = R1 + R2 + … + Rn

 

که RT همان مقاومت معادل است .

 

در یک جریان ثابت (مثلا 0.05A) ، مجموع اختلاف پتانسیل های دو سر مقاومت ها ، برابر است با اختلاف پتانسیل دو سر مجموع مقاومت ها ، که بصورت سری (متوالی) بسته شده اند .

برای انجام آزمایش ، ابتدا دو مقاومت را بصورت متوالی به یکدیگر میبندیم و آنها را با جریان ثابت به مولد متصل میکنیم و اختلاف پتانسیل دو سر آنها را توسط ولت متر اندازه میگیریم . سپس مقاومت ها را از یکدیگر جدا کرده ، با همان جریان ثابت ، اختلاف پتانسیل تک تک آنها را بدست می آوریم .

که در نتیجه ، اختلاف پتانسیل دو سر مقاومت های متوالی باید برابر مجموع اختلاف پتانسیل های تک تک مقاومت ها باشد .

 

متن کامل در فایل زیر:قیمت 1000 تومان

RIAL 10,000 – متوالی موازی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *