گزارش کار مکانیسم باز و بسته شدن روزنه ها

گزارش کار فیزیولوژی گیاهی,مکانیسم باز و بسته شدن روزنه ها در گیاهان,چگونگی باز و بسته شدن روزنه ها,عوامل موثر بر باز و بسته شدن روزنه,بررسی باز و بسته شدن روزنه ها,گزارش کار آزمایشگاه فیزیولوژی گیاهی ۲,نحوه باز و بسته شدن روزنه ها,گزارش کار نفوذپذیری غشای سلول گیاهی

مکانیسم باز و بسته شدن روزنه

هدف:بررسی تاثیر محلول های KOH، HCl، KClمحیط روشن وتاریک

مقدمه:

گیاهان در اندام های هوایی خود یعنی برگ ها و ساقه منافذی را جهت عبور جریان هوا دارند. در برگ ها و ساقه روزنه داریم. در ساقه ساختار دیگری با نام عدسک نیز دیده می شود. روزنه ها محل هایی از برگ هستند که در واقع باعث خروج بخار آب و ورود CO2 می شوند. دیواره سلول های گیاهی از سلولز، سایر پلی ساکارید ها و پروتئین ساخته شده است که همانند حصیری عمل می کند. با برخورد نور به سلول ها آب از سطح آنها بخار می شود و به فضای میان سلول ها می رود. در بالا یا پایین این فضاها (بیشتر پایین) روزنه ها قرار دارند. به این عمل تعرق می گویند. که نقش بسیار مهمی در بالا کشیدن آب از ریشه ها به سمت بالا و شرکت دادن آن در فرآیند های حیاتی مانند فتوسنتز دارد.

ساختار درونی برگ:

* تمام بافتهای برگ از بشره، پارانشیم پوستی و دستجات آوندی تشکیل یافته‌اند.

* برگ به جای تقارن محوری، دارای تقارن دو طرفی است.

۱- دمبرگ:

تمام‌ سطح‌ دمبرگ‌ از بشره‌ پوشیده‌ شده‌ که‌ امتداد بشره‌ ساقه‌ است‌ و درون‌ آن‌ پارانشیمی‌ وجود دارد که‌ رگبرگها از میان‌ آن‌ می‌گذرند. آوندهای‌ چوب‌ ـ آبکش‌ با همان‌ وضعی‌ که‌ در ساقه‌ قرار دارند (آوندهای‌ آبکشی‌ در خارج‌ و آوندهای‌ چوبی‌ در داخل‌) وارد برگ‌ می‌شوند. در نتیجه‌ آوندهای‌ آبکشی‌ در پایین‌ و آوندهای‌ چوبی‌ آنها در بالای‌ آوندهای‌ آبکشی‌ قرار می‌گیرند. علاوه‌ بر آوندها، یاخته‌های‌ فیبری‌ نیز در رگبرگ‌ وجود دارند.

پارانشیم‌ دمبرگ‌ از نوع‌ پارانشیم‌ کلروفیلی‌ است‌ که‌ یاخته‌هایش‌ به‌ موازات‌ محور اندام‌ دراز شده‌اند. غالباً دسته‌های‌ کلانشیمی‌ زیر بشره‌ای‌ در آن‌ تمایز یافته‌اند که‌ به‌ دمبرگ‌ استحکام‌ و انعطاف‌ لازم‌ را می‌بخشند.

۲- رگبرگ‌ها:

رگبرگ ادامه رشته‌های آوندی دمبرگ است و در ساختار آن بافت‌های نگهدارنده کلانشیم و یا اسکلرانشیم نیز وجود دارد. انتهای رگبرگ‌ها به یک تراکئید (آوند چوبی بسته) ختم می‌گردد. در بسیاری از دو لپه‌ایها غلاف آوندی به هر طرف یکی از دو بشره یا معمولاً هر دو بشره گسترش می‌یابد.

۳- پهنک:

در برش‌ عرضی‌ پهنک‌ سه‌ نوع‌ بافت‌ اصلی‌ دیده‌ می‌شود:

¤ بشره‌ فوقانی (زبرین) و بشره تحتانی (زیرین):

لایه‌ بشره‌ تمامی‌ سطح‌ برگ‌ را می‌پوشاند و به‌ بشره‌ شاخه‌ای‌ که‌ برگ‌ بر روی‌ آن‌ واقع‌ شده‌ متصل‌ می‌شود.

¤ مزوفیل‌‌:

پارانشیمی‌ است‌ که‌ فضای‌ بین‌ بشره‌ زبرین‌ و زیرین‌ برگ‌ را پر می‌کند. یاخته‌های‌ مزوفیل‌ حتی‌ پس‌ از بلوغ‌ دارای‌ دیواره‌ نازک‌ و هسته‌اند.

¤ رگبرگ‌ها یا دستجات‌ آوندی‌:

رگبرگ‌ها ادامه‌ رشته‌های‌ آوندی‌ دمبرگ‌ هستند که‌ شبکه‌ گسترده‌ای‌ را در مزوفیل‌ تشکیل‌ می‌دهند. رگبرگ‌های‌ اصلی‌ غالباً در سطح‌ پهنک‌ برجسته‌اند و همان‌ تشکیلات‌ دمبرگ‌ در آنها دیده‌ می‌شود.

الف) انواع روزنه‌های هوایی بر اساس موقعیت قرارگیری سلولهای محافظ روزنه (گارد) نسبت به سایر سلولهای اپیدرمی:

۱- روزنه هوایی برجسته: استوماتها بر روی یاخته‌های همراه و بالاتر از یاخته‌های اپیدرمی مجاور خود قرار می‌گیرند

۲- روزنه هوایی سطحی: استوماتها با یاخته‌های اپیدرمی مجاور خود در یک سطح قرار می‌گیرند

۳- روزنه هوایی فرو رفته یا عمقی: استوماتها در زیر یاخته‌های همراه و در نتیجه پائین‌تر از سطح بشره قرار می‌گیرند.

۴- روزنه هوایی مخفی یا نهفته: گاهی فرورفتگی‌هایی به نام غار یا کریپت (Crypt) در بشره بعضی از گیاهان مشاهده می‌شود که استوماتها در داخل آن قرار می‌گیرند. لازم به ذکر است که در کریپت علاوه بر استوماتها، کرکها نیز قابل مشاهده‌اند

ب ) انواع روزنه‌های هوایی بر اساس چگونگی آرایش سلولهای همراه در اطراف سلولهای محافظ: بر این اساس می‌توان انواع تیپ‌های روزنه‌ای زیر را در تک لپه‌ایها و دولپه‌ایها مشاهده نمود:

تک لپه‌ایها:

۱- لاله‌ایها، زنبقی‌ها و ثعلبی‌ها: در این تیپ سلولهای اپیدرمی دراز و کشیده‌اند که سلولهای محافظ نیز در جهت کشیدگی این سلولها کشیده شده‌اند. این تیپ فاقد سلولهای همراه می‌باشد

۲- برگ بیدی: در تیپ برگ بیدی چهار سلول همراه دو به دو بر هم عمودند. دو تای کوچکتر موازی با دو سلول گارد قرار داشته دو سلول همراه بزرگتر بر این چهار سلول عمودند

۳- گندمیان: سلولهای محافظ در این تیپ دمبلی شکل بوده و سلولهای اپیدرمی دراز و کشیده، منتهی با دیواره‌ سلولی دندانه‌دار

دو لپه‌ایها:

۱- آنموستیک (Anemocytic): سلولهای همراه اطراف سلولهای محافظ یک شکل و یکسان بوده به طوریکه می­توان گفت فاقد سلول همـراه می‌باشند (در گونه‌های شمعدانی، گل میمون، خشخاش، کدو و …)

۲- پاراستیک (Paracytic): دو سلول همراه، موازی با دو سلول محافظ و در امتداد محور طولی آن قرار می‌گیرند (در گونه‌های ماگنولیا، اقاقیا، پیچک و …)

۳- دیاستیک (Diacytic): سلولهای همراه عمود بر محور طولی سلولهای محافظ قرار دارند (در گونه‌های میخک، تیره آکانتاسه و …)

۴- آنیزوستیک (Anisocytic): سه سلول همراه اطراف سلولهای محافظ، اندازه­‌های متفاوتی دارند. به طوریکه یکی از همه کوچکتر و یکی از دو تای دیگر بزرگتر است (در گونه‌های شب‌بو، سیب‌زمینی، کلم و …)

۵- اکتینوستیک (Actinocytic): سلولهای همراه در اطراف سلولهای محافظ به حالت شعاعی قرار می‌گیرند

روزنه‌ آبی:

وظیفه این روزنه‌ها تعریق یعنی از دست دادن آب به صورت قطرات مایع می‌باشد. اگر آب کافی در اختیار برخی گیاهان وجود داشته باشد اما بدلیل پایین بودن دمای محیطی و یا بالا بودن رطوبت نسبی محیط و یا هر عامل دیگر تعرق صورت نگیرد آب اضافی گیاه به صورت تعریق دفع می‌شود

روزنه‌های آبی در نوک یا حاشیه برگها وجود دارند و حتی در بخشهای غوطه‌ور در آب نیز دیده می‌شوند. این روزنه‌ها نیز توسط دو سلول محافظ لوبیایی شکل احاطه شده اما این سلولها غیر متحرکند. لذا بر خلاف روزنه‌های هوایی، روزنه‌های آبی همواره باز می‌باشند

مواد و وسایل مورد نیاز: برگ،تیغ ،شیشه ساعتی،چراغ مطالعه،قطره چکان، محلول (KCl=0.001 ) و (HCl=0.001) و (KOH=0.001)

شرح آزمایش:

ابتدا برگ را در اندازه های مختلف بریده و انها در شیشه ساعتی قرار می دهیم و بر روی هر….

ادامه متن گزارش کارهمراه با تصاویر و تفسیر نتایج در فایل word زیر:قیمت ۲۰۰۰ تومان

RIAL 20,000 – خرید