گزارش کار و دستورالعمل آزمایش کدورت,سختی,ph,ec

PH متر دستگاه الکترونیکی برای محاسبه PH مواد است. این دستگاه متشکل از دو بخش اصلی یعنی میله کاوشگر (probe) و اندازه گیر (meter) است. میله کاوشگر PH محلول را تبدیل به سیگنال الکتریکی کرده و اندازه گیر آن را تحلیل و میزان PH را نمایش می دهد.

آماده سازی

مرحله اول: قبل از شروع کار با PH متر ابتدا باید مطمئن شوید که میله جستجو گر در محلول نگهدارنده یا محلول با

PH = 4 نگهداری شده است. در غیر این صورت ممکن است PH متر در تعیین PH محلول مورد مطالعه دچار خطا شود. برای حل این مشکل میله جستجو گر را به مدت ۲h ساعت در آب مقطر نگهداری کنید و سپس آن را در محلول نگهدارنده قرار دهید.

مرحله ۱: جستجو گر را در محلول با PH = 7 قرار داده، حداقل ۳۰ ثانیه زمان بدهید تا اندازه گیر عدد ثابتی را نشان دهد. سپس اندازه گیر را روی عدد ۷ تنظیم کنید. (PH متر عدد ۷ را نشان دهد)

هدایت سنج (Conductometer)
برای اندازه گیری هدایت محلول ها دستگاهی به نام هدایت سنج یا کنداکتومتر به کار می رود. هر دستگاه هدایت سنج دارای دو الکترود یکسان فلزی پلاتینه شده می باشند. الکترودها در یک محفظه شیشه ای پیرکس یا شیشه ی مقاوم دیگر، موازی هم قرار گرفته اند. به مجموعه ی این الکترودها در محفظه ی شیشه ای، پیل کنداکتومتر می گویند. برای اندازه گیری هدایت یک محلول، پیل کنداکتومتر را در آن محلول قرار داده و دستگاه با ولتاژ مناسبی که بین الکترودها می فرستد، هدایت محلول را نشان می دهد. جریان برق به کار رفته اگر مستقیم باشد باعث تجزیه ی الکتریکی محلول می شود، بنابراین از یک جریان برق متناوب با فرکانس زیاد (به طور معمول ۶۰HZ تا ۱۰۰۰) استفاده می شود. دستگاه های هدایت سنج تجاری معمولا طوری طراحی شده اند که هدایت الکترولیتی را بر حسب mS یا µS اندازه می گیرند. بعضی دستگاه ها نیز هدایت ویژه را اندازه می گیرند که محدوده ی اندازه گیری آن ها بر حسب mS/cm یا µS/cm می باشد.

آب چاه

کدورت سنجی
TURBIDIMETER کدورت سنج

کدورت سنج به دستگاهی گفته می شود که به روش اپتیکی (انعکاس نور توسط ذرات معلق) مقدار کدورت محلولها را اندازه گیری میکند
شرح پراکندگی تابش در اثر برخورد با نمونه های راکد می تواند مبنای اندازه گیری باشد. به این گونه روشها ، روشهای کدورت سنجی نیز می گویند. روش سنجش انعکاس پرتو را نفلومتری و روش کاهش توان….

تعیین ph آب چاه و آب مقطر

تعیین کدورت آب:
ابتدا دستگاه را به وسیله ی محلول های فرمازین (دارای کدورت مشخص) کالیبره میکنیم کدورت محلول های فرمازین ۱۰۰۰می باشدبنابراین محلول ۱تا۱۰۰۰را به دستگاه می دهیم تا بخواند و کالیبره شود سپس سل NTU1-NTUاز
دستگاه کدورت سنج را از آب چاه پر کرده و …

 

مشاهده متن کامل آزمایشات بالا در زیر:

قیمت:۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *