گل سن سی ویرا ، زبان مادر شوهر

گل زبان مادر شوهر,گل سن سی ویرا ، زبان مادر شوهر,کشت و پرورش گل سن سی ویرا یا زبان مادر شوهر,خاک مناسب برای پرورش گل سن سی ویرا ( زبان مادر شوهر )

سن سی ویرا ( زبان مادر شوهر)( sansevieria)

از گیاهان مورد استفاده  زیاد در خانه ها می باشد . از خانواده سوسنیان یا لیلیاسه و بومی افریقاست ، برگها بلند و کشیده و خاردار با حاشیه زرد و به شکل سرنیزه ، ارتفاع برگها به یک متر می رسد و تکثیر آن از طریق برگ و یا ساقه های زیرزمینی است ، بسیار کم توقع و مقاوم در برابر خشکی و سایه ولی در این واریته به علت ابلق بودن برگها به نور بیشتری احتیاج دارد .

نیازها :

نور :نور کامل بهترین شرایط نوری این گیاه است ولی در سایه هم قادر به ادامه زندگی است ، تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی کند
دما :
در زمستان تا درجه حرارت 10 درجه سانتیگراد قدرت تحمل دارد ولی درجه حرارت مطلوب در این فصل 16 است ، در تابستان در درجه حرارت مطلوب برای انسان  24 درجه  . نسبت به سرما حساس است  و سرمای بیش از حد تاب نمی آورد و دچار یخ زدگی می گردد .

آبیاری :
در زمستان هر 3 هفته یکبار و در تابستان یکبار در هفته آبیاری کافی است  به دلیل ساقه گوشتی گیاه که سرشار از آب است از آبیاری زیاد از اندازه پرهیز نمایید چون باعث پوسیدگی گیاه می گردد . در بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود

خاک :
بهترین  خاک ، خاک لوم است  ( مخلوطی از شن ، رس و مواد آلی ( برگ پوسیده   یا کود دامی به مقدار کم ) ) است . استفاده بیش از حد از مواد آلی باعث پوسیدگی ساقه گیاه و از بین رفتن آن می گردد .

تکثیر :
تکثیر این گیاه ساده است یا از گیاه مادری از ریشه به چند قسمت تقسیم می شود که هر قسمت دارای ریشه و برگ جداگانه است  و در گلدان جدید کاشت می گردد .  یا از طریق  قلمه : ساقه گیاه به قطعات کوچک حدود 8 سانتیمتر تقسیم کرده و در ماسه کشت می نمایند دقت شود قطعات وارونه  کاشت نشود  برای ریشه دهی سریعتر می تواند خزانه را با پلاستیک پوشاند تا رطوبت حفظ شود . پس از ظهور 2 تا 3 برگ  قلمه ها را به گلدان اصلی انتقال دهید .

سن سی ویرا

گل سن سی ویرا
از گیاهان مورد استفاده زیاد درخانه‌هاست
از خانواده سوسنیان یا لیلیاسه و بومی آفریقاست، برگ‌ها بلند و کشیده و خاردار با حاشیه زرد و به شکل سرنیزه، ارتفاع برگ‌ها به یک متر می‌رسد و تکثیر آن از طریق برگ و یا ساقه‌های زیرزمینی است، بسیار کم‌توقع و مقاوم در برابر خشکی و سایه ولی در این واریته به علت ابلق بودن برگ‌ها به نور بیشتری احتیاج دارد.

گل و گیاهان آپارتمانی,گل سن سی ویرا ,گیاهان آپارتمانی , سن سی ویرا , پرورش گل ,گلهای آپارتمانی

‌ نیازها:
نور: نور کامل  بهترین شرایط نوری این گیاه است ولی در سایه هم قادر به ادامه زندگی است، تابش مستقیم آفتاب را تحمل نمی‌کند.
دما: در زمستان تا درجه حرارت ۱۰ درجه سانتیگراد قدرت تحمل دارد ولی درجه حرارت مطلوب در این فصل ۱۶ است، در تابستان در درجه حرارت مطلوب برای انسان ۲۴ درجه است. نسبت به سرما حساس است و به سرمای بیش از حد تاب نمی‌آورد و دچار یخ‌زدگی می‌شود.
آبیاری: در زمستان هر ۳ هفته یکبار و در تابستان یکبار در هفته آبیاری کافی است به دلیل ساقه گوشتی گیاه که سرشار از آب است از آبیاری زیاد از اندازه پرهیز کنید چون باعث پوسیدگی گیاه می‌شود. در بین دو آبیاری اجازه دهید تا سطح خاک خشک شود.
خاک: بهترین خاک، خاک لوم است (مخلوطی از شن، رس و مواد آلی «برگ پوسیده یا کود دامی به مقدار کم») است. استفاده بیش از حد از مواد آلی باعث پوسیدگی ساقه گیاه و از بین رفتن آن می‌شود.
تکثیر: تکثیر این گیاه ساده است یا از گیاه مادری از ریشه به چند قسمت تقسیم می‌شود که هر قسمت دارای ریشه و برگ جداگانه است و در گلدان جدید کاشت می‌شود. یا از طریق قلمه: ساقه گیاه را به قطعات کوچک حدود ۸ سانتیمتر تقسیم کرده و در ماسه کشت می‌کنند دقت شود قطعات وارونه کاشت نشود. برای ریشه دهی سریع‌تر می‌تواند خزانه را با پلاستیک پوشاند تا رطوبت حفظ شود. پس از ظهور ۲ تا ۳ برگ قلمه‌ها را به گلدان اصلی انتقال دهید.
نکته مهم: گیاه کم توقعی است فقط از آبیاری بیش از اندازه پرهیز کنید که باعث پوسیدگی ساقه می‌شود که اکثر موارد از بین رفتن این گیاه در آپارتمان به همین دلیل است.
نکته مهم :
گیاه کم توقعی است فقط از آبیاری بیش از اندازه پرهیز نمایید که باعث پوسیدگی ساقه می گردد که اکثر موارد از بین رفتن این گیاه در آپارتمان به همین دلیل است .