گوموری متنامین سیلور(GMS)

3

قارچ ها به دلیل رسوب نقره احیا شده در دیواره سلولی، به رنگ سیاه قهوه ای دیده می شوند.(زمینه به رنگ سبز کم رنگ دیده می شود.)
نسبت به رنگ پاس کنتراست بهتری بین قارچ و زمینه لام ایجاد می کند.
رنگ ذاتی قارچ مشخص نیست(نمی توان قارچ سیاه را از قارچ شفاف افتراق داد.)
عناصر قدیمی و غیر زنده قارچ را رنگ می کند.
ساختمان های رشته ای اکتینومیست ها ، نوکاردیا و استرپتومیسس ها را بخوبی نشان می دهد.

محلول های رنگ گوموری

Chromium trioxide, 5% aqu.Neutral red, 1% aqu. or
Sodium bisulphite, 1% aqu.Light green SFy, 0.2% in 0.2% acetic acid, or
Sodium thiosulphate, 2% aqu.Progressive hemalum and eosin
Yellow gold chloride, 0.1% aqu.
Stock Methenamine silver
Methenamine, 3% aqueous100mLShake until the precipitate redissolves.
Silvering of the container indicates deterioration.
Silver nitrate, 5% aqu.5mL
Working Methenamine silver
Stock Methenamine silver25mLMake just before use and preheat to 50°C.
Distilled water25mL
Borax0.1gOr 2 mL of a 5% aqueous borax solution (Grocott)

Tissue sample
5µ paraffin sections of neutral buffered formalin fixed tissue are suitable. Other fixatives are likely to be satisfactory. A section adhesive is recommended.

روش رنگ آمیزی گوموری متنامین سیلور

 1. Bring sections to water via xylene and ethanol.
 2. Oxidise with 5% chromic acid (chromium trioxide) for 60-90 minutes.
 3. Rinse well with tap water.
 4. Bleach with sodium bisulphite for 1 minute.
 5. Rinse well with tap water.
 6. Rinse with distilled water.
 7. Treat with methenamine silver solution at 50°C. until impregnated (up to 3 hours)
 8. Wash with distilled water.
 9. Tone with 0.1% gold chloride solution for 5 minutes.
 10. Rinse with distilled water.
 11. Fix in 2% sodium thiosulphate for 5 minutes.
 12. Wash well with running tap water.
 13. Counterstain with light green, neutral red or a light H&E..
 14. Rinse with tap water.
 15. Dehydrate with ethanol, clear with xylene and mount with a resinous medium

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *