گیاه دراسنا

کشت و پرورش گیاه گیاه دراسنا،گیاه دراسنا و نیازهای رشد،خاک مناسب برای رشد گیاه دراسنا

دراسنا  ( Madagascar dragon tree)

گیاهی است زیبا و ارزان ، نگهداری و تکثیر آن ساده و برای افراد تازه کار توصیه   میشود  . متعلق به خانواده لیلیاسه و زادگاهش آفریقای استوائی در هوای آزاد و زادگاهش به درختان تنومندی تبدیل می گردند ، سریع الرشد و نگهداری آنها ساده ، برگها بلند و کشیده و مانند نخل با حذف جوانه انتهایی دو یا سه شاخه جدید در محل قطع  شروع به رشد نموده و منظره جالبی به گیاه می دهد گیاهان جوان برای کاشت گروهی بسیار مناسب هستند ، نسبت به عوامل نامساعد محیطی تاحدودی مقاوم ولی بهتر است در نور کافی نگهداری گردند
نیازها :نور :در نور کافی نگهداری شود از تابش مستقیم نور خورشید بپرهیزید چون به گیاه آسیب می رساند اگر هوا تاریک باشد برگها رنگ خود را از دست می دهند . از نظر نوری گیاه خوبی است و مقاوم .
گیاه دراسنا
دما :حداقل درجه حرارت ۱۶ درجه است و مقاوم تا ۱۳ درجه و در تابستان حداکثر ۲۴ درجه سانتیگراد . نسبت به سرما حساس است . آبیاری :نسبت به خشکی حساس است ، دوبار در هفته در تابستان و یکبار در هفته در زمستان آبیاری کنید ، مواظب باشید زهکش همیشه باز باشد تا از باتلاقی شدن خاک جلوگیری شود . آبیاری بیش از اندازه باعث پوسیدگی گیاه می گردد .

خاک : خاکی مخلوط از برگ پوسیده و کود حیوانی و خاک باغچه  با نسبتهای مساوی برای گیاه مناسب است  بهتر است مقدار برگ بیشتر باشد بیشتر به سمت خاک برگ برود .

خانواده: Agavaceae
ـ نام علمی: Dracaena deremensis Warneckei

این دراسنا دارای برگ های سرنیزه ای پهن و سبزرنگ و در حاشیه سفید رنگ می باشد. به صورت چند شاخه نیز می توان آن را پرورش داد…

گیاه دراسنا کامپکت,گیاه دراسنا پرچمی,گیاه دراسنا بلالی,گیاه دراسنا,گیاه دراسنا,گیاه دراسنا نقره ای,نگهداری گیاه دراسنا,انواع گیاه دراسنا,نگهداری گیاه دراسنا,پرورش گیاه دراسنا,گل و گیاهان آپارتمانی

ـ نیازها:
به محیط سایه، آفتاب، کمپوست گلدانی لومی و تغذیه ماهیانه با کود مایع نیاز دارد و حداقل دمای قابل تحمل آن ۱۳ درجه سانتی گراد می باشد. گیاه ضعیف را می توان در فصل بهار در نزدیکی سطح خاک قطع نمود تا مجدداً گیاهی جوان و شاداب از پایه آن تولید شود (جوان کردن گیاه).

ـ ازدیاد:
از طریق کاشت بذر در دمای ۲۰ ـ ۱۸ درجه سانتی گراد در بهار و تهیه قلمه نیمه رسیده در تابستان امکان پذیر است.

تکثیر : قلمه زدن با گیاه برگ دار که با قطع ساقه و کاشت در ماسه و ریشه دار کردن آن . البته پس از قطع گیاه ، گیاه مادری چند شاخه می گردد که منظره زیبایی می دهد ( حالت دو شاخه زیباتر است  ) . ساقه های بلند گیاه را قطعه قطعه کرده و به صورت افقی در ماسه بکارید . ( مانند دیفن باخیا ).