آلبومین خون (آزمایش،خطرات بالا و پائین بودن،منابع غذایی و دارویی)

کمبود آلبومین خون،عوارض کمبود آلبومین،تزریق آلبومین،آلبومین در ادرار،آلبومین بالا،بالا بودن آلبومین خون،آلبومین در آزمایش خون،افزایش آلبومین خون،قیمت مکمل آلبومین،قیمت وی آلبومین،قیمت پودر آلبومین،وی آلبومین pnc،درمان کمبود البومین،آلبومین مواد غذایی،قیمت آلبومین،عوارض کمبود پروتئین،آلبومین در چه مواد غذایی وجود دارد،مواد غذایی آلبومین دار برای بدنسازی،میزان آلبومین موجود در مواد غذایی،عوارض آلبومین،آزمایش آلبومین ادرار در بارداری،مواد غذایی حاوی آلبومین،تفسیر آزمایش آلبومین خون،مقدار نرمال آلبومین خون

آلبومین از نظر مقدار مهمترین پروتئین پلاسما ست در بدن انسان بین ٣٠٠ تا ۵٠٠گرم آلبومین وجود دارد و روزانه ١۵ گرم ( ٢٠٠ میلی گرم برای هر کیلو وزن بدن ) آلبومین در کبد ساخته می شود.

در آنجا که بدن محتاج به آلبومین بیشتر باشد تولید آلبومین با مصرف مواد مغذی تا ٢ برابر بالا میرود. مقدار آلبومین تابع تولید ، تخریب وضع تغذیه مقدار فشار انکوتیک پلاسما ، سیتوکین ها و هورمون ها می باشد.چگونه این عوامل بر  RNA  پیغامبر آلبومین و تولید آن موثر واقع میشوند شناخته نیست ولی فاکتور تومور نکروزیس و انترلوکین ۱ تولید آلبومین را مختل می کنند. نیمه عمر آلبومین ٢٠ روز است و ۴ درصد آلبومین بدن روزانه تخریب و تجدید می شود.

بیماریهای که آلبومین در آنها کاهش می یابد

– بیماری کبدی بیماریهای کلیوی – ایدز – لنفوم – بیماریهای دیگر روده کوچک نظیر کاستلمن  Castleman  و بیماری های سرطانی، بیماریهای عفونی – بیماری های فقر تغذیه – بیماریهای جراحی – صدمات سوختگی – شیمی درمانی – مصرف داروها – نوزاد نارس – سندرم تنگ نفس حاد      Respitatory Distress  نوزاد بیمار  ( Unwell infant) بیماری مزمن ریوی ، آنژوکولیت حاد  نکروزان – خونریزی مغزی نوزاد – هیدرویس فتاسیس  و ادم نوزاد .

در هپاتیت ویرال ، نارسائی سلول کبدی بعلت دارو و یرقان انسدادی آلبومین  طبیعی است و اگر آلبومین سرم کمتر از ٣ گرم باشد باید به نارسائی مزمن کبد فکر کرد. کاهش آلبومین نشانه نارسائی پیشتر  کبدی است  استنا آسیت است که ممکن است با وجودی که کبد نارسا نباشد میزان آلبومین سرم کاهش یابد زیرا در این بیماریحجم  پلاسما افزایش می یابد.
بررسی مقدار آلبومین برای بررسی روتین بیمار ضروری نیست
هیپوآلبومینیمی در فقر تغذیه دیررس  است
کاهش آلبومین ممکن است در نارسائی کلیه بعلت افزایش حجم پلاسما باشد وپیشنهاد می شود که در دیالیز مزمن مقدار آلبومین هر ماه اندازه گیری شود.

مواردی که آلبومین بتوسط پزشکان تجویز شده است

شوک هیپوولمیک
در آسیت نیز تخلیه آن بهتر است با تزریق آلبومین توام باشد زیرا که در آنها که آلبومین تزریق نمی شود ممکن است موجب شوک هیپوولمی شود.

سوختگی
رژِیم درمانی مناسب حاوی کولوئید ، کریستالوئید و آب شناخته شده نیست  در ٢۴ ساعت اول مایع کریستالوئید بسیار مورد لزوم است ولی سپس آلبومین برای نگهداری فشار الکوتیک پلاسما ضرورت دارد آلبومین ٢٠ یا ٢۵ درصد برای اینکار مناسبتر است .کاریوپولمونای بای پاس   Cardiopulmonay Bypass مقدار بسیار کمی آلبومین برای آماده سازی پمپ های جدید ضروری است و میتوان آنرا با خون و کریستالوئید متجانس در محیط مخلوط کرد. ولی نمی توان میزان بدون خطر هماتوکریت را بدقت مشخص کرد.  هماتوکریت  ٢٠ درصد و آلبومین ٢.۵ درصد برای آمادگی پمپ متداول است
نارسائی حاد کبد
آلبومین در نارسائی حاد کبد هم بیلروبین را مهار می کند و هم فشار اتکوتیک پلاسما را حفظ می کند.

ریزش مایع پر پروتئین در فضای میان بافتی Sequestration of protein rich fluids  در پانکراتیت حاد ، پرتیونیت  مد یا ستی نیت، سلولیت وسیع . ریزش مایع پلاسما به فضای میان بافتی فشار الکوتیک را بحدی پائین می آورد که تجویز آلبومین ضروری است.

کاهش شدید فشار خون ، هیپوولمی ، ، بالا بردن فشار خون برای آمادگی دیالیز ، کاهش آلبومین بمقدار کمتر از٢ گرم در دسی لیتر ، کاهش فشار خون و حجم خون پس از جراحی ،  سندرم نفروتیک، شوک غیر هموراژیک ،سیروز و کشیدن مایع آسیت

آلبومین در یرقان شدید نوزاد و نارسائی شدید کبد مفید است زیرا علاوه بر مهار بیلروبین پلاسما  ،حمایت فشار انکوتیک پلاسما را نیز انجام میدهند.در عفونت سپتمی سمی در کسانی که دچار سیروزو آسیت ویا  پریتونیت  باکتریال خودبخودی هستند .آلبومین در بعضی مطالعات  موجب کاهش مرگ و میر و نارسائی کلیه شده است (ولی اغلب مطالعات فایده یی از نظر طول عمر نشان  نمی دهد که مورد استناد بیمه گران قرار میگیرد ). اختلال اسید و باز در سندرم تحریک تخمدان برای تخمک گذاری (در این بیماری که در نتیجه تزریق گونادوتروپین انسانی با یا بدون هورمون آزاد کننده گونادوتروپین ایجاد میشود . خروج مایع پرپروتئین از رگها و ورم موجب هیپوولیمی ، هموکوکسانتراسیون ، الیگوری و اختلال الکترولیت می گردد). آلبومین جهت درمان شوک در این بیماران بکار میرود.  البومین جهت پیشگیری از بروز این سندرم نیز در موقع گرفتن تخمک ها بکار میرود در   ( Coronary Artery By Pass)  در کسانی که آلبومین کمتر از طبیعی دارند برای بهتر کردن نتایج جراحی بکار رفته است.

کاهش خارش در سیروز صفراوی  و درمان نفروپاتی دیابتیک ( ۴٠ در صد پس از سی سال دیابت دچار هیپوالبومینیمی می شوند )

برای جلوگیری  از  اسپاسم عروق مغز پس از اعمال نروسرژی  برای بهتر کردن  گردش خون مغزی در بخش مراقبت ویژه جراحی مغز ، بیماران دچار خونریزی ساب آراکنوئید و ضربه های مغزی منجر به صدمه مغزی  آ لبومین یه وفور بکار میرود.

پروتوکل های درمانی متعددی  دارای آلبومین برای بهتر ساختن گردش خون مغزی می باشند ولی بیمه ها اغلب این نوع اندیکاسیون استعمال را قبول ندارند  مواد کریستالوئید بکار رفته برای جلوگیری از وازو اسپاسم عروق مغزی ممکن است موجب نارسائی قلب و ادم ریه شوند و کولوئید ها خطر خونریزی مغزی دارند.

بهترین نوع آلبومین برای افزایش گردش خون مغز در نروسرژِری آلبومین ٢۵ % میباشد.

ساخته های صناعی نظیر آلبومین :

اگر چه هیچ ماده صناعی مانند آلبومین نیست ولی چون آلبومین فراورده خونی و گران و تولید آن محدود است  مواد دیگری را برای جایگزینی معرفی کرده اند که اثرات محدود دارند . مواد کریستالوئید بالا برنده فشار خون مانند رینگر لاکتات و محلول کلرور سدیم فیزیولوژیک در مواردی باندازه آلبومین میتوانند در افزایش فشار خون موثر باشند.

مواد کولوئید مانند دکستران و هتااستارج  Hetastarch  موارد استعمال نظیر آلبومین دارند و در کوتاه مدت موثر هستند با وجود دستور العمل های متعدد هنوز نیز آلبومین بمقدار فراوان بکار گرفته می شود.
مواردی که میتوان بجای آلبومین از مواد کریستالوئید استفاده کرد عبارتند از اضافه کردن حجم خون فوری و بالا بردن فشار خون ،
مواردی که نمی توان از مواد کولوئید سود برد نیز عبارتند از اختلال انعقادی ، خطر خونریزی ، نارسائی احتقانی قلب ، نارسائی کلیه .
موارد عدم استعمال کریستالوئید ها  عبارتند از نارسائی احتقانی قلب ، نارسائی کلیه ، اختلال الکترولیت ، محدودیت مایعات .

مقدار  و طرز مصرف آلومین

طرز مصرف داخل وریدی است استفاده از ۵ درصد یا ٢۵ درصد بر اساس اینست که بیمار به افزایش حجم احتیاج دارد  یا به افزایش فشار انکوتیک ( ٢۵ درصد ) مقدار مصرف در شوک هیپوولمیک باید بر اساس مقدار کمی حجم و بر اساس جواب مناسب بیمار باشد .

در نوزاد آلبومین ۵ درصد بمقدار  ١٠ تا ٣٠ میلی لیتر برای هر کیلو معادل نیم تا یک گرم آلبومین برای هر کیلو وزن بدن میتوان تجویز کرد در سوختگی پس از ٢۴ ساعت اول آلبومین  ٢۵ درصد  بر اساس مقدار آلبومین سرم که باید آنرا بین ٢.۵ تا ٣ گرم در دسی لیتر نگه داشت تامین می شود. مقدار تجویز بر اساس دفع ار سوختگی و ادراراست .  آنجا که کاهش حجم وجود دارد محلول ۵ درصد بهترین است و اگر فشار آنکوتیک نیز کاهش یافته باشد محلول ٢٠ تا ٢۵ درصد ترجیح داده میشود . اگر درمان شوک به تعویق افتاده باشد و محلول ٢۵ درصد بکار رود باید میزان کافی محلول کریستالوئید ( نرمال سالین و رینگر لاکتات) اضافه شود )

محلول کریستالوئید در آنها که بیماری زمینهای  ندارند با حجم چند برابر آلبومین می تواند  باهمان خاصیت شوک را درمان کند ولی اشخاص دارای بیماریهای زمینه و آنها که شوک مدتی وجود داشته است و هیپو آلبومینیمی پایدار شده است  محلول کریستالوئید ممکن است مفید نباشد.

اضافه کردن آمینو اسید خوراکی و غیره مقدار نیاز به آلبومین را کاهش میدهد.

اگر فشار الکوتیک پلاسما کمتر از ٢٠ میلی متر جیوه است  ( مقدار کلی سرم پروتئین  ۵.٢گرم در ١٠٠ میلی لیتر ) باید از محلول ٢۵ درصد یا ٢٠ درصد استفاده شود و سپس داروهای مدر تجویز شود . در آنها که جراحی شکمی ،  قلبی ، قفسه صدری ، اورلوژی و باکتریمی  حاد دارند محلول  ٢۵-٢٠ درصد ضروری است .

سرعت تزریق و مقدار تزریق با احتیاج بیمار باید مناسب باشد.

آلبومین ۵ درصد  USP  برای درمان فوری شوک ، سوختگی و هیپوپروتئینمی بکار میرود. و باندازه – حجم خود بر حجم پلاسما می افزاید بدین دلیل موجب حداقل تغییر عمل مایع داخل رگ و دهیدراسیون می شود .

محلول ۵ درصد در شوک هیپوولمیک حجم پلاسما را به اندازه حجم تزریق شده بالا میبرد . در آنجا که کاهش حجم وجود دارد محلول ۵ درصد بهترین است و اگر فشار آنکوتیک نیز کاهش یافته باشد محلول ٢٠ تا ٢۵ درصد ترجیح داده میشود . اگر درمان شوک به تعویق افتاده باشد و محلول ٢۵ درصد بکار رود باید میزان کافی محلول کریستالوئید ( نرمال سالین و رینگرلاکتات اضافه شود )

آلبومین ٢٠ درصد و آلبومین ٢۵ درصد دارای غلظت۴ تا ۵ برابر فشار کولوئیدی پلاسما می باشند بنابراین مایعات را از میان بافت به داخل رگ می کشند و برای درمان شوک و پیشگیری شوک بکار میرود و باید در عرض ۴ ساعت از باز کردن شیشه مصرف شود. روش استریل آن نیز همانند آلبومین ۵ درصد میباشد و اگر شیشه باز شود در مدت ۴ ساعت باید تزریق گردد.
در شیشه های ۵٠ میلی لیتر دارای ٢.۵گرم پروتئین و ٢۵٠ میلی لیتر دارای ١٢.۵گرم پروتئین عرضه میشود . آلبومین باید در حرارت اطاق زیر ٣٠ درجه و تا تاریخ مصرف استفاده شود نباید یخ زده شود.
موارد استعمال بی ضرر ولی مخارج زا برای بیمار

در نفریت مزمن  آلبومین تزریقی بلافاصله  از کلیه ها دفع میشود  و مفید است و ادم را بهتر نمی کند و در بیماری زمینه موثر نیست بندرت برای شروع دیورز مفید است. در سیروز مزمن سوء تغذیه ، آنتروپاتی های با دفع پروتئین ، نارسائی لوزالمعده، سوء جذب  تجویز آلبومین برای منشاء پروتئین قابل قبول نیست.

اگر چه نمی توان بدقت این موضوع را بررسی کرد ولی بطور کلی آلبومین ماده یی بدون ضرر مهم می باشد و مخارج بسیار زیاد است . سوء استفاده از آلبومین بعنوان تحمیل مخارج  به بیماری که محتاج آن نیست مهمترین علت برای اخطار به پزشک از طرف بیمه ها و مراجع ذی صلاح بوده است.

طول عمر اضافی در بخش های مراقبت ویژه بین استفاده از مواد کریستالوئید و آلبومین در بررسی های آماری مشاهده نشده است حتی آنها که از آلبومین استفاده کرده بودند طول عمر کوتاهتری گزارش شده است.

موارد منع مصرف آلبومین
در نارسائی احتقانی قلب، نارسائی کلیه ، کم خونی مزمن موجب افزایش حجم خون وادم ریوی می شود.
سابقه حساسیت به آلبومین اگر چه نادر است ولی یکی از موارد منع مصرف است.

اخطار :

چون آلبومین از منبع انسانی است میتواند دارای ویروس که موجب بیماری شود باشد  و با گندزدائی  میتواند منشاء ویروس هایی باشد و در ضمن عفونت های ناشناخته در آن وجود داشته باشد . هپاتیت C از مواردی است که پزشک نمی تواند عدم ابتلاء را تضمین کند و در ضمن اگر محلول آلبومین یخ زده باشد نباید مصرف شود. اگر کدر شود و یا ۴ ساعت از باز شدن شیشه گذشته باشد نباید مصرف شود زیرا دارای مواد محافظت کننده بر ضد میکروبه نیست.

احتیاط
در مدت تزریق باید مواظب افزایش حجم خون باشیم نگهداری تعادل  الکترولیت ضروری است محلول  ۵% آلبومین موجب افزایش دهیدراسیون نمی شود . تزریق خون ضروری باید انجام گیرد وقتی که فشار بالا می آید در بیمار مجروح ممکن است بعضی از رگ های کوچک دوباره شروع به خونریزی کنند.

تداخل دارویی

با خون کامل و پاکتسل متجانس است  با محلول های الکترولیت و کاربوهیدرات متجانس است  با محلولهای پروتئینی آمینو اسید و محلولهای دارای الکل نباید مخلوط شود.

حاملگی : در مواردی که ضروری است تجویز به زن حامله مشکلی ایجاد نمی کند در کودکان موارد استعمال مخصوص خود را دارد .

عوارض تزریق آلبومین

آلبومین یک فراورده خونی میباشد و انسانی است و عوارض تزریق خون را داراست. و احتمال بروز نارسائی قلب و ادم حاد ریه در موارد تزریق زیاد آن می رود.
عوارض ناخواسته : آلرژی شامل کهیر – لرز – تب – عرق ریزش  – افزایش فشار خون و نبض دیده شده است ولی شایع نیست .

 

درباره داروی آلومین

ALBUMIN (HUMAN)
موارد مصرف‌: محلولهای‌ حاوی‌ آلبومین‌در درمان‌ فوری‌ کمی‌ حجم‌ خون‌ همراه‌ یابدون‌ شوک‌، کمی‌ پروتئین‌ خون‌، دربیمارانی‌ که‌ دچار سوختگیهای‌ شدیدشده‌اند، به‌منظور حفظ حجم‌ پلاسما وغلظت‌ پروتئین‌ و جلوگیری‌ از غلیظشدن‌خون‌، به‌عنوان‌ داروی‌ کمکی‌ برای‌رقیق‌نمودن‌ خون‌ در اعمال‌ جراحی‌ بای‌پس‌ قلبی‌ ـ عروقی‌ و همچنین‌ برای‌ کنترل‌خیز در نفروز حاد یا سندرم‌ حاد نفروتیک‌در بیمارانی‌ که‌ به‌درمان‌ با سیکلوفسفامیدو کورتیکواستروئید پاسخ‌ نمی‌دهند، و نیزدر درمان‌ کمکی‌ پانکراتیت‌ یا عفونتهای‌داخل‌ حفره‌ شکم‌ مصرف‌ می‌شود. محلول‌غلیظ آلبومین‌ به‌صورت‌ کمکی‌ در درمان‌بیماران‌ تحت‌ همودیالیز و نارسایی‌ حادکبدی‌ زیادی‌ بیلی‌روبین‌ خون‌ نوزادان‌مصرف‌ می‌شود.

مکانیسم‌ اثر: آلبومین‌ یک‌ تنظیم‌کننده‌ مهم‌حجم‌ خون‌ در گردش‌ است‌ و ۸۰ ـ۷۰درصد فشار انکوتیک‌ پلاسما را ایجادمی‌کند.
انفوزیون‌ محلول‌ ۵ درصد آلبومین‌ از نظرایجاد فشار انکوتیک‌ معادل‌ با حجم‌مساوی‌ از پلاسما است‌ و حجم‌ خون‌ رابه‌میزان‌ تقریبا برابر با حجم‌ آلبومین‌انفوزیون‌ شده‌ افزایش‌ می‌دهد. آلبومین‌سبب‌ افزایش‌ موقت‌ حجم‌ خون‌ می‌شود که‌منجر به‌کاهش‌ غلظت‌ و ویسکوزیته‌ خون‌می‌شود.

فارماکوکینتیک‌: نیمه‌ عمر دفع‌ دارو ۲۰ـ۱۵روز است‌. رقیق‌شدن‌ خون‌ ناشی‌ ازمصرف‌ این‌ فرآورده‌ طی‌ چند دقیقه‌ بروزمی‌کند. طول‌ اثر دارو به‌حجم‌ اولیه‌ خون‌بستگی‌ دارد. اگر حجم‌ خون‌ کاهش‌ یافته‌باشد، افزایش‌ حجم‌ به‌مدت‌ چند ساعت‌باقی‌ می‌ماند. در بیمارانی‌ که‌ حجم‌ خون‌آنها طبیعی‌ است‌، اثر دارو به‌مدت‌ کمتری‌باقی‌ خواهد ماند.

موارد منع‌ مصرف‌

این‌ دارو در کم‌خونی‌شدید، نارسایی‌ قلبی‌، زیادی‌ حجم‌ خون‌ وخیز ریوی‌ نباید مصرف‌ شود.
هشدارها: ۱ ـ سرعت‌ انفوزیون‌ محلول‌حاوی‌ آلبومین‌ باید ۲ml/minـ۱ باشد.باوجود این‌، سرعت‌ انفوزیون‌ و حجم‌ تام‌آلبومین‌ مورد نیاز باید براساس‌ پاسخ‌همودینامیک‌ بیمار تعیین‌ شود.

۲ ـ آلبومین‌ باوراپامیل‌ هیدروکلراید،محلولهای‌ حاوی‌ الکل‌، محلولهای‌اسیدآمینه‌ و چربی‌ امولسیونه‌ ناسازگاری‌دارد.
عوارض‌ جانبی‌: نارسایی‌ احتقانی‌ قلب‌،کاهش‌ قابلیت‌ انقباضی‌ عضله‌ قلب‌،خیزریوی‌ و احتباس‌ آب‌ و املاح‌ بامصرف‌این‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

نکات‌ قابل‌ توصیه‌: ۱ ـ محلول‌های‌ حاوی‌آلبومین‌ را می‌توان‌ بدون‌ درنظر گرفتن‌گروه‌ خونی‌، به‌بیماران‌ تزریق‌ نمود.
۲ ـ محلول‌ حاوی‌ آلبومین‌ را می‌توان‌ بدون‌رقیق‌نمودن‌ یا پس‌ از رقیق‌کردن‌ بامحلول‌تزریقی‌ کلرورسدیم‌ ۰/۹ درصد یا محلول‌تزریقی‌ دکستروز ۵ درصد مصرف‌ نمودنباید از آب‌ استریل‌ برای‌ تزریق‌ برای‌ این‌منظور استفاده‌ نمود.

مقدار مصرف‌:
بزرگسالان‌: برای‌ افزایش‌ حجم‌ خون‌ ۲۵گرم‌ آلبومین‌ باسرعتی‌ که‌ بیمار می‌تواندتحمل‌ کند، انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود. درصورت‌ عدم‌ پاسخ‌ طی‌ ۳۰ـ۱۵ دقیقه‌، این‌مقدار مصرف‌ را می‌توان‌ تکرار نمود. درکاهش‌ پروتئین‌ خون‌، ۷۰ـ۵۰ گرم‌ ازمحلول‌ ۲۰ درصد، با سرعت‌ ۱۰۰ میلی‌لیترطی‌ ۴۰ـ۳۰ دقیقه‌ انفوزیون‌ وریدی‌می‌شود. در سوختگی‌های‌ شدید، پس‌ ازتجویز حجم‌های‌ زیاد از محلولهای‌ تزریقی‌و حفظ حجم‌ پلاسما، پس‌ از ۲۴ ساعت‌،ابتدا ۲۵ گرم‌ انفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود وسپس‌ مقدار مصرف‌ باید به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌شود که‌ غلظت‌ آلبومین‌ پلاسما در حد

۲۵ g/L باقی‌ بماند. در بای‌ پس‌ قلبی‌ ـعروقی‌، غلظت‌ پلاسمائی‌ آلبومین‌ باید درحد ۲۵ g/L نگهداری‌ شود. در سندرم‌نفروتیک‌ حاد و نفروز حاد، ۲۵ گرم‌ ازمحلول‌ غلیظ همراه‌ با یک‌ داروی‌ مدرمناسب‌، یکبار در روز برای‌ ۱۰ـ۷ روزانفوزیون‌ وریدی‌ می‌شود.

در همودیالیز مقدار ۲۵g از محلول‌ ۲۰%به‌صورت‌ انفوزیون‌ وریدی‌ مصرف‌می‌شود. بیشینه‌ مقدار مصرف‌ دربزرگسالان‌ تا g/kg 2 طی‌ ۲۴ ساعت‌ است‌.

کودکان‌: برای‌ افزایش‌ حجم‌ خون‌،۱۲/۵ـ۲/۵ گرم‌ (یا g/kg 1 ـ ۰/۵) باسرعتی‌که‌ برای‌ بیمار قابل‌ تحمل‌ است‌، انفوزیون‌وریدی‌ می‌شود. در صورت‌ عدم‌ پاسخ‌کافی‌ طی‌ ۳۰ـ۱۵ دقیقه‌، مصرف‌ یک‌ دوزاضافی‌ توصیه‌ می‌شود. در سوختگی‌های‌شدید، پس‌ از تجویز حجمهای‌ زیاد ازمحلولهای‌ تزریقی‌ و حفظ حجم‌ پلاسما،پس‌ از ۲۴ ساعت‌، ابتدا ۲۵ گرم‌ انفوزیون‌وریدی‌ می‌شود و سپس‌ مقدار مصرف‌باید به‌گونه‌ای‌ تنظیم‌ شود که‌ غلظت‌آلبومین‌ پلاسما در حد g/L 25ـ۲۰ باقی‌بماند. در درمان‌ زیادی‌ بیلی‌روبین‌ نوزادان‌g/kg 1 از محلول‌ غلیظ در طول‌ انتقال‌ خون‌یا ۲ـ۱ ساعت‌ قبل‌ از آن‌ انفوزیون‌ وریدی‌می‌شود.

اشکال‌ دارویی‌:

Infusion: 5%, 20%

 

آزمایش آلبومین و تفسیر نتایج

نام آزمایش: آلبومین
نام انگلیسی تست: Albumin, Serum
توضیح راجع به تست:
آلبومین فراوان‌ترین پروتئین پلاسما و تشکیل‌دهنده ۶۵-۵۵% پروتئین توتال می‌باشد. آلبومین در کبد ساخته می‌شود و در بیماری‌های کبدی، سوء تغذیه، سوء جذب و در بیماری‌های کلیوی شامل سندرم نفروتیک، گلومرولونفریت مزمین و دیابت کاهش می‌یابد. آلبومین همچنین به عنوان یک مخزن متحرک اسیدهای آمینه برای تشکیل پروتئین‌های دیگر عمل می‌کند.
نمونه:سرم

ظرف:لوله درب قرمز

کاربرد:
از آلبومین می‌توان جهت ارزیابی وضعیت تغدیه، فشار انکوتیک خون، بیماری کبدی، بیماری کلیوی با پروتئینوری، کارآمدی همودیالیز و دیگر بیماری‌های مزمن استفاده نمود. کاهش آلبومین سرم به عنوان فاکتور خطر مستقلی برای مرگ و میر افراد مسن در نظر گرفته شده است. پایین‌بودن آلبومین سرم در افرارد پیر به هنگام بستری شدن در بیمارستان به عنوان فاکتوری برای پیشگویی افزایش طول مدت بستری در بیمارستان نیز کاربرد دارد. در بیماران مبتلا به آدنوکارسینوم کولورکتال از سطح آلبومین سرمی همانند مرحله‌بندی دوک (Dukes, stage)، تمایز هیستوپاتولوژی و سن بیمار می‌توان به عنوان شاخص پیش‌آگهی استفاده نمود.

افزایش میزان آلبومین در مواردی مانند دهیدراتاسیون مشاهده می‌گردد که معمولاً همراه با افزایش هموگلوبین و هماتوکریت نیز می‌باشد.

کاهش میزان آلبومین در مواردی مانند استفاده از مایعات داخل وریدی، هیدراتاسیون بیش از حد، ترشح بیش از حد ADH، سیروز، الکلیسم مزمن، حاملگی، مصرف OCP، سندرم نفروتیک، بدخیمی‌ها، انتروپاتی‌های از دست دهنده پروتئین مانند بیماری کرون و کولیت اولسرو، زخم پپتیک، بیماری‌های تیروئید، سوختگی، بیماری‌های پوستی شدید و جنرالیزه، عدم تحرک طولانی، نارسایی قلبی، بیماری‌های خود ایمنی مزمن ودیگر وضعیت‌های کاتابولیک مزمن مشاهده می‌گردد.

در غیاب درمان داخل وریدی با مایعات و عدم حضور گرسنگی، سوء جذب و سوء تغذیه، کاهش سطح آلبومین سرم ممکن است بیانگر ذخیره ناکافی پروتئین بدن باشد. نیمه عمر آلبومین سرم حدود ۲۰- ۱۸ روز می‌باشد. البته نیمه عمر آلبومین در موارد عفونت و از دست رفتن از طریق کلیه، روده‌ها و پوست کاهش می‌یابد. در بیماران با کاهش وزن، بی‌اشتهایی، تحت درمان جراحی، خونریزی و عفونت، اندازه‌گیری میزان آلبومین سرم از ارزش پیشگویی کننده بالایی برخوردار است. همچنین می‌توان از TIBC و یاسطح ترانسفرین سرم نیز برای بررسی میزان ذخیره پروتئین بدن استفاده نمود. در سوء تغذیه شدید، میزان آلبومین ممکن است به کمتر از g/dl 5/2 برسد. همچنین این مقدار از آلبومین سرم معمولاً همراه با ایجاد ادم می‌باشد.

آلبومین، پره‌آلبومین و ترانسفرین به عنوان واکنش دهنده‌های منفی فاز حاد در نظر گرفته می‌شوند (این پروتئین‌ها در فرآیندهای عفونی و التهابی حاد کاهش می‌یابند). همچنین کاهش آلبومین سرم سبب عدم بروز افزایش آنیون گپ می‌گردد.

محدودیت‌ها
بستن تورنیکه به مدت طولانی می‌تواند سبب افزایش آلبومین سرم به صورت تصنعی گردد. سطوح آلبومین در بیماران با وضعیت خوابیده به میزان g/dl5/0 کاهش می‌یابد.

تداخلات دارویی
داروهایی که می‌توانند سبب کاهش آلبومین سرم شوند شامل استامینوفن (در موارد مسمومیت شدید)، آمیودارون، درمان با استروژن/ پروژسترون در زنان بعد از یائسگی، اینترکولین -۲، OCP، فنی توئین، پردنیزون و والپروئیک اسید می‌باشند.

داروهایی که می‌توانند سبب افزایش آلبومین سرم شوند شامل فورزماید، فنوباربیتال و پردنیزولون می‌باشند.

متدولوژی
رنگ سنجی، توربیدیمتری، نفلومتری. از آنجایی که برم کرزول سبز (BCG) و بروم کرزول بنفش (BCP) برخی از آلفاـ گلوبولین‌ها را نیز اندازه‌گیری می‌کنند، بنابراین در این روش مقادیر سنجیده شده کمی بالاتر از الکتروفورز پروتئین سرم بدست می‌آید.

اطلاعات تکمیلی
سایر آزمایشات مفید در ارزیابی وضعیت تغذیه شامل پره ـ آلبومین سرم، پروتئین متصل شونده رتینال (RBP)، ترانسفرین، آهن، شمارش مطلق لنفوسیتی و سطح سرمی فولات و ویتامین B12 می‌باشد.

محدوده مرجع:

<!–[if !supportLists]–>§ <!–[endif]–>1- 0 سال: g/dl 5/5- 9/2

<!–[if !supportLists]–>§ <!–[endif]–>31- 1 سال: g/dl 8/4- 5/3 و A:G بیشتر از ۱

<!–[if !supportLists]–>§ <!–[endif]–>بعد از ۴۰ سالگی این مقادیر کاهش می‌یابند.

در روش الکتروفورز با ژل آگار مقادیر مرجع g/dl 6/4- 1/3 و در روش الکتروفورز موئینه‌ای این مقدار کمی بالاتر و در حدود g/dl 2/5- 7/3 می‌باشد.

مقادیر بحرانی:کمتر از g/dl 5/1

 

مکمل های بدنسازی و غذایی آلبومین و نحوه مصرف

آلبومین به تمام انواع پروتئین محلول در آب گفته میشود که در محلولهای کنسانتره نمکی نیز تا حد زیادی قابل حل بوده و در مقابل حرارت دچار انعقاد میشود. نمونه بارز این پروتئین، سفیده تخم مرغ است که هنگام پخته شدن کاملا بسته و حالت لخته شده پیدا میکند.

● مکمل غذایی وی-آلبومین (Whey albumin)

به این ترتیب مکملهای غذایی وی-آلبومین پروتئینهای پر کیفیت طبیعی بوده و منابعی غنی از آمینو اسیدهای مهمی هستند که بدن در طول روز به آنها نیاز دارد. استفاده از وی-آلبومین برای افرادی در هر سن، انتخاب مناسبی است زیرا حفظ عضلات نیازمند دریافت روزانه پروتئین است و هنگامی که بدن در شرایط عضله سازی – مانند ورزش و تمرینات بدن سازی- قرار داشته باشد، باید مقدار این پروتئین دریافتی افزایش یابد. به این ترتیب بدن برای ساخت و ترمیم بافتهای ماهیچه ای به مواد لازم دسترسی خواهد داشت.

هنگامی که بدن یک ورزشکار مواد حیاتی اندکی دریافت کند و به عبارتی ذخیره عناصر غذایی لازم در بدن وی کم باشد، دچار کاهش توانایی شده و حرکات ورزشی وی نادرست و بدون تاثیر یا با تاثیر منفی انجام خواهند گرفت.

بنا به گفته تولید کنندگان مکمل غذایی وی-آلبومین، این ماده دارای ویتامینها و واد معدنی با کیفیت عالی و مقدار کافی است که با برطرف نمودن نیازهای غذایی بدن به انجام بهتر حرکات ورزشی کمک میکند. این مکمل به عنوان منبع غنی پروتئین در هنگام شیر دهی و حتی برای کودکان دچار سوء تغذیه و افراد بسیار لاغر نیز توصیه شده است.

● مقدار مصرف برای

▪ ورزشکاران

مصرف روزانه ۱ تا ۴ پیمانه (پیمانه موجود در بسته بندی) از این مکمل برای بدن سازان بر اساس قد و وزن ایشان توصه میشود. در روزهای تمرین بسته به مقدار و سنگینی تمرین ۱ تا ۲ پیمانه قبل و ۱ تا ۲ پیمانه پس از اتمام تمرین توصیه میشود. در روزهای عادی، ۱ تا ۲ پیمانه قبل از ناهار و همین مقدار در هنگام عصر پیشنهاد شده است. برای جلوگیری از کاهش مواد غذایی و از بین رفتن بافتهای عضلانی، مصرف روزانه ۱ تا ۲ پیمانه در روز به مدت دو هفته توصیه میشود.

▪ مادران شیرده

در یک سال اول شیردهی، مصرف روزانه ۱ یا ۲ پیمانه از وی-آلبومین توصیه شده است.

▪ افراد بسیار لاغر

وی-آلبومین میتواند به افزایش وزن ۰.۵ تا ۱ کیلو در هفته منجر شود. مصرف روزانه ۱ تا ۲ پیمانه در روز تا رسیدن به وزن متعادل، توصیه میشود.

▪ افراد دچار سوء تغذیه

میزان و مدت مصرف این مکمل برای ترمیم عوارض ناشی از سوء تغذیه، بسته به سن و وخیم بودن سوء تغذیه متفاوت است. دراینباره حتما با پزشک متخصص مشورت کنید.

● شیوه مصرف

پودر مکمل وی-آلبومین را به صورت حل شده در شیر یا آب مصرف کنید. میتوانید مقدار مصرف روزانه خود را در ابتدای هر روز تهیه کنید (برای مثال ۴ پیمانه پودر مکمل را در ۱۵۳ میلی لیتر شیر یا آب حل کنید) و در یخچال بگذارید. در روزهایی که تمرین میکنید، بهتر است یک وعده از این محلول را یک ساعت پس از پایان تمرین مصرف کنید. در روزهای عادی بین دو وعده غذا یک وعده مکمل مصرف کنید.

هر پیمانه مکمل حدود ۴۱ گرم وزن دارد و مقدار انرژی هر پیمانه آن ۱۶۵ کالری است. شما باید بسته به تعداد دفعات، مدت زمان هر مرتبه تمرین و شدت آن میزان مصرف مکمل را تعیین نمایید. اگر علاقمند به مصرف نوشیدنیهای غلیظتر هستید میتوانید این پودر را به ترکیبی از میوه، عسل، ماست و …اضافه کنید.

● نکات مهم

▪ برای جلوگیری از گرفتگی عضلات که در اثر انبار شدن پروتئین اضافه ایجاد میشود، باید آب فراوانی بنوشید. مصرف ۷ میلی لیتر آب برای هر ۱ گرم پروتئین توصیه میشود.

▪ این محصول برای افرادی که داروهایی با ترکیبات تئوفیلین (Theophylline) و آنتی پیرین (antipyrine) مصرف میکنند، توصیه نمیشود.

▪ مصرف این مکمل باید بر اساس جنسیت، سن، قد، وزن و مدت مصرف باشد.

▪ اگر با مصرف این مکمل دچار التهاب و خارش پوست شدید، مصرف آن را متوقف کنید.

▪ افراد مبتلا به بیماریهای کلیه نباید از این مکمل استفاده کنند.

حتی در صورت نداشتن چنین مشکلاتی، بهتر است قبل از مصرف این محصول یا هر مکمل غذایی دیگر با پزشک خود مشورت کنید.