آزمایش Anti-Scl-70 و تست ACA (شرایط و تفسیر تست)

آنزیم توپوایزومراز-1 در نوکلئوپلاسم و در غلظت بالاتر در هستک دیده میشود. این آنزیم در مراحل همانندسازی و رونویسی مارپیچ DNAنقش بازی میکند، به گونهای که زنجیر DNA را قطع میکند و خودش به انتهای آزاد آن میچسبد و آن قسمتی DNA که قرار است همانندسازی یا رونویسی شود را چرخانده و به محض اتمام کار از DNA جدا شده و دو رشته به هم متصل میشوند.

آنتی بادی علیــه این آنــزیم را در حــدود ۲5تا %75 بیمــاران مبتــلا به اسکلـرودرمی یا Sclerosis Progressive Systemic یافت کرده اند. هرچه تیتر این آنتی بادی بیشتر باشد پروگنوز بیمار ضعیف تر است گرچه منفی بودن تست تشخیص این بیماری را رد نمیکند.

آنتی سنترومر آنتی بادی (ACA) برای کمک به تشخیص اختلالات اتوایمیون محدود به اسکلرودرمای پوستی به کار می رود. این تست ممکن است برای تمایز بین این بیماری و سایر بیماری های با علائم مشابه بکار رود.
این آنتی بادی برای بیماری اسکلرودرما(اسکلروزسیستمیک پیشرونده PSS )ارزش تشخیصی دارد .

آزمایش ACA

ACA یک اتوآنتی بادی است ، پروتئینی که توسط سیستم ایمنی تولید می شود و اشتباها اعضا و بافتهای خودی را هدف قرار می دهد.

این تست ممکن است برای کسب اطلاعات بیشتر توسط پزشک درهواست شود اگر ANA مثبت باشد بویژه اگر الگوی Speckled ، Nucleolar و Centromer باشد.

این آزمایش می تواند همراه با Scl-70(آنتی توپر ایزومراز) درخواست شود و معمولا به عنوان بخشی از پنل ENA(پنل آنتی بادی علیه آنتی ژن هسته ای قابل استخراج) انجام می شود.

Scl-70 اتو آنتی بادی دیگری است که ممکن است در اسکلرودرما مثبت شود.

موارد درخواست تست ACA

این تست زمانی درخواست می شود که در فردی ANA مثبت است و یک یا چند علامت مربوط با CREST وجود دارد.

این علائم عبارتند از:
رسوب کلسیم در زیر پوست(Calcinosis) ، پدیده Raynaud (کاهش جریان خون به انگشتها که سبب سفید و آبی شدن آن می شود) ، اختلال در بلع و عملکرد مری (سختی در جویدن غذا ، رفلاکس اسید) ، اسکلرو داکتیلی (Sclerodactyly) ، ضخیم شدن و سفت شدن پوست دستها و انگشتان ، تلانژکتازی (لکه های قرمز روی پوست ناشی از تورم مویرگها)

تفسیر نتایج

اگر در بیماری ACA مثبت باشد و علائم CREST وجود داشته باشد احتمالا فرد به اسکلرودرمای جلدی مبتلاست.ACA در 60-80% بیماران مبتلا مثبت است و می تواند در بیش از 95% کسانی که مبتلا به سندروم CREST هستند نیز وجود داشته باشد.

اگر در فردی ACA منفی باشد احتمالا علائم بیماری ناشی از سایر موارد است و موارد نادری وجود دارد که فرد مبتلا به اسکلرودرمای پوستی باشد ولی آنتی سنترومر آنتی بادی در او منفی باشد.

ACA می تواند در برخی اختلالات اتوایمیون مانند لوپوس ، آرتریت روماتوئید یا سیروز صفراوی اولیه مثبت باشد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.