آزمایش آلدولاز

آزمایش آلدولاز به منظور تشخیص آسیب یا تخریب سلول های کبدی و عضلات اسکلتی و پیگیری و مراقبت آن انجام می شود.

نام اختصاری آزمایش: ALD
سایر نام ها: آلدولاز، D گلیسر آلدئید 3- فسفات لیاز، فروکتوز بیس فسفات
بخش مورد انجام : بیوشیمی
نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم يا پلاسماي هپارينه
حجم نمونه مورد نیاز:ml 1
شرایط نمونه گیری: در ناشتايي كوتاه مدت غالباً نتايج دقيق تري حاصل می شود.

ملاحظات نمونه گیری:

نمونه خون بايد در اولين فرصت ممكن سانتریفیوژ گشته، سرم يا پلاسما از سلول جدا شود (حداکثر 8 ساعت).
از هموليز و آلودگي سلولي اجتناب شود.

موارد عدم پذیرش نمونه:

همولیز بودن سرم
لیپمیک و ایکتریک بودن شدید سرم موجب رد نمونه می شود.

شرایط نگهداری:

سرم را تا زمان انجام آزمايش در در دماي C◦20- نگهداري نمائيد.
اضافه نمودن اسيدبوريك موجب پايداري بيشتر آلدولاز مي شود.
نمونه در C◦ 4 به مدت 7 روز و در C◦20- به مدت 15 روز پایدار است.

روش مرجع: ICSH (با خون لیز شده)

روش ارجح: اسپکتروفتومتریک

مقادیر طبیعی:
<14.5 U/Lتا 16 سالگی:
<7.7 U/L 17 سال و بالاتر:

تفسیر: آلدولاز یک آنزیم ضروری در مسیر گلیکولیز در غضلات می باشد و واکنش حیاتی در تجزیه گلیکولیتیک گلوکز به لاکتات در عضلات بر عهده دارد.

افزایش سطح:
1- بيماري عضلاني : ديستروفي عضلاني (دوشن)، درماتوميوزيت، پلي ميوزيت
2- صدمه عضلاني‌ : تروماي عضله مانند له شدگي شديد عضله، عفونت هاي عضلاني، اختلالات هذياني و سوختگي هاي شديد، فرآيندهاي گانگرن / ایسكمي، تومورهای پروستات، تریشینوزیس و بعضی از لوسمی های مزمن.
3- بيماري هاي هپاتوسلولار : هپاتيت حاد ویروسی و سيروز
4- انفاركتوس ميوكارد

کاهش سطح: بيماري هاي تحليل برنده عضلات ، اواخر بيماري ديستروفي عضلاني، عدم تحمل ارثي فروكتوز

عوامل مداخله گر:

افزایش دهنده ها: تزريق عضلانی کلوفیبرات ، داروهاي هپاتوتوكسيك، حشره كش هاي كلر دار، حشره كش هاي ارگاتوفسفره و تیابندازول
کاهش دهنده ها: فنوتيازين ، پروبوکل

توضیحات:
این آزمایش با روش اسپکتروفتومتریک (37 درجه سانتیگراد) و به صورت UV و یا کینتیک انجام می شود.
آنزیم آلدولاز در کودکان و نوزادان به ترتیب دو برابر و چهار برابر بزرگسالان می باشد.
مقادیر بالاتر از حد نرمال را با اندازه گیری سطح آنزیم کراتین کیناز ارزیابی کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.