آزمایش لیپاز (تفسیر جواب،شرایط آزمایش)

لیپاز چیست,رنج نرمال لیپاز,علت بالا بودن لیپاز,لیپاز معده,علت بالا رفتن لیپاز,عملکرد آنزیم لیپاز,آزمایش خون amylase,لیپاز کبدی

سایر نام ها:   لیپاز

بخش مورد انجام : بیوشیمی

نوع نمونه قابل اندازه گیری: سرم

حجم نمونه مورد نیاز: ۰٫۵ mL

شرایط نمونه گیری: بیمار باید به مدت ۱۲-۸ ساعت ناشتا باشد. فقط نوشیدن آب مجاز است.

ملاحظات نمونه گیری:

  1. جمع آوری نمونه بایست در لوله های در پوش دار گلیسرول صورت گیرد و لوله های حاوی سیترات، اگزالات و EDTA مناسب نمی باشند.
  2. مصرف هرگونه داروی مؤثر بر نتایج آزمایش را بر روی برگه بیمار ثبت کنید.

موارد عدم پذیرش نمونه: همولیز شدید مورد قبول نمی باشد.

شرایط نگهداری: نمونه در دمای ۲۵ درجه سانتی گراد تا ۷ روز ، دمای C۴ تا ۲۱ روز   و دمای C۲۰-  تا ۹۰روز پایدار است.

کاربردهای بالینی: بررسی اختلالات پانکراس، معمولا پانکراتیت

روش مرجع: تیتریمتریک

سایر روشها: کالریمتریک، توربیدومتری، فلورومتریک، اسپکتروفتومتریک، RIA

مقادیر طبیعی: مقادیر بر حسب روش آزمایش متفاوت است.

 ۱۶ سال و بالاتر: ۱۰ – ۷۳ U/L

مقادیر مرجع برای بیماران کمتر از ۱۶ سال تعیین نشده است.

تفسیر: در شروع پانکراتیت (۸- ۴ ساعت ابتدایی) میزان لیپاز سرم همانند آمیلاز افزایش می یابد، اما مقادیر افزایش یافته لیپاز به مدت طولانی تری (۱۰-۷ روز) نسبت به آمیلاز در سرم باقی می ماند. افزایش ۲ تا ۵۰ برابری نسبت به محدوده مرجع گزارش شده است. افزایش لیپاز سرم لزوماً متناسب با شدت درگیری پانکراس نیست.

سطح لیپاز سرم در پانکراتیت حاد ، پانکراتیت مزمن ، سرطان لوزالمعده، کیست کاذب لوزالمعده، کوله سیستیت حاد، کلانژیت، انسداد مجاری خارج کبدی، نارسایی کلیه، انسداد یا انفارکتوس روده، التهاب یا تومور غده بزاقی و زخم پتپیک افزایش می یابد.

عوامل مداخله گر:

افزایش دهنده ها: دارو های افزاینده لیپاز عبارتند از بتانکول، کولینرژیک ها، کدئین، ایندومتاسین، مپریدین، متاکولین، مورفین

کاهش دهنده ها: یون کلسیم

توضیحات:

  • در پانکراتیک حاد، افزایش سطح لیپاز غالباً با افزایش آمیلاز سرمی هماهنگ است. لیپاز دیرتر به اوج می رسد و بیشتر از آمیلاز بالا باقی می ماند. از این رو برای تشخیص تأخیری پانکراتیت حاد مفیدتر است.
  • در پانکراتیک حاد همراه با هیپرلیپیدمیا فعالیت آمیلاز سرم ممکن است به صورت کاذب نرمال باشد. بنابراین اندازه گیری فعالیت هر دو آنزیم ضروری است.
  • داروهای کولینرژیک و اَپیودها باعث افزایش سطح لیپاز سرم می شوند.
  • بیماری کلیوی ممکن است سطح لیپاز سرم را بالا ببرد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.