مسیر های انعقاد خون(داخلی،خارجی،مشترک)

مسیر داخلی انعقاد(Intrinstic pathway)
در اثر صدمات بافتی و صدمه به سلول های اندوتلیال عروقی،بافت کلا‍ن زیر این عروق در معرض دسترسی پلاکت ها و فاکتورهای انعقادی قرار می گیرد که موجب فعالیت انها می گردد.در این مسیر کمپلکسی از فاکتورهای XIII و IX در ارتباط با ca++ و فسفولیپید پلاکتی سرانجام باعث فعال شدن فاکتور x میگردد.
در این مسیر فاکتور XI خود توسط فاکتور Xia در حضور یون کلسیم به فاکتور Ixa تبدیل می شود.
فاکتور XI خود توسط فاکتور XIIa برانگیخته می شود،فاکتورهای XI وXII به عنوان فاکتورهای تماسی معروفند.تست Aptt تست انتخابی برای ارزیابی این مسیر و فاکتورهای XII,XI,X,IX,V,VIII.II,I می باشد.
مسیر خارجی (Extrinsic pathway)
در اثر صدمات بافتی ترومبوپلاستین بافتی وارد سیستم عروقی و در حضور یون کلسیم فاکتور VIII را فعال می کند که در نهایت این فاکتور موجب فعال شدن فاکتور X می گردد.تست انتخابی برای ارزیابی این مرحله و فاکتورهای I,II,V.VII.X تست PT می باشد.
مسیر مشترک(مسیر داخلی و خارجی)
تبدیل فاکتور X به فاکتور Xa در یک مسیر مشترک قرار می گیرند.در این مسیر فاکتورXa به کمک کوفاکتور Xa در حضور یون ca++ ،PF3 باعث تبدیل پروترومبین به ترومبین،و ترومبین باعث تبدیل فیبرونو‍‍ژن به فیبرین و تشکیل لخته می شود که در این فاکتور XIII موجب استحکام لخته فیبرین می شود.

2 دیدگاه دربارهٔ «مسیر های انعقاد خون(داخلی،خارجی،مشترک)»

  1. مسیرهای داخلی وخارجی در یکجا مشترک مییشوند و به طور کلی بعضی آسیبها و داروها هستند که فقط روی یک مسیر تاثیر میگذارند پس جدا هستند

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *