آموزش تهیه لام خونی

روش گوه ای برای تهیه لام و گسترش خونی در آزمایشگاه

برای تهیه لام و گسترش خونی به روش گوه ای باید یک قطره خون را تقریبا به فاصله یک سانتی متر از انتهای لام قرار دهید.سپس بدون تاخیر لام پخش کننده را جلوی قطره خون قرار دهید (زاویه 30درجه نسبت به لام پائین) و آن را عقب بکشید تا با قطره تماس پیدا کند.

قطره در طول لبه تماس پخش می شود.با یک حرکت ثابت دست قطره خون را بر روی لام بکشید و تا زمانی که قطره کامل پخش نشده است لام پخش کننده را بلند نکنید،از یک قطره مناسب،گسترشی به طول 13 سانتی متر ایجاد میگردد.

فاصله انتهای گسترش باید از انتهای لام یک سانتی متر خداقل فاصله داشته باشد.

نکاتی که باید درباره لام کشیدن بدانید

میتوان با استفاده از یک پیپت موئینه،قطره کوچکی از خون وریدی را بر روی اسلاید شیشه ای قرار داد.

لام پخش کننده را باید با سرعت به جلو حرکت داد تا لایه نازکی از سلول های خونی بر روی لام بر جا بماند.

ضخامت گسترش را می توان با تغییر فشار و سرعت کشیدن لام تنظیم کرد.همچنین با تغییر زاویه نیز میشود.

در نمونه های آنمیک نمونه لام باید ضخیم باشد و بر عکس در پلی سایتمی زاویه باید تنرتر ئ لام نازک تر باشد.

در گسترشی که خوب تهیه نشده باشد لوکوسیت ها توزیع یکسانی ندارند و مونوسیت ها و دیگر لوکوسیت های درشت در قسمت انتهایی گسترش قرار می گیرند.

در صورت مرطوب بودن هوا جهت خشک کردن گسترش می توان از باد گرم (مثل سشوار) استفاده کرد.

لام خونی تهیه شده نباید با دستان و یا لام کش چرب تهیه شده باشد که باعث توزیع نامتناسب سلولهای خونی خواهد شد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.