تشخیص بوردتلا

محیط کشت بوردت جنگو آگار

بازیافت بوردتلا پرتوزیس و بوردتلا پاراپرتوزیس به وسیله فاکتورهایی نظیر اسیدهای چرب،یونهای فلزی،سولفیدها و پراکسیدها که عموما در محیط های کشت وجود دارند متوقف می شود.

مواد تشکیل دهنده محیط محیط کشت بوردت جنگو آگار

نشاسته،چارکول،آلبومین سرم،خون یا اجزا مشابه جهت خنثی کردن این بازدارنده ها به محیط اضافه می شود.

بوردت جنگو آگار محیط پایه انفوزیون سیب زمینی گلیسرول آگار است که با 20 تا 30 درصد خون گوسفند،اسب و یا خون خرگوش همراه می گردد.

انفوزیون سیب زمینی برای رشد گونه های بوردتلا لازم است و گلیسرول جهت حفظ رطوبت به محیط اضافه می شود.

آنتی بیوتیکهایی مانند سفالکسین یا متی سیلین برای فرونشاندن رشد باکتریهایی نظیر استافیلوکوک ها که رشد گونه های بوردتلا را متوقف می سازد به محیط اضافه میگردد.

چون این محیط بایستی به صورت تازه تهیه گردد (عمر قفسه ای آن کمتر از یک هفته است) غالبا به جای آن از محیط ریگان لاو آگار استفاده می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.