(BT(Bleeding Time Test

زمان لازم برای توقف جریان خون بعد از ایجاد سوراخ مویرگی استاندارد را اندازه گیری می کند.این زمان به سالم بودن مویرگ ها،تعداد پلاکت ها،عمل پلاکت ها بستگی دارد.چنانچه تعداد پلاکت ها به زیر45000 تا برسد زمان BT تقریبا همیشه طولانی خواهد بود.برای بررسی نواقص عملکرد پلاکتی این تست زیاد مفید و مناسب به نظر نمی رسد.برای این منظور تست های Retraction clot و Aggregation مفیدتر و بهتر می باشد.BT در ترومبوسیتوپنی،پورپورا و مصرف اسپرین طولانی خواهد بود.
روش های اندازه گیری BT : روش Duke و IVY
روش Duke :
از انگشت یا لاله گوش می توان برای ازمایش سیلان استفاده کرد.ابتدا محل مورد ازمایش را با الکل تمیز کرده (فشار یا ماساژ نمی دهیم).
در تست،خون باید به ازادی جریان پیدا کند.هر ثانیه قطره خون را با کاغذ خشک کن تماس می دهیم و ان را ادامه می دهیم تا خون بند بیاید و زمان را یادداشت می کنیم.میزان طبیعی دقیقه است.
اگر بیش از4 دقیقه شد روی انگشت یا لاله گوش دیگر امتحان می نمائیم و طولانی ترین را گزارش می کنیم.
باید توجه داشت که سوراخهای ایجاد شده توسط لانست باید استاندارد باشد برای اینکه در صورت کوچکتر بودن سوراخ کاهش BT و در صورت عمیق بودن افزایش BT را خواهیم داشت.همچنین اگر حرارت پوست در محل سوزن زدن پائین باشد کاهش جریان خون و در نتیجه کاهش BT را داریم.
روش IVY
در این روش یک بازوبند فشار خون را بالای ساعد بسته و فشار ان را به میلی لیتر جیوه رسانده و ثابت نگه میداریم.سپس محل ساعد را با الکل 70% تمیز کرده و پس از خشک شدن 3 سوراخ بوسیله لانست روی ساعد ایجاد می کنیم.کرنومتر را زده و هر 15 ثانیه خون در حال جریان را با کاغذ صافی خشک می نمائیم و زمان ان را یادداشت می میکنیم.بین زمان 3 ناحیه می توانیم میانگین بگیریم.میزان طبیعی 1-9 دقیقه می باشد.زمان سیلان(BT) در روش IVY ارزش بیشتری دارد چون فشار بر روی عروق مداوم و تحت کنترل می باشد و فاکتورهای انعقادی کمتر دخالت دلرند.پلاکتها در این روش نقش مهمی بر عهده دارند.در بیماری هموفیلی سیلان طبیعی می باشد.چون پلاکتهای فرد مشکل ندارند و تنها کمبود فاکتور 8 دارند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.