C-reactive Protein-CRP

66666666666666666666

یک الفا گلوبولین با وزن مولکولی 140000 دالتون است که جزء پروتئینهای مرحله حاد Acute phase protein بوده و در پاسخ به التهاب یا عفونت سریعا افزایش می یابد.

موارد افزایش CRP
عفونت باکتریال
تب روماتیسمی فعال
سکته قلبی حاد سرطانهای منتشر
درموارد ذیل هم غالبا CRP افزایش می یابد.
ارتریت روماتیسمی
عفونت ویروسی
سل

طی گزارش های مختلف سنجش CRP در موارد ذیل هم مورد استفاده بوده است:
افتراق مننژیت ویروسی از باکتریال
مانیتورینگ درمان با انتی بیوتیک در مننژیت و سپتیسمی
افتراق عفونت قسمتهای فوقانی دستگاه ادراری از قسمتهای تحتانی،چنانچه عفونت مربوط به قسمت فوقانی دستگاه ادراری باشد معمولا CRP مثبت می گردد.

تفاوت CRP با ESR
ESR در موارد غیر عفونی مثل حاملگی و انمی افزایش می یابد ولی CRP تغییر نمی کند.
در برخی التهابات CRP افزایش می یابد ولی ESR طبیعی است.
اصولا CRP سریعتر از ESR نسبت به التهاب یا عفونت واکنش نشان می دهد و در عرض 24-6 ساعت افزایش می یابد و نیز سریعتر به حالت اول بر می گردد.

روش انجام ازمایش CRP
روش متداول ازمایش لاتکس اگلوتیناسیون می باشد که بطور کیفی و نیمه کمی می توان ان را انجام داد و البته بسته به کیت ها هم کمی تفاوت است.

واکنش مثبت کاذب CRP
نگهداری سرم به مدت چند روز در یخچال(بیش از 72 ساعت)و اگر بیشتر از 72 ساعت قرار است بماند باید فریز شود و البته 1 بار بیشتر نباید ذوب گردد.

واکنش منفی کاذب CRP
در این ازمایش نیز پدیده منطقه ای نیز می تواند وجود داشته باشد،لذا افزایش شدید CRP ممکن است به علت پدیده منطقه ای واکنش را منفی نماید که البته چاره کار در رقیق نمودن نمونه است.

ESR · Erythrocyte Seimentation rate. سرعت رسوب گلبول های قرمز

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.