میکروب شناسی و آنالیز ادرار

میکروب شناسی,میکروبیولوژی,سایت میکروب شناسی,تفسیر ادرار و مدفوع,آزمایش کشت ادرار,کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه,سایت علوم آزمایشگاهی,تشخیص و ویژگی میکروب ها,باکتریهای بیماریزا,محیط های افتراقی,گرم مثبت و گرم منفی,سانتریوفوژ,نوار ادرا

آگار خون دار

طرز تهیه محیط کشت آگار خون دار

محیط کشت آگار خون دار ، محیط کشتی است که در آزمایشگاهها کاربرد فراوان دارد زیرا علاوه بر دارا بودن مواد معمول لازم، حاوی خون است و اکثر باکتریها قادرند در آن رشد کنند . برای تهیه آن ، خون گوسفند ضد انعقاددار به میزان 3 %تا 5 %به محیط کشت پایه( تریپتون سوی آگار، …

طرز تهیه محیط کشت آگار خون دار ادامه »

رنگ آمیزی کریستال ویوله

روش رنگ آمیزی کریستال ویوله

در این روش ، رنگ کریستال ویوله برای رنگ آمیزی سلول های باکتری به کار می رود. این روش ، مطالعاتی را در مورد مورفولوژی ارگانیسم های رنگ آمیزی شده آشکار می سازد. افزودن کریستال ویوله به اسمیر باکتری موجب شده که دیواره سلول باکتری رنگ گیرد. سپس رنگ اضافی با آب شسته شده و …

روش رنگ آمیزی کریستال ویوله ادامه »

حرکت باکتریها

آزمایش مشاهده حرکت باکتري در زیر میکروسکوپ

به طور کلی اعتقاد بر این است که باکتری ها دارای دو نوع حرکت می باشند : حرکت براونی و حرکت حیاتی حرکت براونی : عبارت از به جلو و عقب کشیده شدن سلول باکتری در یک محلول می باشد این حرکت در اثر به تحریک در آوردن ذرات مولکولی بسیار ریز معلق در محلول …

آزمایش مشاهده حرکت باکتري در زیر میکروسکوپ ادامه »

تشخیص ویبریو ولنیفیکوس

ویبریو ولنیفیکوس (مشخصات و مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی)

این باکتری سبب عفونتهای زخم و سپتیسمی ميشود که در بیماراني که کبدشان در اثر الکل آسیب دیده یا ایمني ضعیف دارند، ميتواند به سپسیس هاي کشنده منتهي شود. مشخصاً در مرداني که مبتلا به سیروز هستند و در حین پوست کندن خرچنگ یا صدف شکارشده دست خود را ميبرند، ایجاد ميشود. کاهش عملکرد کبد …

ویبریو ولنیفیکوس (مشخصات و مورفولوژی،تشخیص آزمایشگاهی) ادامه »

تشخیص ویبریو پاراهمولیتیکوس

ویبریو پاراهمولیتیکوس (تشخیص و موروفولوژی)

باکتری هالوفیلی که تهاجم به روده (شبیه اشرشیا کلی انترواینوازیو) دارد و عامل گاستروانتریت یا اسهال تابستاني ژاپني با منشأ غذاهای دریایی است. بیماران باکتري را از خوردن صدف، خرچنگ و میگو گرفته اند. اسهال و دلدرد ۲تا 3روز بعد حاصل ميشود. فاقد اگزوتوکسین، کپسولدار و سوکروز منفی است (روی . T.C.B.Sکلنی سبز میدهد) و …

ویبریو پاراهمولیتیکوس (تشخیص و موروفولوژی) ادامه »