میکروب شناسی و آنالیز ادرار

میکروب شناسی,میکروبیولوژی,سایت میکروب شناسی,تفسیر ادرار و مدفوع,آزمایش کشت ادرار,کنترل کیفی در بخش میکروب شناسی آزمایشگاه,سایت علوم آزمایشگاهی,تشخیص و ویژگی میکروب ها,باکتریهای بیماریزا,محیط های افتراقی,گرم مثبت و گرم منفی,سانتریوفوژ,نوار ادرا

اطلس باکتریها

اطلس باكتري شناسي باكتري هاي گرم مثبت باكتري هاي گرم منفي باكتريهايي كه رنگ آميزي گرم نمي گيرند باكتري هاي گرم مثبت Aerobic, Gram-positive cocci Staphylococcus aureus (fig 1, 2, 3, 4, 5) Staphylococcus epidermidis (fig 1, 2, 3) Staphylococcus sp. (Coagulase-negative)(fig 1) Streptococcus pneumoniae (Viridans group)(fig 1, 2, 3) Streptococcus agalactiae (group B)(fig 1) …

اطلس باکتریها ادامه »

گوموری متنامین سیلور(GMS)

قارچ ها به دلیل رسوب نقره احیا شده در دیواره سلولی، به رنگ سیاه قهوه ای دیده می شوند.(زمینه به رنگ سبز کم رنگ دیده می شود.) نسبت به رنگ پاس کنتراست بهتری بین قارچ و زمینه لام ایجاد می کند. رنگ ذاتی قارچ مشخص نیست(نمی توان قارچ سیاه را از قارچ شفاف افتراق داد.) …

گوموری متنامین سیلور(GMS) ادامه »