مرور رده

فیلم و ویدئو کلیپ

فیلم و کلیپ پزشکی،فیلم و کلیپ آزمایشگاه,فیلم خونگیری،فیلم آرایش کردن،فیلم های جراحی،فیلم های علمی,فیلم و کلیپ های نایاب،دانلود فیلم زناشویی،دانلود فیلم های آموزشی،لینک فیلم جنسی و پزشکی

تست کاتالاز

هدف : تشخیص وجود آنزیم پراکسیداز در میکروارگانیسم ها خصوصا جداسازی استافیلوکوک ها از استرپتوکوک ها…