قارچ شناسی

قارچ شناسی در آزمایشگاه,انواع قارچ های بیماریزا,تشخیص و مورفولوژی و ویژگی قارچ های بیماریزا,کچلی,مخمر,کاندیدا,سایت قارچ شناسی پزشکی,دانلود آموزش قارچ شناسی,محیط کشت قارچ شناسی

تشخیص قارچ کوکرومایسس رکورواتوس

کوکرومایسس رکورواتوس (مشخصات و مورفولوژی)

کوکرومایسس رکورواتوس یک قارچ موکوراسئوس و دیمورفیک حرارتی است که ممکن است عفونتهای مهلک را در بیماران مستعد ایجاد نماید. در بدن میزبان و در شرایط انکوباسیون در دمای ۳۷ درجهی سانتیگراد به شکل سلولهای مخمری با دیوارهی نازک، کروی و بزرگ به قطر ۳۰ الی ۹۰ میکرون مشاهده میشود. برخی از این سلولها ممکن …

کوکرومایسس رکورواتوس (مشخصات و مورفولوژی) ادامه »

تشخیص قارچ های بدن

آزمایش KOH (روش انجام،نمونه برداری و تفسیر)

نمونه مناسب برای گستره KOH همانند نمونه کشت قارچ می باشد و برای هر نوع قارچ بر اساس ظاهر ممکن است متفاوت باشد و آزمایشگاه باید از محل خاص نمونه و تشخیص بالینی مطلع باشد. از قیچی،فورسپس و ناخن گیر استریل استفاده کرده و محل نمونه گیری با الکل 70 درصد پیش از نمونه گیری …

آزمایش KOH (روش انجام،نمونه برداری و تفسیر) ادامه »

مورفولوژی قارچ در قارچ شناسی

مورفولوژی میکروسکوپی سلول های قارچی (مروری مختصر و ساده)

در متن زیر مورفولوژی میکروسکوپی سلول های قارچی (کریپتوکوکوس نئوفرمنس،گونه های آسپرجیلوس،ژئوتریکوم،مالاسزیا،تریکوسپورون،زیگومیست،فوزاریوم) را به صورت مختصر بیان میکنیم کریپتوکوکوس نئوفرمنس در آزمایش مستقیم میکروسکپی سلول های مخمری، کریپتوکوکوس نئوفرمنس به صورت مخمرهای به قطر 2 تا 15 یا 20 میکرون و معمولاً کروی با جوانه یا بدون جوانه بوده و جوانه ها معمولاً یکی و …

مورفولوژی میکروسکوپی سلول های قارچی (مروری مختصر و ساده) ادامه »

پنی‌سیلیوم (انواع،شکل،تشخیص آزمایشگاهی)

پنی‌سیلیوم‌ها قارچ‌های رشته‌ای هستند که تقریباً در همه‌جا اعم از خاک، مواد آلی در حال فساد و هوا حضور دارند و اغلب در آزمایشگاه‌ها یک آلوده‌کننده‌ی محیط‌های کشت هستند که از طریق هوا انتشار می‌یابند. پنی‌سیلیوم‌ها دارای گونه‌های مختلفی هستند که برخی از گونه‌های مهم آن‌ها شامل پنی‌سیلیوم کرایزوجنوم (P.chrysogenum)، پنی‌سیلیوم مارنفئی (P.marnefeii)، پنی‌سیلیوم سیترینوم …

پنی‌سیلیوم (انواع،شکل،تشخیص آزمایشگاهی) ادامه »

اکتوتریکس (قارچ های ایجاد کننده اکتوتریکس)

اکتوتریکس (Ectothrix) شایع‌ترین فرم کچلی سر می‌باشد که ضایعات آن قبل از دوران بلوغ دیده شده و به صورت اپیدمی در مدارس شایع می‌باشد. ضایعات منفرد یا متعدد به صورت لکه‌های گرد یا بیضی با حاشیه کاملاً مشخص دیده می‌شوند. موها در محل ضایعه خاکستری رنگ شده و چند میلیمتر بالاتر از سطح پوست شکننده …

اکتوتریکس (قارچ های ایجاد کننده اکتوتریکس) ادامه »