مرور رده

قارچ شناسی

قارچ شناسی در آزمایشگاه,انواع قارچ های بیماریزا,تشخیص و مورفولوژی و ویژگی قارچ های بیماریزا,کچلی,مخمر,کاندیدا,سایت قارچ شناسی پزشکی,دانلود آموزش قارچ شناسی,محیط کشت قارچ شناسی

زایگومایکوز ریوی

زایگومایکوز ریوی در بیماران گرانولوسیتوپنیک عفونت می‌تواند اشتباهاً به‌عنوان آسپرجیلوزیس تهاجمی تشخیص داده شود.…

زایگومایکوزیس

زایگومایکوزیس اغلب دارای پیش‌آگهی ضعیفی است که مربوط به وضعیتِ نوتروپنی، درمان ایمیونوساپرسیو، بدخیمی‌ها،…

آکرومونیوم

مطالعات مربوط به آزمایش‌های تعیین حساسیت ضد قارچی نشان داده است که گونه‌های آکرومونیوم نسبت به آمفوتریسین B مقاومت…