مرور رده

اخبار

فواید سحر خیز بودن

فواید سحر خیز بودن.برای برخی از مردم  صبح ها عذاب آورترین بخش از روز است چراکه زود بیدار شدن برای آن ها بسیار دشوار…

خطر مصرف احشای حیوانات

خطر مصرف احشای حیوانات،نتایج تحقیقات جدید نشان می‌دهد که مصرف مغز و برخی قسمت های داخلی بدن حیوانات می‌تواند حاوی…