مرور رده

انگل شناسی

انگل شناسی,سایت انگل شناسی,پارسیان لب,چرخه و مورفولوژی انگل شناسی برای علوم آزمایشگاهی,تشخیص آزمایشگاهی انگل ها,داروی ضد انگل,تصاویر انگل,تک یاخته و کرم ها,آزمایش مدفوع

اسکوپولاریوپسیس

اسکوپولاریوپسیس:از عوامل ایجاد کننده انیکومایکوز کراتیت قارچی و اوتیت یا بیماری قارچی گوش خارجی می باشد.کنیدی های…

آکانتامبا

این آمیب مرحله فلاژله ای ندارد .می تواند یک عفونت مزمن سیستم اعصاب مرکزی ایجاد کند که بعنوان آنسفالیت آمیبی…

آسکاریس

آسکاریس مقدمه آسکاریس  مشهورترین کرم حلقوی است که بعد از اکسیور بالاترین نسبت آلودگی را در سطح جهان دارا می…

ابلیا

ابلیا Obelia سلسه: Animalia زیر سلسله: Eumetazoa شاخه: Cnidaria زیر شاخه: Medusozoa رده: Hydrozoa…

ولوکس ( volvox )

تولید مثل کلنی ولوکس,ساختار کلنی ولوکس,شکل کلنی ولوکس,ولوکس+pdf,اسپیروژیر,شکل ولوکس ولوکس ( volvox ) به یکی از…

دیدینیوم

دیدینیوم یک مژک دار گوشت خوار است.اندامی کروی شکلی با قطر ۱۵۰μm دارد که دو دسته مژه حول آن را فرا گرفته اند: انتهای…