گزارش کار

دانلود انواع گزارشکارهای درسی و عملی دانشگاه و دبیرستان,دانلود گزارش کار و دستورالعمل آزمایشگاه زیست شناسی،فیزیولوژی جانوری و گیاهی،آزمایشگاه فیزیک،گزارش کارهای شیمی و بیوشیمی،دانلود گزارش کارهای مهندسی و فیزیک

گزارشکار

گزارش کار زمین شناسی پیپت متحرک

موضوع آزمایش: پیپت متحرک (دانه بندی رسوبات کوچکتر از mm 063/ به وسیله‌ی سیلندرهای آزمایشگاهی براساس قانون استوک) وسایل مورد نیاز: 1. ترازو 2. بشر 3. دستگاه هم زن 4. استوانه (سیلندر) 5. هم زن شیشه‌ای 6. کاغذ و چسب 7. خط‌کش 8. پیپت مواد مورد نیاز: 1. رسوبات کوچتر از mm063/0 به میزان g40 …

گزارش کار زمین شناسی پیپت متحرک ادامه »

گزارش کار آزمایش قوس سه مفصلی

عنوان آزمایش : قوس سه مفصلی هدف آزمایش : ترسیم خط تاثیر واکنش افقی تکیه گاهی قوس سه مفصلی تئوری آزمایش : قوس را می توان سازه ای تعریف نمود که توانایی آن برای حمل بارهای قائم وارده بستگی به مولفه افقی واکنش های تکیه گاهی دو طرف آن دارد که هر دو به طرف …

گزارش کار آزمایش قوس سه مفصلی ادامه »

گزارش کار رسم خط تاثیر

اموزش خط تاثیر در تحلیل سازه,آموزش رسم خط تاثیر,خط تاثیر سازه های نامعین,خط تاثیر سازه های معین,جزوه آموزش خط تاثیر,نحوه رسم خط تاثیر,روش رسم خط تاثیر در تحلیل سازه عنوان آزمایش : خط تاثیر تیرهای ساده هدف آزمایش : رسم خطوط تاثیر لنگر خمشی و نیروی برشی یک تیر ساده تئوری آزمایش : مهندسان به …

گزارش کار رسم خط تاثیر ادامه »

گزارش کار آزمایش خمش نامتقارن

گزارشکار آزمایشگاه مقاومت مصالح,گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح خیز تیرهای خمیده,آزمایش خیز تیرهای مستقیم,تئوری آزمایش خیز تیرهای خمیده,خمش نامتقارن چیست,گزارش کار آزمایشگاه مقاومت مصالح مکانیک عنوان آزمایش : خمش نامتقارن هدف آزمایش : تعیین محورهای اصلی یک مقطع با استفاده از تئوری خمش تئوری آزمایش : در قسمت اول روابطی را برای تبدیل ممان اینرسی …

گزارش کار آزمایش خمش نامتقارن ادامه »

گزارش کار تعیین مرکز برش ناودانی

هدف آزمایش: تعیین مرکز برش ناودانی تئوری آزمایش :  در هر شکل هندسی به عنوان مقطع یک تیر ، نقطه ای وجود دارد که اگر راستای بارگذاری از آن عبور کند تیر دچار پیچش نخواهد شد. به این نقطه مرکز پیچش  می گویند. و هرگاه بار بر مرکز پیچش اثر کند، تنش های برشی موجود …

گزارش کار تعیین مرکز برش ناودانی ادامه »