احداث گاوداری (پرورش و نگهداری،مجوزها)

پرورش گاو,تکثر گوساله,غذاهای گاو,انواع گاو,نگهداری و آموزش گاو,روش های تولید مثل و درمان بیماریهای گاو,انواع داروهای گاو و گوساله,یونجه و علف,درامد گاوداری,
هزینه احداث گاوداری,هزینه گاوداری,نقشه گاوداری شیری,گاوداری شیری صنعتی,آیا گاوداری سود دهی دارد,ایا گاوداری به صرفه است,گاوداری سنتی
اهلی شدن گاو:
انسان در برابر حفاظت. نگهداری و تغذیه ی این گاو از فرآوردهای گوناگون آن استفاده می کند. انسانهای نخستین با شکار کردن حیوانات غذایی مورد نیاز خود را تامین می کردند ولی بعد از مدتی انسان شکار کردن را کنار گذاشت به زراعت پرداخت و به اهلی کردن حیوانات همت گماشت که در این زراعت از نیروی گاو برای شخم زدن و بارکشی استفاده می کردند و بالاخره بعد از چند سال این گاوها به انسان نزدیک شدان و اهلی گشتند.
دلایل اهلی کردن گاو:
احتمالاٌٌ یکی از هدفهای اساسی برای اهلی کردن گاوه استفاده از نیروی زیاد این حیوان برای بارکشی و انجام کارها کشاورزی بوده است. در آن هنگام انسان برای بدست آوردن شیر مورد نیاز خود. می توانست از بز استفاده کند و اگربه گوشت و پوست نیاز داشت می توانست از گاو استفاده کند.
اهمیت استفادی گاو:
شاید کمتر حیوانی را بتوان یافت که از همه فراورده های آن برای انسان استفاده کرد چون گاو دارای فراورده هایی نظیر: شیر. گوشت.پوست و مدفوع وحتی اندامهای درونی آن مثل خون، پی، چربی، روده،شاخ و …است که برای انسان اهمیت دارد.

پرورش گاو
شیر:
در شرایط طبیعی حیوان وحشی به اندازه ای شیر تولید می کند که فقط برای تغذیه نوزاد خود شیر است اما با اهلی کردن گاو می توان شیر بیشتری تولید کرد به طوری که گاو را لقب (نامادری انسان) می نامند.
در شیر سه ماده غذایی یعنی پروتئین کلسیم و ریبوفداوین مورد نیاز انسان را تامین کرد.
گوشت:
گاو ممکن است برای تولید شیر. یا کار نگهداری می شود اما پس از آنکه عمر بهروری گاو غیر گوشتی به پایان رسید گاو را روانه کشتارگاه کرد و از گوشت آن استفاده نمود.

ویژگی های غذایی گوشت:
گوشت. بیشترین ترکیب های لازم برای یک جیری غذایی کامل را دارا است:۱پروتئین ۲-کالری ۳-مینرایها ۴-ویتامین ها ۵- گوارش پذیری
فراورده های فرعی گاو:
۱- پوست: انسان از پوست گاو برای تهیه لباسهای معمول و لباسهای رزمی استفاده می کند ولی امروز بیشتر برای تهیه چرم جهت ساختن کفش و مانند آنها استفاد می شود.
چربی: پس از پوست چربی با ارزش ترین فراورده ای است که از کشتارگاه بدست می آید پیه که از آب کردن بخش های غیر خوراکی گاو بدست می آید و برای تهیه صابون و پودرهای شوینده به کار می رود. آمریکا با تولید یک میلیون تن پیه.بزرگترین کشور تولید کننده پیه می باشد. دیگر اعضا گاو مثل قلب. جگر. کلیه. زبان. کله پاچه به تازگی برای انسان مفید است.
مو: از موی درون گوش گاو برای تهیه بروسهای ظریف نقاشی استفاده می شود.
خون: برای تهیه مواد آتش نشانی و چسب به کار می رود. از پروتیئن خون برای تغذیه دامها استفاده می شود.
کودگاو:
از نظر کمک به حاصلخیزی زمین.با ارزش است و در آمد ناشی از فروش کوامی توان درآمد کافی کسب کرد.
نژادهای گوشتی جهان
۱- آبردین آنگوس ۲-هرفورد ۳-شورت هورن ۴-شاروله ۵- براهمن ۶- برانگوس
نژادهای گاو بومی ایران :
۱-گاو سرابی  ۲- سیستانی  ۳- گاو گلپایگانی ۴- گاو دشتیاری
گاو به ۳منظور مورد بهره برداری هستند
۱-گاوهای شیری برای تولید شیر ۲-گاوهای گوشتی برای تولید گوشت ۳-گاوهای دو بهره برای تولید شیر و گوشتگاو

تهیه گاو برای تاسیس گله گاو شیری:
برای تهیه گاو به منظور تاسیس گله گاو شیری ۳روش خرید گاو شیرده خریدتلسه آبستن یا ناآبستن و خرید گوساله وجود دارد.
مطمئن ترین و سریع ترین راه برای بدست آوردن گاوه های پر شیر خرید گاوهایی است که دارای رکود تولید شیر هستند. اغلب. هنگام خرید گاوهای شیرده. باید به ساختار بدنی آن توجه کرد. گزینش گاو شیری از ظاهر آن به جز برای افراد با تجربه تقریباٌناممکن است.
خریدتلیه یکی از روشهای معمول برای تهیه ی گاو می باشد.
خرید گوساله از ارزانترین راه برای تاسیس گله های گاوه شیری است. اغلب می توان گوساله های خالص را با قیمت مناسب خریداری کرد. هزینه ی پرورش گوساله ها در چند ماه نخست زندگی که با شیر تغذیه می شوند نسبتاٌ زیاد است این روش نیازمند زمان بیشتری است: زیرا دست کم ۲سال طول می کشد تا گوساله به مرحلهی شیردهی برسند. از این گذشته ارزیابی ویژگی های ظاهری هر گوساله به طور انفرادی دشوارتر از ارزیابی گاو تلیسه است.
گاوهای سالم خریداری کنیم. یکی از نکته های بسیار مهم در خرید گاو. عاری بودن آن از بیماریها به ویژه سل. بروسلوز و ورم پستان و .. است و باید مطمئن شد که گاو خریداری شده عاری از این گونه بیماریها باشد.
نیازهای غذایی :
گاو نیازمند پنج گروه اصلی مواد غذائی: یعنی انرژی. پروتئین. مینرایها . ویتامین ها و آب است. هر پنج گروه برای حفظ سلامتی گاو و فرآوردههای گوناگون آن ضروری است اما پس از آب انرژی مهمترین ماده غذاییی مورد نیاز گاو است. که بدون انرژی شیر مصرف دیگر مواد غذایی نامرغوب می شود. گاو کامل و ناآبستن که شیر تولید نمی کند به آن مقدار انرژی نیازمند است که نیازهای نگهداری آن را برآورده سازد در حالی که تلیسه ی آبستن و شیرده. افزون بر افزون نگهداری. برای رشد. تولیدمثل و شیردهی نیز انرژی اضافی نیاز دارد.
نیازهای انرژی برای رشد:
گاوهای جوانی که به بلوغ نرسیده اند برای تامین رشد به انرژی نیاز دارند. گاو شیری معمولاٌ در سن ۵سالگی به بلوغ می رسد. در مورد تلیسه های شیرده در طول نخستین دوره شیردهی فزون برای نیاز انرژی برای نگهداری گاوهای کامل و تولید شیر باید ۲۰درصد انرژی بیشتری برای تامین نیازهای رشد در نظر گرفت.

تغذیه ی گوساله های نوزاد:
بدن گوساله به هنگام تولد. بدون آنتی بادیهایی است که آن را در برابر بیماریها ایمن می سازند غلظت آنتی بادیها در آعوز. زیاد است.اما تنها برای زمان کوتاهی پس از تولد از دستگاه گوارش گوساله جذب می شود. بنابراین لازم است که گوساله هر چه زودتر آغوز مصرف کند.
از شیرگیری گوساله ها:
بیشتر گوساله های شیری را بین ۶تا۱۱ هفتگی از شیر می گیرند با مدیریت درست می توان گوساله ها را زودتر از شیر گرفت که این کارکارکرد مناسب خواهد داشت.
تغذیه از شیری گیری تا زایش:
در این دوره به دلیل نیاز تلسیه به جیره ی پرانرژی باید کنسانتره را به آن خوراند در بیشتر مواد تغذیه آزاد با کنسانتر. کامله منطقی به نظر می رسد. گوساله را باید تا چند روز پس از شیرگیری در جایگاه انفرادی نگهداشت تا عادت مکیدن را فراموش کند. نوع غذای خشک را نباید به هنگام شیری گیری تغییر داد.
از زمان شیرگیری تا ۳ماهگی باید علوفه ی خشک و مرغوب به طور آزاد در اختیار گوساله باشد. آمیزه ای از علوفه لگومی و کراس دارای کیفیت خوب برای گوساله ها در این دوره مناسب است.
چند نمونه جبیره برای گاوهای شیرده:
۱یونجه ۲-سیلاژذرت ۳-ذرت پررطوبت ۴-جو ۵-پنبه دانه ۶-کنجاله ی پنبه دانه ۷-علوفه همه گوساله ها بدون کمک نمی تواند آغوز مصرف کنند بنابراین بهتر است با استفاده از شیشه های پستانکدار و یا لوله های تغذیه ای آغوز به گوساله خورانید. بی درنگ پس از تولد باید ۲کلیوگرم آغوز و همین را دوباره ۸ساعت بعد به گوساله پیش از شیرگیری:
معده چهاربخش گوساله که شامل شیردان هزارلا. شکمبه نگاری است با معده گاو کامل تفاوت اساسی دارد شکبه نوزاد توسعه نیافته است. و از نظر اندازه کوچکتر بوده و توان جذب را ندارد. تغذیه با غذای خشک از نظر توسعه شکمبه و دیواره ی ماهیچه ای و ایجاد جمعیت میکروبی ضروری است. بنابراین هر چه که تغذیه با این غذاها زودتر آغاز شد زودتر می توان گوساله را به فعالیت میکروبی شکمبه وابسته ساخت.
گوساله در آغاز زندگی به غذای متراکمی نیازمند است ولی با افزایش سن گوساله از تراکم مواد غذایی مثل پروتئین و انرژی در جیره کاسته خواهد شد.
استارتر. علوفه ی خشک و آب:
‌« استارتر معمولاٌ نخستین غذای جامدی است که گوساله دریافت می کند. از آنجایی که گوساله جوان غذای خشک را به آسانی نمی خورد خودش خوراکی استارتر اهمیت بسیار زیادی دارد. از این رو موادی مانند یولاف و ملاس به استارتر افزوده می شود.
استارتر خوب باید ۳مگا کالریNRC بنا به سفارش ME در هر کیلوگرم ماده خشک و دسته کم ۳درصد چربی داشته باشد
چرخه فحلی:
ماده گاو : اندکی پیش از تخمگذاری رفتارهای جنسی نشان می دهد که آن را فحلی می گویند. ماده گاو در این زمان گاو نر را به خود جذب کرده به آن اجازه جفتگیری می دهد. فاصله زمانی بین دو دوره فحلی را چرخه محلی  می گویند چرخه فعلی به ۴مرحله به نامهای استروس. مت استروس.دای استروس و پرو متروس تقسیم بندی شده است.

نشانه فحلی:
مطمئن ترین نشانه محلی ایستادن گاو و اجازه ی سوار دادن به گاو دیگر گاوهاست که ِ«ایستا فحلی» معروف شده است. گاو را می توان به ۲طریق بارور کرد.۱- تلقیح طبیعی ۲-تلقیخ مصنوعی گاو به هنگام محلی ناآرام شده سروصدا می کند. فرج گاو متورم شده بافت مخطی واژن به رنگ قرمز تیره درمی آید و اغلب ترشحات مخاطی روشن به صورت پیوسته و کشدار از فرج سرازیر می شود برای بهبود بازدهی تشخیص گاوهای محلی باید دست کم دوبار در روز هر بار به مدت دست کم ۳۰دقیقه گاو را زیر نظر گرفت. بارزسی در ساعت خنک روز به ویژه در روزهای گرم تابستان بازدهی تشخیص محلی را می افزاید.

جفتگیری:
هنگامی که از گاو برای تولید مثل استفاده می شود ۲روش جفت گیری به کار گرفته می شود در یک روش گاو نر با ماده گاو یکجا نگهداری شده و در روش دیگر ماده گاوهای محلی برای جفت گیری به جایگاه گاو نر شکل می شوند گاوهای که برای جفت گیری استفاده می کنیم باید سالم. نیرومند و تنومند و قدرت باروری را داشته باشد.
رکورد برداری از تاریخ جفت گیری:
رکورد برداری از تاریخ جفت گیری برای تعیین تاریخ احتمالی زایش وارزیابی موفقعیت جفتگیری اهمیت دارد.
شماره ماده گاوی که جفت گیریکرده دفعات جفتگیری را می توان روی یک تابلو ساده یا در کامپیوتر ثبت نمود.
آبستنی :
تشکیل زیگوت. آغاز دوره ی آبستنی است. طول دوره آبستنی در نژاد شیری ۲۷۶ تا ۲۹۰ روز است که عواملی از جمله نژاد گاو نر جنس گوساله تعداد رویان در رحم و رفعات آبستنی بر طول آبستنی تاثیر می گذارد.
زایش و دوره پس از زایش:
فرآیند تولید مثل هنگامی با موفقعیت انجام می گیرد که گوساله سالمی بدنیا آمده باشد زایش گاو در ۱۸ تا ۲۴ساعت انجام می گیرد اما فرآیندهای لازم برای زایش ۲تا۳ هفته پیش از آن آغاز می شود
نشانه های نزدیک شدن زایش:
ماهیچه ها و لیگامنتهای کبل و بالای دم نرم و کشاد می شوند. پشت حیوان قوی شکل شده ۲۴ تا۴۸ ساعت پیش از زایش روبه بالا می ایستد و فرج متورم می شود با نزدیک شدن زایش پستان بزرگ شده و به نظر می رسد پستانکها از شیر پرشده است. در گاو نشانه های ناراحتی و نعره کشیدن دیده می شود و ممکن است اگر گاوها در اصطبل باشند ماده گاو ازدیگر گاو فاصله بگیرد.
کمبود ویتامین ها:
احتمال کمبود ویتامین ها در گاوهای شیری کمتر است. ویتامین های D,A  تنها ویتامین های هستند که تولید مثل گاودخالت دارند.کمبود ویتامینA  موجب سقط جنین و تولید گوساله ی مرده یاضعیف می شود کمبود ویتامین D  در گاوهای آبستن سبب راشی تیسم در گوساله و کمبود آن در گاوهای ناآبستن موجب توقف چرخه مخلی می گردد.
بیماریها و باروری:
تعدادی از بیماریهای عفونی سبب کم باروری و گاهی ناباروری می شود. ۱- بروسلوز:بیماری عفونی  است که عامل آن بروسلا است این بیماری موجب سقط جنین و عفونت رحم شده و بازدهی آبستنی را کاهش می دهد. پیشگیری باواکسیناسیون و حذف دامهای آلوده صورت می گیرد. ۲- تریکوموناز: بیماری مقاربتی و مسری است که عامل آن تریکومونا فتوس است. این بیماری سبب سقط جنین کاهش بازدهی آبستنی می گردد و این بیماری دامی می توان با بهداشت خوب و تلقیح مصنوعی ریشه کن نمود.
۳- ویبریوز: بیماری مسری و عامل آن ویبرو فتوس است که موجب آلودگی دستگاه تناسلی می شود. نشانه  بیماری عبارتند از سقط جنین محلی نامنظم و… پیشگیری با واکسیناسیون صورت می گیرد ورم پستان ورم واژن ورم سرویکس ورم ادیداکت جزء دیگری بیماری های عفونی است که می تواند موجب کاهش بازدهی تولید مثل شوند درمان این بیماریها باید زیر نظریه پزشک صورت گیرد.

شیردهی:
غده های پستانی در دوری آبستنی رشد کرده و پس از زایش ترشح شیر از آنها آغاز می شود بسیاری از هودمونهای تولید مثل کنترل رشد و فعالیت پستان ها را نیز بر عهده دارند. مقدار شیری که گاوهای شیری تولید می کنند. بیشتر از مقدار لازم برای تغذیه گوسالهه شیر خوار است.
پستان گاو از ۴غده پستانی تشکیل شده است.بیشترین گاوهای شیری ۲بار در روز دوشید می شوند و گاهی نیز ۳بار در روز دوشیدن را انجام می دهند این که آیا در آمد ناشی از شیر اضافی حیوان هزینه مربوط به غذا کار کرد وسایل موردنیاز را می کند مسئله ای است که به شرایط هرگاو بستگی دارند.
شیری که در آغاز شیردهی از پستان گاو خارج می شود را آغوز می گویند که می تواند در ساعات اولیه تولد نوزاد تمام مواد مورد نیاز گوساله را تامین نمود.
سن و اندازه ی  گاو:
تولید شیر برحسب نژاد تا ۸سالگی و با کاهش وزن تدریجی در نرخ تولید افزایش می یابد و پس از آن با سرعت بیشتری کاهش خواهد یافت. برای گاوهای شیری باید یک روز خشک ۶تا ۸هفته در نظر گرفت منظور از دوره خشک فاصله زمانی است که از دوشیدن گاو صرف نظر می کنند تا تولید شیر در شیردهی بعدی کاهش پیدا نکند روشهای مناسب برای خشک کردن گاو حذف کنسانتره از جیره غذایی و محدود کردن آب برای چند روز پیش از آغاز دوره خشک است.
ارزیابی تیپ:
منظور از ارزیابی تیپ این است که چه گاوی را انتخاب کنیم که از همه نظر عالی باشد. هدف از این منظور ۱-افزایش طول عمر اقتصادی دام ۲-کاهش جایگزینی درگله ۳-اصلاح نژاد.
اندامهای تیپ: ۱-اندامهایی که به طورمستقیم در تولید شیر موثر هستند مانند پستان
۲- اندامهایی که به طور غیرمستقیم در تولید شیر موثر هستند مانند دستگاه گوارش دستگاه تنفس
۳-اندامهایی که فراهم کننده زمینه مناسب برای تولید شیر هستند مانند اندامهای حرکتی

روش خطی ارزیابی تیپ:
در این روش ۵خصوصیت مهم بدن دام تحت ارزیابی قرار می گیرند:
۱-ظرفیت پذیری و چهارچوب بدنی ۲- کپل ۳ دست و پا  ۴- سیستم پستانی
۵- خصوصیات شیردهی
مراحل ارزیابی تیپ:
۱-قد قامت: این صفت که بیانگذار ارتفاع بدن گاو از سطح زمین است برای تعیین آن بین جدوگاه گاو تا سطح زمین را با استفاده از کولیس های خصوص اندازه گیری می کنند در حال حاضر ارتفاع مناسب cm 5/127  (کوتاه قد cm 140 (متوسط قد) cm 5/147 (بلند قد)
۲- عرض (حجم سینه ):
در قضاوت این صفت باید عرض سینه حیوان از روبه رو پهلو فاصله بین دو دست و عرض شانه مورد برسی قرار گیرد.
۳- عمق بدن:
این صفت ناحیه پشت و پایین ترین منطقه قفسه سینه را مشخص می کند که هر چه شکل بدن از حالت مستطیل به ذوزتقه ای نزدیکتر شود عمیق بوده و امتیاز بیشتری خود اختصاص می دهد.
۴-زاویه دارابودن بدن:
این صفت بیان کننده خصوصیات شیردار بودن گاوه بوده و مجموعه ای از دیگر صفات ظاهری نظیر فرم سر کشیدگی گردن برجستگی دنده ها. وضعیت استخوان بین و باریکی دم و نازکی ران را شال می شود.
۵-زاویه کپل: که منظور از این صفت وضعیت استخوان بین نسبت به استخوان هیپ می باشد که نشان می دهد که استخوان هیپ بالاتر از سن باشد نمره مثبت می گیرد.
۶- عرض کپل: این صفت بیانگر عرض کپل در ناحیه ۱۲ استخوان بین می باشد.
۷-استقرار پاها از دید پشتی: منظور از این صفت زاویه پاها در ناحیه متصل خرگوشی و ازغای پهلوست. که باید در ناحیه مفصل خرگوشی خیلی زیاد باشد
۸-زاویه سم: منظور از این صفت زاویه و ارتفاع پاشنه سم با سطح زمین است. زاویه سم با طول عمر اقتصادی و توانایی تحرک دامها ارتباط دارد. به طور کلی اگر زاویه سم در خدود ۴۵درجه باشد حالتی مناسب دارد.
۹- طول سر پستانک ها: منظور از این صفت بررسی اندازه سر پستانکهاست به طور معمول طول پستانک ها باید گرد و بلند باشد.
۱۰- ارتفاع اتصال پستان های عقب:
این صفت بیانگر فاصله یا ارتفاع پستان زیر ناحیه فرج تا شروع اتصا چین پستان به بدن حیوان است که هر چه این ارتفاع کمتر است مطلوب تر است.
۱۱- عمق پستان: این صفت بیانگر فاصله کف و پستان از مفصل خرگوشی می باشد. پس بهترین فاصله کف پستان در حدود cm  ۵ بالاتر از مفصل خرگوشی است.
۱۲- استقرار سر پستانک های عقب:
در برسی این صفت طرز قرار گرفتن سر پستان های عقب و فاصله آن مدنظر است در ارزیابی این صفت اگر پستانک های عقب به هم نزدیک در سر کوکارتیه هم قرار نگرفته باشند امتیاز بیشتری را به خود اختصاص خواهد داد فاصله مناسب برای سرپستانکهای عقب حدود ۶-۸ cm  است.
نکات مهم برای ارزیابی تیپ:
۱-    ارزیابی از ۲۵ روز بعد از زایش شروع شده و تا حداکثر ۱۸۰ روز پس از زایش به اتمام می رسد.
۲-    برای گاوهایی که ۳بار در روز دوشیدن در آنها انجام می گیرد نمی توان ارزیابی نمود بلکه باید ۲تا۳ ساعت پس از شیر دوشیدن آغاز و تا ۲تا ۳ ساعت مانده به شیردوشیدن بعدی خاتمه نمود.
ساختمانهای نگهداری گاوه شیری ….

ادامه و متن کامل آموزش گاوداری در ۳۲ صفحه در فایل زیر:قیمت ۲۰۰۰ تومان

RIAL 20,000 – خرید