کاربرد محیط کشت چارکول یست اکسترکت آگار

محیط کشت بافر چارکول یست اکسترکت آگار

بافر چارکول یست اکسترکت آگار BCYA محیط انتخابی برای بازیافت گونه های لژیونلا و نوکاردیا است.این محیط محتوی آگار،عصاره مخمر،چارکول و املاح بوده و به ان ال سیستئین،پیروفسفات فریک و بافر،الفاکتوگلوتاریک اسید اضافه می کنند.

ویژگی محیط کشت BCYA

چارکول از محیط سم زدایی کرده،عصاره مخمر غنی از مواد غذایی بوده و ال سیستئین،پیروفسفات فریک و اسید آلفاکتوگلوتاریک رشد گونه های لژیونلا را تحریک می نماید.

افزودن بافر ACES در محیط برای تنظیم PH لازم بوده زیرا گونه های لژیونلا را در حد باریکی (رشد بهینه در PH=9.6) تحمل میکنند.

انواع آنتی بیوتیکها نظیر پلی میگسین B،اریترومایسین،سفاماندول،ونکومایسین و سیکلوهگزامید برای متوقف کردن رشد سایر باکتریها به ویژه هنگامی کخ نمونه های بالینی و محیطی غیر استریل کشت داده می شود به محیط افزوده می گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.