دلیل و درمان ورم ملتحمه چشم

ورم ملتحمه (دلایل،علائم،درمان و پیشگیری)

ورم ملتحمه یا کنژنکتیویت Conjunctivitis عبارت است از التهاب(آماس) یا عفونت پرده شفافی(ملتحمه) که پلک ها وبخشی از کره چشم را می پوشاند.
آماس این پرده سبب برجسته تر شدن رگ های خونی موجود در ملتحمه شده وبه پیدایش سطحی به رنگ صورتی یا قرمزدرسفیدی چشم می انجامد. ورم ملتحمه یکی از فراوان ترین انواع مشکلات چشم است.

این بیماری با تماس مستقیم از شخص به شخص انتشار می یابد. محیط پرجمعیت وکثیف وشرایط نا سالم زندگی ممکن است سبب همه گیرشدن این بیماری شود. علت پیدایش چشم صورتی Pink eye یا ورم ملتحمه، بیشترعفونت باکتریال یا ویروسی ویا آلرژیک است ودرنوزادان به علت باز شدن ناقص مجرای اشک نیزبه وجود می آید.

اگرچه التهاب موجود درچشم صورتی ممکن است آغالنده باشد ولی به ندرت برقدرت بینایی تاثیر می گذارد.درصورتی که فکر می کنید دچار چشم صورتی شده اید، می توانیدبرای رفع این ناراحتی اقداماتی انجام دهید. امّا ازآنجا که ممکن است چشم صورتی مسری باشد،بهترین راه جلوگیری ازانتشار آن، تشخیص زودرس ودرمان است.

نشانه های ورم پلک

کره چشم وسطح درونی پلک دچار التهاب می شود. درابتدا،چشم هاقرمزوخشک شده ودچارسوزش می شوند.بعدهاممکن است ترشح آبکی وجود داشته باشد. درمواردشدیدتر،چرک به وجود می آید.درزمان خواب، این موادخشک شده وسبب چسبیدن مژه ها به یکدیگرمی شوند.

فراوان ترین نشانه های چشم صورتی

قرمزی یک یا هر دو چشم
خارش یک یا هر دو چشم
احساس وجود سنگریزه دریک یا هر دو چشم
وجود ترشح از یک یا هردوچشم که شبها کبره می بندد
اشکریزش

زمان مراجعه به پزشک
درصورت وجود هر نوع شناسه ونشانه مشکوک به “چشم صورتی”باید به پزشک مراجعه کنید. چشم صورتی تا دو هفته پس ازآغازشناسه ها ونشانه ها، بسیارمسری است.با تشخیص سریع می توان از انتشار بیماری به دیگران جلوگیری کرد وبرای کمک به مقابله با نشانه ها وکاهش احتمال بروزعوارض،درمان را آغاز نمود.

دلایل ورم پلک

درعلم طب اعتقاد براین است که ورم ملتحمه حاصل عفونت میکربی، ویروسی یا خستگی ووارد آمدن فشار به چشم است. کار طولانی زیر نور مصنوعی واستفاده بیش از حد از چشم ها از یک یاهر دوچشم، بدون شک به ایجاد این بیماری کمک می کند. امّا علت واقعی این بیماری را می توان دریک حالت نزله این دستگاه ردیابی کردکه حاصل مسمومیت عمومی خون به علت استفاده ازجیره غذایی اشتباه وخطا درشیوه زندگی است. بیماران مبتلا عموماً دچارسرماخوردگی یا سایر بیماری هایی هستند که حاکی از وجود بیماری عمومی نزله ای است.

علل بیماری چشم صورتی

ویروس ها
باکتری ها
آلرژی ها
پریدن یک قطره ماده شیمیایی درچشم
وجود جسم خارجی درچشم
درنوزادان، انسداد مجرای اشک

کنژنکتیویت باکتریایی وویروسی

کنژنکتیویت ویروسی وکنژنکتیویت باکتریایی ممکن است یک یا هر دوچشم رامبتلا کند.معمولاًدر

کنژنکتیویت ویروسی، ترشح آبکی دیده می شود.غالباًدرکنژنکتیویت باکتریایی ترشح زردما یل به سبزغلیظ تری وجود دارد. هم ورم ملتحمه ویروسی وهم کنژنکتیویت باکتریایی رامی توان همراه سرماخوردگی یا همراه نشانه های عفونت تنفسی از جمله گلو درد مشاهده کرد.هم نوع ویروسی وهم نوع باکتریایی ورم ملتحمه بسیارمسری است.

هم بزرگسالان وهم کودکان ممکن است به این دو نوع چشم صورتی مبتلا شوند.امّا کنژنکتیویت باکتریایی در کودکان بیشتر از بزرگسالان دیده می شود.

کنژنکتیویت آلرژیک

ورم ملتحمه آلرژیک درهر دو چشم دیده می شود ودرواقع نشانه واکنش چشم نسبت به ماده ای مثل گرده گل است که سبب ایجاد آلرژی شده است. درپاسخ به موادآلرژی زا(آلرژن)، بدن انسان یک پادتن (آنتی بادی، آنتی کُر) موسوم به ایمونوگلبولین E یا IgE تولید می کند.

این پادتن یاخته های ویژه ای موسوم به ماست سل mast cell) )ها را تحریک می کندکه در آستر مخاطی چشم ومجاری هوایی جای دارند تامواد التهابی از جمله هیستامین آزاد شود. آزادشدن هیستامین دربدن ممکن است سبب بروز تعدادی از شناسه ها ونشانه های آلرژی ازجمله چشم قرمزیاصورتی شود.

اگر دچار کنژنکتیویت آلرژیک شده باشید، ممکن است به خارش شدید، اشکریزش و التهاب چشمان و نیز عطسه و ترشح آبکی ازبینی دچار شوید.بسیاری ازموارد کنژنکتیویت آلرژیک را می توان با استفاده ازقطره های چشمی ضد آلرژی کنترل کرد.

کنژنکتیویت ناشی ازآغالش

آغالش ناشی از پاشیده شدن مواد شیمیایی یا جسم خارجی درچشم با کنژنکتیویت همراه است.گاهی شستشووپاک کردن چشم برای خلاص شدن از شر ماده شیمیایی یا جسم خارجی سبب قرمزی وآغالش می شود. شناسه ها ونشانه ها که ممکن است شامل اشکریزش و ترشح مخاطی باشد، معمولاً ظرف یک روز به خودی خود از بین می روند.

عوارض

هم کودکان وهم دربزرگسالان، چشم صورتی ممکن است سبب التهاب قرنیه شده وبربینایی تاثیر گذارد. ارزیابی ودرمان مناسب بیماری توسط پزشک از میزان بروز عوارض خواهد کاست.

عوامل خطرساز

عوامل خطر ساز ورم ملتحمه عبارتند از :
تماس با آلرژن درکنژنکتیویت آلرژیک
تماس با شخص آلوده به شکل ویروسی یا باکتریایی ورم ملتحمه
استفاده از عدسی های تماسی(کنتاکت لنز)به ویژه استفاده طولانی ازاین عدسی ها.

ملاقات با پزشک

در صورتی که شناسه ها یا نشانه های مرتبط با چشم موجب ناراحتی شده است کار را با مراجعه به پزشک خانوادگی خود آغاز کنید. در صورتی که شناسه ها و نشانه ها به رغم درمان ادامه یافته یا بدتر شودممکن است پزشک تان، شما را به چشم پزشک ارجاع نماید.

از آنجا که وقت ملاقات ممکن است کوتاه باشد و به علت آنکه غالباً باید مسایل بسیاری رفع و رجوع شود، بهتر است خود را به خوبی برای این ملاقات آماده کنید. به این منظور برای کمک به آماده شدن برای ملاقات و آنچه که باید از پزشک انتظار داشت، اطلاعاتی ذکر شده است.

چه کار باید انجام دهید

به محدودیت های پیش از ملاقات آگاه باشید. در وقت ملاقات، باید آن موضوعاتی را که باید بدانید، مثل عدم استفاده از لنزهای تماسی یا عدم استفاده از قطره های چشمی را از چشم پزشک بپرسید.
هر نشانه ای که داشته اید بنویسید. از جمله هر نشانه ای که به این ملاقات مربوط نباشد.
فهرستی از تمامی داروها و نیز هر ویتامین و مکملی که مصرف می کنید، تهیه نمائید.
سوالاتی را بنویسید که می خواهید از پزشک بپرسید

وقت ملاقات با پزشک محدود است، بنابر این فهرستی از سوالات کمک خواهد کرد زمان بیشتری با پزشک باشید. سوالات را به ترتیب اهمیت آنها بنویسید.

در مورد ورم ملتحمه، بعضی از پرسش ها ی اساسی عبارتند از

محتمل ترین علت بروز نشانه ها یا این حالت چیست؟
سایر علل احتمالی این نشانه ها یا بیماری چیست؟
چه آزمایش هایی لازم است؟
بهترین راهکار چیست؟
به جای رویکرد اولیه، چه راه هایی پیشنهاد می کنید؟
من به بیماری های دیگری هم مبتلا هستم. چگونه بهتر می توان این بیماری ها را با هم تدبیر کرد؟
آیا لازم است از محدودیت هایی استفاده شود؟
آیا باید به نزد پزشک خاصی بروم؟ این کار چه مقدار خرج دارد و آیا بیمه ، مخارج را قبول می کند؟
آیا به جای داروی تجویزی، می توان از داروی ژنریک استفاده کرد؟
آیا در مورد این بیمار مطالب یا اطلاعات چاپ شده وجود دارد که با خود ببرم؟ چه سایتی را توصیه می کنید؟
چه نشانه هایی باید وجود داشته باشد تا این بیماری پیگیری شود؟

افزون بر پرسش هایی که آماده ساخته اید از پزشک بپرسید، هر وقت چیزی را نفهمیدید از پزشک سوال کنید.

از پزشک، چه باید انتظار داشت؟
ممکن است پزشک سوالاتی مطرح کند. آمادگی برای پاسخ گفتن به این پرسش ها ، در وقت صرفه جویی می کند تا نکاتی را که باید بدانید از پزشک بپرسید.

ممکن است پزشک سوالات زیر را مطرح کند:

نشانه ها از چه زمانی آغاز شد؟
آیا نشانه ها ممتد بود یا موقت؟
وخامت نشانه ها چگونه است؟
چه چیزی سبب بهبود نشانه ها می شود؟
چه چیزی سبب وخامت نشانه ها می شود؟
آیا نشانه ها در یک چشم است یا هر دو چشم؟
آیا از عدسی های تماسی استفاده می کنید؟
چگونه عدسی تماسی خود را تمیز می نمائید؟
چند وقت یکبار جعبه جای عدسی ها را عوض می کنید؟
آیا با کسی که دارای چشم صورتی یا نشانه های آنفلوانزا بوده از نزدیک تماس داشته اید؟

درباره آلرژی چشم ها نیز بخوانید

آزمایش و تشخیص
برای تشخیص چشم صورتی، ممکن است پزشک، چشمان تان را معاینه کند. همچنین ممکن است پزشک، از ملتحمه، نمونه ای از ترشحات چشم را برای آزمایشگاه بفرستد تا نوع عفونت احتمالی و بهترین راه درمان آن مشخص شود.

پیشگیری

پیشگیری از انتشار چشم صورتی
کنترل انتشار چشم صورتی ، بهداشت را به خوبی رعایت کنید. به عنوان مثال:

به چشمان تان دست نزنید
مکرر، دستهایتان را بشوئید
از حوله تمیز استفاده کرده و آن را هر روز بشوئید
از حوله مشترک استفاده نکنید
روبالشی های خود را مرتب عوض کنید
لوازم آرایشی مربوط به چشم مانند ریمل مژه ها را دور بریزید
از لوازم آرایش مشترک استفاده نکنید.

با وجودی که نشانه های ورم ملتحمه ظرف 3 یا 4 روز از بین می روند، اما کنژنکتیویت ویروسی کودکان ممکن است به مدت یک هفته یا بیشتر مسری باشد. به این ترتیب کودک مبتلا وقتی باید به دبستان باز گردد که دیگر دچار اشکریزش و ناراحتی چشم نباشد.

اگر کودک دچار کنژنکتیویت میکربی باشد، تا بعد از شروع درمان نباید به مدرسه برود. بسیاری از مدارس و موسسات مراقبت از کودک حداقل 24 ساعت بعد از شروع درمان، کودک را می پذیرند. زمان بازگشت کودک به دبستان را از پزشک سوال کنید.

پیشگیری از ورم ملتحمه در نوزاد

چشم نوزادان نسبت به میکرب هایی که به طور طبیعی در کانال زایمانی مادر وجود دارند، حساس است. این میکرب ها در مادر ، نشانه ای به وجود نمی آورند.

در موارد نادر، ممکن است این باکتری ها سبب ایجاد شکل وخیمی از ورم ملتحمه در نوزادان شود که به افتالمی نوزاد ophthalmia neonatarum معروف است و برای حفظ دید، بدون تاخیر به درمان نیاز دارد. به این جهت است که بلافاصله کمی پس از ولادت ، در چشم همه نوزادان از پماد آنتی بیوتیک استفاده می کنند. این پماد از عفونت چشم پیشگیری می کند.

شیوه زندگی و داروهای خانگی

برای کمک به مقابله با شناسه ها و نشانه های چشم صورتی تا رفع آن، می توان کارهای زیر را انجام داد:

استفاده از کمپرس روی چشم. برای انجام کمپرس، پارچه ای تمیز و عاری از پرز را در آب وارد کرده و پیش از قرار دادن روی چشم بسته، آن را بفشارید. استفاده از کمپرس آب خنک به رفع ناراحتی کنژنکتیویت آلرژیک کمک می کند.

اگر دچار کنژنکتیویت میکربی یا ویروسی هستید ممکن است کمپرس آب گرم را ترجیح دهید. اگر ورم ملتحمه تنها در یک چشم باشد، از یک حوله برای هردو چشم استفاده نکنید. این کار از احتمال انتشار بیماری به چشم دیگر می کاهد.

از قطره های چشمی استفاده کنید. استفاده از اشک مصنوعی چشم سبب رفع نشانه ها می شود. ممکن است در بعضی قطره ها آنتی هیستامین یا داروهایی دیگری باشد که در موارد ورم ملتحمه آلرژیک سودمند است.

از لنزهای تماسی استفاده نکنید. اگر از لنزهای تماسی استفاده می کنید، ممکن است لازم باشد ، مدتی از این عدسی ها استفاده ننمائید تا بیماری بهتر شود.

مدت عدم استفاده از لنز تماسی به عامل بوجود آورنده کنژنکتیویت بستگی دارد. از پزشک خود در مورد استفاده از عدسی های تماسی یک بار مصرف یا محلول های شستشوی عدسی و جعبه نگاهداری آنها سوال کنید. اگر عدسی تان یک بار مصرف نیستند، قبل از استفاده، آنها را کاملاً بشوئید.

درمان کنژنکتیویت میکربی(باکتریایی)

درصورتی که علت بیماری، میکربی باشد، ممکن است پزشک از قطره های آنتی بیوتیک چشمی برای درمان استفاده کند وبه این ترتیب، ظرف چند روز، عفونت از بین خواهد رفت.گاهی برای درمان ورم ملتحمه میکربی در کودکان، به جای قطره از پماد آنتی بیوتیک چشمی استفاده می شود.

استفاده از پماد درشیرخواران وخردسالان آسان ترازقطره های چشم است، ولی باید گفت که استفاده از پماد تا مدت20دقیقه ممکن است سبب تاری دید شود.

با استفاده از هر یک از این دو نوع دارو، بایدانتظارداشت نشانه ها وشناسه ها ظرف چند روز ازبین برود. ازگفته های پزشک تبعیت کرده وتا زمان لازم ازآنتی بیوتیک استفاده کنید تا از باز گشت عفونت جلوگیری شود.

درمان کنژنکتیویت ویروسی

دربسیاری موارد کنژنکتیویت ویروسی، درمانی وجود ندارد.به این ترتیب لازم است بیماری سیر خودرا که معمولاً2تا3هفته است،طی کندکنژنکتیویت ویروسی غالباًاز یک چشم شروع شده وسپس عفونت،ظرف چند روز به چشم دیگر انتشار می یابد،شناسه هاونشانه های بیماری ویروسی بایدبه تدریج وبه خودی خودازبین برود.

درصورتی که پزشک تشخیص دهد که کنژنکتیویت دراثرویروس هرپس سیمپلکس به وجود آمده است ممکن است از داروهای ضد ویروسی استفاده نماید.

درمان کنژنکتیویت آلرژیک

درصورتی که آغالش موجود به علت کنژنکتیویت آلرژیک باشد، ممکن است پزشک از میان بسیاری از انواع متفاوت قطره های موجود برای آلرژی،یکی را انتخاب کند.

ازمیان این قطره ها می توان آنتی هیستامین ها، احتقان زدا(دکونژستان) ها، تثبیت کننده های ماست سل،استروئیدهاوقطره های ضد التهاب راذکرکرد.درصورت امکان، می توان با پرهیزازآنچه که سبب بروزنشانه های کونژنکتیویت آلرژیک می شود از وخامت بیماری کاست.

درمان طبیعی ورم ملتحمه

در درمان طبیعی اعتقاد بر آن است که درمان کنژنکتیویت با پماد و قطره به علاج بیماری نمی انجامد. درمان، برای آنکه کار آمد و موثر باشد، باید سرشتی باشد. استفاده از روش پاکسازی کامل سیستم و پذیرش قوانین طبیعت در جیره غذایی و نحوه زندگی به رفع ورم ملتحمه کمک می کند.

بهترین راه آغاز درمان، استفاده انحصاری از جیره میوه تازه به مدت تقریبی 7 روز است. در این جیره غذایی می توان از آب تازه میوه های فصل مانند سیب، پرتقال، گلابی، انگور، انار و گریپ فروت استفاده کرد. اما نباید از موز استفاده نمود و همچنین نباید از غذاهای دیگر، همراه این جیره استفاده شود.

آن عده که دچار اختلال شدید هستند باید از یک دوره روزه سه یا چهار روزه آب میوه استفاده نمایند. به این منظور و در صورت تمایل ، این افراد می توانند از ساعت 8 صبح تا ساعت 8 شب، هر دو ساعت ، آب پرتقال را در یک لیوان آب گرم ریخته و مصرف نمایند. در مدت استفاده از این رژیم ، دیگر چیز دیگری نباید خورد زیرا تاثیر این کار از بین می رود.

اگر آب پرتقال مورد قبول نباشد، می توان از آب هویج استفاده کرد. در این دوره روزه، باید روزانه از تنقیه آب گرم نیز استفاده نمود. این دوره کوتاه روزه باید با جیره غذایی میوه به مدت 7 روز دنبال شود. از آن به بعد، بیمار می تواند از غذاهای معمولی استفاده کند به شرط آنکه نکات کلی زیر را رعایت نماید:

صبحانه: هر میوه تازه فصل به جز موز

ناهار: یک ظرف بزرگ مخلوط سالاد سبزی خام همراه نان سبوس دار یا چاپاتی و کره

شام: دو یا سه قطعه سبزی بخار پز به غیر از سیب زمینی همراه آجیل خام ومیوه تازه

بیمار باید از مصرف بیش از حد غذاهای نشاسته دار و شیرین به شکل نان سفید ، سر آل تصفیه شده ، سیب زمینی، پودینگ، پای شیرینی، قند و شکر، مربا و شیرینی های قنادی پرهیز کند زیرا این فراورده ها سبب بروز نزله عمومی و نیز ورم ملتحمه خواهند شد. بیمار همچنین باید از مصرف بیش از حد گوشت و سایر پروتئین ها و غذاهای چرب ، چای و قهوه غلیظ، نمک به مقدار زیاد چاشنی و سس بپرهیزد.

سبزی های خام

آب تازه بعضی سبزی های خام به ویژه هویج و اسفناج در درمان کنژنکتیویت بسیار با ارزش است. ثابت شده است که مصرف ترکیبی از این دو سبزی به نسبت 200 میلی لیتر اسفناج و 300 میلی لیتر هویج بسیار مؤثر است.

در درمان کنژنکتیویت ، استفده از ویتامین های AوB2 نیز با ارزش است. بیمار باید مقدار کافی از غذاهای طبیعی سرشار از این دو ویتامین را مصرف نماید. منابع با ارزش ویتامین A عبارتنداز : شیر پر چربی، پنیر کورد، کره، هویج، کدو حلوایی، سبزی هایی که برگ سبز بزرگ دارند، گوجه فرنگی، انبه و پاپایا. غذاهای سرشار از ویتامین B2 عبارتند از سبزی هایی که برگ بزرگ دارند، شیر، بادام، مرکبات، موز و گوجه فرنگی.

درمان موضعی

در درمان موضعی چشم، استفاده از حوله سرد، با دور کردن ذخیره خونی محل سبب رفع تقریباً فوری ناراحتی می شود. در این مورد، کار به این صورت انجام می شودکه یک حوله کوچک را تا کرده و در یک ظرف آب یخ وارد می کنیم.

سپس آن را بیرون آورده، می فشاریم و حوله را روی هردو چشم می گذاریم. برای حفظ دما ، یک قطعه پارچه گرم روی حوله می اندازیم.

این کار را بلافاصله پس از گرم شدن حوله اول دوباره انجام می دهیم. این کار را تا یک ساعت ادامه می دهیم و سپس کار را با حوله خشک ادامه می دهیم.

بیمار باید به پشت بخوابد و آرام باشد. با این کار بافت های آسیب دیده ی چشم به سرعت به حالت طبیعی باز خواهند گشت. این درمان باید هر شب و به مدت یک هفته انجام گردد، حتی اگر بیماری با اولین بار درمان از بین برود.

از ورزش های چشم نیز باید استفاده کرد. این ورش ها شامل است بر حرکت دادن چشم ها به بالاو پائین، به دو سمت و حرکت در جهت حرکت عقربه های ساعت و در جهت عکس آن، چرخاندن گردن با حرکت حلقوی و نیمه حلقوی و حرکت دادن شانه ها در جهت حرکت عقربه های ساعت و خلاف آن.

از آسانا های یوگا مثل بهوجانگاسانا Bhujangasana، شالابهاسانا shalabhasana، پاساچی موتاناسانا pasachimottanassana نیز می توان استفاده کرد. این آسانا ها در بخش مربوط به یوگا ذکر شده است.