آموزش ساخت خرس عروسکی پارچه ای

آموزش ساخت خرس عروسکی,نحوه درست کردن عروسک خرسی,الگوی عروسک خرس بزرگ,الگو عروسک پولیشی,الگوی دوخت عروسک خرس بزرگ,الگوی خرس شاسخین,الگوی دوخت عروسک پولیشی,الگوی عروسک شاسخین بزرگ,الگوی عروسک خرس پولیشی,آموزش عروسک پارچه ای
وسایل مورد نیاز
تکه پارچه پشمی یا حوله ای، رنگ روشن
تکه پارچه نمدی، صورتی، کرم
نخ کوبلن، مشکی و صورتی
الیاف مناسب برای پرکردن

مرحله اول
الگوی خرس را روی کاغذ بکشید اما آن را نبرید. دو تکه به شکل مستطیل با اندازه مناسب از پارچه پشمی یا حوله ای ببرید. آن ها را روی هم گذاشته به طوری که روی پارچه ها به سمت داخل باشد. اندازه پارچه باید کمی از الگوی خرس بزرگتر باشد. مطابق تصویر الگو را روی پارچه قرار داده و با سوزن به آن وصل کنید.

مرحله دوم
با استفاده از چرخ خیاطی دور تا دور بدن خرس را مطابق خط الگو بدوزید و همان طور که در الگو نیز مشخص شده قسمت کوچکی را باز بگذارید.

مرحله سوم
با دقت کاغذ الگو را از پارچه جدا کنید.

مرحله چهارم
خرس را با فاصله مناسب از دوخت(۰٫۵ سانتی متر) از روی پارچه ببرید. در قسمت هایی که لازم است در درزها یک برش کوچک ایجاد کنید تا کار زیباتر شود.

مرحله پنجم
خرس را به رو برگردانید و آن را با الیاف مناسب پر کنید. قسمت باز را با دقت بدوزید.

مرحله ششم
جای چشم ها، بینی و دهان خرس را روی صورت آن مشخص کنید. با نخ کوبلن مشکی و کوک های مناسب اجزای صورت را کامل کنید. دو دایره کوچک از پارچه نمدی صورتی بریده و با نخ کوبلن به رنگ صورتی لپ های خرس را به صورت آن بدوزید. یک قلب از پارچه نمدی کرم بریده و با کوک های مناسب با نخ صورتی به بدن خرس بدوزید.

نحوه درست کردن عروسک خرسی