آموزش ساخت عروسک گربه

عروسک گربه پشمالو,عروسک گربه ملوس,الگوی عروسک گربه,عروسک سازی باجوراب,عروسك جورابي,عروسک جورابی نازک

مرحله اول
جوراب ها را پشت و رو کنيد و آن ها را کاملا صاف قرار داده به طوري که پاشنه آن رو باشد. يکي از جوراب ها بدن و پاها و جوراب ديگر سر و دم گربه را تشکيل مي دهيد.

مرحله دوم
روي يکي از جوراب ها يک خط از وسط پاشنه تا بالاي جوراب بکشيد. (در حدود10 سانتي متر،اين قسمت پاهاي عقب گربه را مي سازد) انتهاي خط را به دو طرف گرد کنيد. براي پاهاي جلو يک خط ديگر از وسط پاشنه به نوک انگشتان بکشيد.( در حدود7سانتي متر).
روي جوراب دوم سرگربه را بکشيد مطابق تصوير در حدود 2.5 تا 3 سانتي متر از پاشنه رنگي بالا رفته و خطوط مورد نظر براي گوش هاي گربه را نيز بکشيد. از قسمت پنجه جوراب يا نوک انگشتان دم را ببريد.

مرحله سوم
دوخت جوراب اول را روي خطوط کناري انجام دهيد و سپس قسمت وسط را بريده تا دو پاي گربه از هم جدا شود. در هنگام دوخت حدود يک سانتي متر از پاشنه فاصله در نظر بگيريد تا يک سوراخ براي برگرداندن گربه ايجاد شود. ولي هنگام دوخت پاهاي جلو هيچ فاصله اي را در نظر نگرفته و دوخت روي خطوط را به طور کامل انجام دهيد. تا هيچ فضاي خالي ايجاد نشود. سپس برش بين پاهاي جلو را نيز انجام دهيد.
بريدن پاها و بدن را کامل کنيد. برش ها را با فاصله مناسب از دوخت انجام دهيد.

مرحله چهارم
سر گربه را نيز مطابق خطوط از روي جوراب دوم ببريد. سر و دم را نيز با دقت بدوزيد. قسمت پايين سر را باز بگذاريد.

مرحله پنجم
بدن گربه، سر و دم را از قسمت باز به رو برگردانيد. آن ها را با دقت پر کنيد تا فرم مورد نظر را پيدا کنند.

مرحله ششم
قسمت باز بين پاها را با دقت بدوزيد و دم را در محل مناسب به بدن گربه بدوزيد.
مرحله هفتم
قسمت باز سر را با کوک هاي مناسب جمع کنيد و مطابق تصوير آن را بدوزيد. دوخت سر به بدن گربه را انجام دهيد.
مرحله هشتم
مهره ها را براي چشم هاي گربه روي صورت بدوزيد. با نخ مناسب و کوک هاي منظم بيني و دهان آن را نيز کامل کنيد.