دوبوتامین (روش مصرف،خطرات و اثرات،دوز دارو)

دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف می شود.

دوبوتامین به صورت تزریقی به عنوان یک داروی اینوتروپیک و برای کنترل برادی کاردی در سکته قلبی، جراحی قلب، آسیب های عضله قلب، شوک سپتیک و کاردیوژنیک و همچنین پیشگیری و درمان کاهش حاد فشار خون مصرف می شود.

مکانیسم اثر دبوتامین

دبوتامین دارای اثر اینوتروپیک مستقیم است و با تحریک مستقیم گیرنده های بتا- یک قلب،قدرت انقباضی عضله قلب و حجم ضربه ای آن را افزایش می دهد و در نتیجه باعث افزایش برون ده قلب می شود. دوبوتامین فشار زیاد ناشی از پر شدن بطن را کاهش می دهد ( کاهش پیش بار ) و هدایت گره دهلیزی بطنی را تسهیل می نماید. افزایش برون ده قلب ناشی از این دارو، بیش از اثرات دوپامینرژیک آن سبب بهبود جریان خون کلیوی و میزان دفع ادرار می شود.

دوبوتامین (Dobutamine)
طبقه بندی درمانی: اینوتروپیک
موارد مصرف:  افزایش برون ده قلبی
موارد عدم مصرف :  سابقه هیپرتانسیون، حاملگی، شیردهی
تداخلات دارویی : برتیلیوم
اشکال دارویی:
Injection ,solution:12.5mg/ml ,20ml
Injection Powder,Lyophilized: 250mg

تنظیم قطرات دوبوتامین در میکروست :
برای تنظیم قطرات سرم دوبوتامین از این فرمول استفاده می شود
آمپول دوبوتامین به صورت ۲۵۰ میلی گرم در بازار دارویی موجود می باشد ، هنگام آماده کردن با سرم دکستروز  %۵رقیق و طبق فرمول زیر از طریق میکروست انفوزیون می شود.

ml/min =

مقدار محلول× دوز دارو ×وزن بیمار  ×۶۰

مقدار دارو در حلال

توجه:

  • وزن بیمار باید بر حسب کیلوگرم باشد.
  • مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد.
  • فاکتور قطره در میکروست برابر با ۶۰ می باشد.
  • مقدار داروی تجویز شده(دوز دارو) باید بر حسب میکروگرم به ازای کیلوگرم وزن بیمار در دقیقه باشد.
  • مقدار دارو در حلال باید بر حسب میکروگرم باشد.

 

مقدار داروی تجویز شده

g/kg/min

 

سرعت انفوزیون (gtt/min )

۴۰kg۴۵kg۵okg۵۵kg۶۰ kg۶۵kg۷۰ kg۷۵ kg
۱۱gtt۱gtt۱gtt۱gtt۱gtt۲gtt۲gtt۲gtt
۳۳gtt۳gtt۴gtt۴gtt۴gtt۵gtt۵gtt۵gtt
۵۵gtt۵gtt۶gtt۷gtt۷gtt۸gtt۸gtt۹gtt
۱۰۱۰gtt۱۱gtt۱۲gtt۱۳gtt۱۴gtt۱۵gtt۱۶gtt۱۸gtt
۱۵۱۴gtt۱۶gtt۱۸gtt۲۰gtt۲۱gtt۲۳gtt۲۵gtt۲۸gtt
۲۰۱۹gtt۲۱gtt۲۴gtt۲۶gtt۲۸gtt۳۱gtt۳۳gtt۳۶gtt
۲۵۲۴gtt۲۷gtt۳۰gtt۳۳gtt۳۶gtt۳۹gtt۴۲gtt۴۵gtt
۳۰۲۹gtt۳۲gtt۳۶gtt۳۹gtt۴۳gtt۴۶gtt۵۰gtt۵۳gtt

محلول رقیق شده طی ۲۴ ساعت استفاده شود. محلول باید شفاف و بدون رنگ باشد.ممکن است دارو بعد از رقیق سازی صورتی شود که این تغییر رنگ با طول مدت رقیق سازی ارتباط دارد و نتیجه اکسیداسیون مختصر داروست و تاثیر بالقوه ای در قدرت دارو ندارد. ظروف PVC  تاثیری در کاهش قدرت دارو ندارند.

 

دوز دارو دوبوتامین

دوز معمولی mg/kg/min 10-5/2 است. بندرت ممکن است تا mg/kg/min40 داده شود. سرعت انفوزیون تا رسیدن به پاسخ مطلوب به تدریج افزایش می­یابد. (دوز دارو در فواصل ،     ۲۰-۱۵ دقیقه هر بار mg/kg/min 2 افزایش داده می­شود). اثر دارو معمولاً در ۲ دقیقه شروع می­شود و حداکثر تأثیر آن معمولاً ده دقیقه بعد از شروع دارو می­باشد.

توصیه ها و اقدامات پرستاری
هر یک از موارد زیر را گزارش دهید:

  • سردرد، بی حسی در انتهاها، تنگی نفس، درد قفسه سینه ، درد محل تزریق.
  • در صورت هیپوولمی لازم است ابتدا با تجویز گلیکوزیدهای قلبی مشکل برطرف گردد سپس دبوتامین شروع شود.
  • وجود حساسیت به سولفیت ها باید بررسی گردند زیرا کشنده می باشند
  • نشت عروقی یا ایسکمی محیطی ناشی از دوبوتامین می­تواند منجربه پوسته پوسته شدن و نکروز بافت های محیطی گردد. آنتی دوت: در محل نکروز یا پوسته پوسته شدن باید توسط یک سوزن باریک زیر جلدی، ml10 محلول حاوی mg5 فنتولامین تزریق شود. آنتی دوت باید توسط پزشک تجویز شود.

نظرات بسته شده است.