گزارشکار بررسی حرکت پرتابی و تعیین سرعت جسم

آزمایش حرکت پرتابی,گزارش کار حرکت پرتابی فیزیک۱,دانلود گزارش کار حرکت پرتابی,گزارش کار از فیزیک حرکت پرتابی,نتیجه ازمایش حرکت پرتابی,
گزارش کار بررسی حرکت پرتابی,نتیجه گیری آزمایش حرکت پرتابی,آزمایشگاه فیزیک حرکت پرتابی

بررسی حرکت پرتابی وتعیین سرعت جسم در پایان سطح شیبدار و نیز شتاب حرکت گلوله

هدف آزمایش:
بررسی حرکت پرتابی وتعیین سرعت جسم در پایان سطح شیبدار و نیز شتاب حرکت گلوله

وسایل آزمایش:
زمان سنج- سنسور- سطح شیبدار- گلوله فلزی- متر- گونیا- کاربن-کاغذ

   مختصری از تئوری :
حرکت یک جسم که بصورت مایل پرتاب می‏شود ، همان حرکت پرتابی است . در حرکت پرتابی هرگاه جسم دارای سرعت اولیه باشد ، شتاب جسم تحت تاثیر نیروی وزن و مقاومت هوا خواهد بود و در هر لحظه نیروی جاذبه موثر بر پرتاب متوجه مرکز زمین است . در این قسمت به علت کمی طول مسیر می‏توان نیروی جاذبه مؤثر را ثابت فرض نموده و حرکت جسم در دستگاه مختصات متصل به زمین را مورد بحث قرار داد . چون این دستگاه مختصات اینرسی نیست ، بنابراین بکاربردن قانون دوم نیوتن در مورد پرتاب صددرصد صحیح نیست ، ولی هرگاه مسیر پرتاب محدود باشد از مقاومت هوا صرفنظر کرده ، فرض می‏کنیم جسم در خلا حرکت می‏کند و زمین به دور خورشید نمی‏چرخد. بنابراین تحت شرایط ایده آل تنها نیروی مؤثر در پرتاب نیروی وزن جسو است که ثابت فرض می شود.

لذا محور های افقی و قائم را به صورت زیر انتخاب می کنیم: می خواهیم حرکت جسم را در دستگاه مختصات  بررسی کنیم.

درامتداد افق نیرویی بر جسم وارد نمی شود و در امتداد قائم نیروی بر جسم وارد می شود. ضمنا مؤلفه سرعت روی محور های افقی و قائم به ترتیب  و  هستند. چون شتاب به سمت پایین و مقدار آن برابر  است لذا معادلات حرکت به صورت زیر خواهند بود:

شرح آزمایش:

الف)اندازه گیری شتاب جسم:

ابتدابه کمک سیم های رابط سنسورها را به زمان سنج وصل می کنیم.در مرحله اول فاصله بین دو نقطه(سنسور) را ۳۰ سانتیمتر میگیریم وگلوله را کمی بالاتر از نقطه قرار داده و رها می کنیم. این کار را سه بار انجام داده و میانگین اعدادی را که زمان سنج نشان می دهد ثبت می کنیم. همین کار را برا ی زمانی که فاصله  و  بیشتر شود انجام می دهیم. نتایج در جدول زیر آمده است:

 

متن کامل گزارشکار در فایل زیر به صورت word و همراه با نمودار و فرمول های مربوطه و فایل اکسل:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

نظرات بسته شده است.