گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۱ ظرفیت گرمایی کالریمتر

گزارش کار آزمایش کالریمتر,گزارش کار آزمایش تعیین ارزش آبی کالریمتر,گزارش کار کالریمتر,گزارش کار آزمایش گرماسنجی,گزارش کار گرماسنجی,
گزارش کار ظرفیت گرمایی کالریمتر,گزارش کار ظرفیت گرمایی ویژه فلزات,گزارش کار آزمایشگاه فیزیک ۱ ظرفیت گرمایی ویژه فلزات

هدف آزمایش :

تعیین گرمای ویژه فلزات بوسیله روش مخلوط کردن(کالری متری)

وسایل آزمایش :

دستگاه کالریمتر- ترازو- بشر- چراغ آزمایشگاهی

مختصری از تئوری:

انرژی حرارتی یک جسم از مجموع انرژی جنبشی و پتانسیل مولکولها و الکترونهای موجود آن جسم تشکیل شده است . در کالری‏متری این مجموع از انرژی اتمی را نمی‏توان مشخص کرد ،‌ بلکه بطور کلی می‏توان تغییرات انرژی حرارتی را تا دمای مورد نظر مورد بررسی قرار داد .

یکی از واحدهای متداول انرژی حرارتی کالری می‏باشد . یک کالری مقدار حرارتی است که برای افزایش دمای یک گرم آب به مقدار یک درجه سانتیگراد مصرف می شود.

در سیستم آحاد انگلیسی واحد انرژی  می باشد که معادلحرارت لازم برای افزایش یک پوند آب به ازای یک درجه فارنهایت است.

مقدار حرارت لازم برای افزایش دمای واحد جرم یک جسم به مقدار واحد درجه حرارت را گرمای ویژه جسم  می نامند و معمولا آنرا با                نمایش می‏دهند . در صورتی که جرم و انرژی به ترتیب بر حسب گرم و کالری و تغییرات دما بر حسب درجه سانتیگراد باشد ، گرمای ویژه با واحد  بیان می‏شود .

برای تعیین گرمای ویژه یک جسم ، باید دو نکته مهم را مورد نظر قرار داد :

۱)هنگامی که دو یا چند جسم گرم و سرد در مجاور یکدیگر قرار گیرند بین آنها تعادل گرمایی صورت می گیردکه همیشه حرارت از جسم گرم تر به جسم سردتر انتقال می‏یابد .

۲)مقدار حرارت انتقال پیدا کرده از جسم گرم برابر مقدار حرارتی است که جسم سرد دریافت داشته ،‌ بطوری که مقدار حرارت دستگاه همیشه ثابت باقی می‏ماند .

متد تجربی برای محاسبه گرمای ویژه فلزات عبارت است از مخلوط کردن دو یا چند جسم با دمای مختلف بدون اینکه تغییری در فاز آنها صورت بگیرد . در متد مخلوط کردن ، مقداری از جسم مورد نظر را که می‏خواهیم گرمای ویژه آن را مشخص کنیم ، بطور یکنواخت حرارت داده و سپس آنرا داخل کالری متری که حاوی مقداری آب به دمای کمتر از دمای جسم جامد است می اندازیم. واضح است که دمای سیستم بعد از مدتی به تعادل میل می‏کند . اگر  به ترتیب جرم ، گرمای ویژه و دمای جسم که پس از تبادل حرارتی با جسم سرد به دمای تعادل رسیده ، باشند ، مقدار حرارت انتقال پیداکرده بوسیله رابطه زیر مشخص می‏شود :

حاصل ضرب را ظرفیت گرمایی جسم گویند . نسبت انرژی جذب شده به تغییرات دما را ظرفیت حرارتی گویند . ظرفیت گرمایی یک

جسم به صورت عددی  برابر مقدار حرارت لازم برای افزایش دمای یک جسم به ازای یک درجه می‏باشد .

هرگاه جسم فوق در داخل کالریمتر قرار گیرد ،‌مقدار حرارتی که آب کالریمتر و متعلقات آن در تبادل حرارتی دریافت می‏دارند ، از رابطه زیر بدست می‏آید :

در این رابطه کمیتهای  به ترتیب جرم ، گرمای ویژه و تغییرات آب داخل کالریمتر ، همچنین  به ترتیب جرم ، گرمای ویژه آن و تغییرات دمای کالری متر و به ترتیب جرم ، گرمای ویژه و تغییرات دمای بهم زن و متعلقات دیگر کالریمتر در نظر گرفته شده‏است . در صورتی که جرم آب کالریمتر و متعلقات درون آن دارای دمای باشند که در اثر دریافت انرژی از جسم گرم به دمای  رسیده باشند ، مقدار انرژی دریافت شده از رابطه :

بدست می آید.حرارت دریافت شده از فلز گرم باعث تغییرات حرارتی آب کالریمتر و متعلقات آن شده‏است . بنابر اصل تعادل حرارتی داریم :

با استفاده از رابطه فوق و اندازه‏گیری کمیتهای آن می‏توان مقدار گرمای ویژه جسم جامد را مشخص کرد .

شرح آزمایش:

الف)ارزش آبی کالری متر: بشر را تا نیمه آب کرده و آن را حرارت می‏دهیم تا به دمای جوش برسد .

 

ادامه فایل به صورت فایل word و قابل ویرایش همراه با فرمول و نمودار ها در زیر:قیمت ۱۰۰۰ تومان

RIAL 10,000 – خرید

نظرات بسته شده است.