آموزش شیر دادن و پستان به دهان گرفتن

آموزش پستان به دهان گرفتن نوزاد,شیر دادن به نوزاد در خواب,عکس شیر دادن به نوزاد,آموزش تصویری شیر دادن به نوزاد,زمان شیر دادن به نوزاد,عکس شیر دادن مادر,شیردادن زن به بچه
روی صندلی راحتی بنشینید،ترجیحا دسته دار باشد که دستتان روی آن استراحت کند.
برای شروع از روش نگه داشتن گهواره ی ضربدری استفاده کنید و مطمئن شوید که سر بچه را به خوبی نگه داشته اید.
بچه را نزدیک به پستان نگه دارید،نه بر عکس.مثلا پستان را به سمت بچه نبرید.
بینی بچه را با نوک پستان هم تراز کنید.
بینی بچه را با نوک پستان نوازش کنید تا زمانی که او دهانش را به خوبی باز کند،سپس مطمئن شوید که بخش بزرگی از بافت پستان در دهان اوست و نه فقط نوک پستان.
ناظر بر بچه باشید و اطمینان یابید که شیردهی پایدار و فعال است،بچه باید بمکد و بلعد.
آب بدن خود را حفظ کنید.
همیشه فرزندتان را به سمت پستان بیاورید،پستان را به سمت او نبرید.
همیشه شکم بچه باید به مادر چسپیده باشد.
او را در وضعیتی قرار دهید که پستان در حالت طبیعی قرار داشته باشد.

وضعیت مناسب برای شیردهی
چند وضعیت خوب برای شیردهی وجود دارد و در این میان، یافتن روشی که برای شما و فرزندتان کارا باشد، زمانبر است.
یادتان باشد از هر وضعیتی که استفاده می‌کنید، فرزندتان باید با تمام بدن و در راستای سرش، روبه‌روی پستان قرار گیرد.
معمول‌ترین وضعیت، حالتی است که در آن فرزندتان طوری دراز کشیده است که بدنش به شکمتان چسبیده و پای او به سمت پستان دیگر است.
اگر فرزندتان یکی از پستان‌های شما را نمی‌پسندد و بدخلقی می‌کند، بهتر است او را در سمت دیگر بدنتان نگه دارید. صورت فرزندتان را به سمت پستان قرار دهید، در حالی که پای او زیر بازوانتان در همان سمت قرار گیرد.
اگر شیرتان بسیار زیاد است، تغذیه در وضعیت درازکش بسیار کارآمد است؛ زیرا نیروی جاذبه‌ی زمین جریان شیر را کاهش می‌دهد. به پهلو دراز بکشید و فرزندتان را رو به پستان نگه دارید.