آثار ماه بر انسان و حیوانات

تاثیر ماه بر انسان و حیوانات.طی سال‌ها تحقیقاتی با هدف دسترسی به اطلاعات آماری درارتباط با آثار ماه- به ویژه ماه کامل- بر جسم یا رفتار انسان و همچنین حیوانات انجام شده است. برخی از این تحقیقات به وجود این ارتباط صحه گذاشته ولی بسیاری از آنها هیچ ارتباطی را به اثبات نرسانده‌اند. در پژوهش هایی که در آنها به بررسی وضعیت ماه در مراحل مختلف آن با تولد افراد، حمله های قلبی، مرگ، خودکشی، خشونت، پذیرش بیماران در مراکز روان درمانی و حملات بیماری های روانی پرداخته اند، می توان ارتباط کمی یافت.
حملات بیماری صرع

بر اساس تحقیقی که در مجله «صرع و رفتار» در سال ۲۰۰۴ انجام شد، با وجود این که برخی از بیماران معتقد بودند حملات بیماری آن‌ها بیشتر در شب های مهتابی رخ داده است، محققان ارتباطی میان حملات صرع و ماه کامل نیافتند.
مراجعه به مراکز روان درمانی

در سال ۲۰۰۵ پژوهشی توسط محققان «درمانگاه مایو» انجام شد که گزارش آن در مجله خدمات روان درمانی آمد. نتایج تحقیقات نشان می دهد که بسیاری از مراجعات بیماران به فوریت های روان درمانی،  طی چندین سال، بین ساعت ۶ عصر تا ۶ صبح بوده است. ولی نتایج تحقیقات در سه شب مهتابی کلرادو نشان داد که هیچ ارتباط آماری بین تعداد مراجعه کنندگان و ماه کامل وجود نداشته است.
مجروحیت حیوانات خانگی: مرکز درمانی حیوانات خانگی در دانشگاه ایالتی کلرادو تحقیقی روی ۱۱۹۴۰ مورد انجام داد که نشان می دهد در شب های مهتابی درصد جراحات و آسیب های وارده به گربه ها ۲۳  درصد و در مورد  سگ ها ۲۸ درصد بالا رفته است. ممکن است دلیل این امر این باشد که مردم تمایل دارند حیوانات خود را در چنین شب هایی به گردش ببرند و از این رو دچار آسیب بیشتری می شوند البته هنوز نمی توان با قاطعیت این طور نتیجه گرفت.
جنون حیوانات در شب‌های مهتابی

در سال ۲۰۰۱ دو تحقیق در مجله پزشکی انگلستان انجام شد که نتایج متفاوتی داشتند. یکی از این تحقیقات نشان می‌دهد در شب های مهتابی افراد بیشتری به دلیل گاز گرفتگی توسط حیوانات به مراکز درمانی مراجعه کرده بودند، اما در تحقیق مشابهی در استرالیا مشاهده شد که در این باره هیچ تفاوتی بین شب های مهتابی و دیگر شب ها وجود نداشته است.
 رفتار حیوانات وحشی

حیوانات وحشی در شب های مهتابی متفاوت عمل می کنند، برای نمونه، شیرها معمولاً در شب شکار می کنند، اما شب‌هایی که ماه کامل است در روز به شکار می پردازند. در تحقیقی که در سال ۲۰۱۱ در مجله «پلاس وان» منتشر شد آمده است شیرهای آفریقایی در روزهایی که شب قبل از آن ماه کامل است بیشتر به انسان حمله می کنند.
اختلالات خواب

در مجله «اختلالات عاطفی» در سال ۱۹۹۹ ، مشاهدات برخی محققان درباره اختلالات خواب در شب های مهتابی ذکر شده است که نشان می دهد حتی محرومیت جزئی خواب در افراد مبتلا به بیماری دوقطبی به روان پریشی و جنون خفیف و بروز حملات بیماری در آن ها منجر می شود. در سال ۲۰۱۳ تحقیقی روی ۳۳ داوطلب بزرگسال انجام شد که نشان داد این افراد، با این که ماه را نمی دیدند و نمی‌دانستند ماه کامل است، در شب هایی که ماه کامل است دچار اختلال خواب شده اند. پس از آن در سال ۲۰۱۴ در مؤسسه روان درمانی مکس پلانک بازبینی گسترده ای روی تحقیقات مربوط به خواب انجام شد که از لحاظ آماری هیچ رابطه محکمی بین ماه کامل و بی خوابی نشان نداد.
جدیدترین تحقیقی که در سال ۲۰۱۶ منتشر شد و روی ۵۸۰۰ کودک بین ۹ تا ۱۱ سال در ۱۲ کشور مختلف انجام شد نشان داد که این کودکان در شب هایی که ماه کامل است حدود ۵ دقیقه کمتر از شب های دیگر خوابیده اند ولی این حد بی‌خوابی مشکلی برای سلامتی آن ها ایجاد نکرده است.