ارتباط عاطفی مادر و جنین

ارتباط عاطفی با جنین
معمولا در مراجعه به ماما و یا متخصص زنان و زایمان در مورد تمامی جوانب بارداری از جمله تغذیه، وزن، تاریخ زایمان، ورزش منظم و توصیه های پزشکی بطور کامل صحبت می شود ولی موضوعی که همیشه فراموش می شود برقراری ارتباط عاطفی با جنین است.عموم مردم اینطور تصور می کنند که برقراری ارتباط با فرزند از لحظه تولد آغاز می شود، اما در حقیقت این ارتباط از دوران بارداری شروع می شود.

ارتباط عاطفی با جنین در دوران بارداری به چه معناست؟

پژوهشگران نشان داده اند که در طول ۹ ماه بارداری چه جریان هایی بین مادر و جنین داخل رحم رخ می دهد. این ارتباط حتی در اوایل بارداری نقش ویژه ای دارد و در طول بارداری ادامه پیدا می کند. برای مثال جنین بطور ناخودآگاه با صدای مادر آشنا می شود و از طریق این سیستم ارتباطی با مادر خود ارتباط برقرار می کند و از همین راه می تواند بلافاصله پس از تولد به صدا، بو و حتی پوست مادر خود واکنش نشان دهد.
برقراری ارتباط با جنین برای برخی از مادران باردار عجیب است، اما با این حال به مرور زمان و با پیشرفت بارداری راحت تر می توانند با جنین درون بدن خود ارتباط برقرار کنند. برای شروع این کار باید به او فکر کنید، او را حس کنید و به او عشق ورزید.