طراحی باغ و پارک

طراحي باغ و پارك

باغ لغتي است كه هرشخص تعريف معين ومشخصي ازآن دارد. يك باغبان، باغ را محل رشد گياهان باغي    مي داند. يك معمار فضاي سبز آن را محل پياده كردن طرح ها همراه با جلوه هاي زيبايي هاي اصلي و فرعي مي داند.

واژه ي« باغ » مكان يا فضايي پوشيده و محصور از درختان را در بر مي گيرد كه طبق تفسير اساطيري لغت، در ذهن واژه ي « فردوس » تجلي مي كند كه در فرهنگ ايران به معناي باغي است با استخرها، بركه ها، درخت ها، گل هاي رنگارنگ و اين خود نمايانگرعلاقه و وابستگي ايرانيان به طبيعت مي باشد.

 

اصول اوليه طراحي

تركيب مصنوعي عوامل(زنده و غير زنده) موجود در طبيعت، همراه با دخالت دادن احساس و عواطف فردي به نحوي كه اثر جلب كننده اي را پديد آورد، نياز به شناخت جداگانه هريك از آنها دارد.

عواملي كه در يك تركيب (كمپوزيسيون) طراحي، بايستي مدنظر طراحان قرارگيرد، شامل موارد زير ميباشد :

 

-1 ويژگي ها و موقعيت رستني هاي طبيعي (خودرو)، جوي ها، آبرفت هاي باريك، آب شره هاي طبيعي، تخته سنگ ها و … مي باشد كه اصطلاحاً آنها را عناصر وعوامل طبيعي مي نامند.

 

-2 عوامل ديگري كه در يك تركيب طرح مي تواند موثر واقع شود، عبارت است از سليقه، هوش، احساس، ابتكار، خلاقيت و … كه آنها را عوامل عاطفي فردي مي نامند.

 

-3 سومين نكته اي كه بايد طراحان توجه كنند، شناخت خصوصيات جامعه، آگاهي به مسائل جامعه شناسي منطقه (از قبيل آداب و رسوم، سنتها و.. .) مي باشد كه مجموعه آنها را عوامل اجتماعي مي نامند.

 

طراح مجاز نيست در شكل عناصر و عوامل طبيعي تا آن جا كه ميسر است تغييراتي وارد آورد، زيرا هرگونه دخل و تصرف در تركيب طبيعي باعث بر هم زدن سيستم اكولوژيكي محيط خواهد شد. آنچه طراح بايستي توجه كرده و به كار گيرد، تلفيق احساس هاي پذيرفته شده اجتماعي در رابطه با محيط زيست است، زيرا فقدان يا عدم رعايت موارد مربوط، موجب عدم توازن و ارتباط بصري در بيننده و محيط به وجود مي آورد و همچنين حفظ اكوسيستم در منطقه و يا ناحيه كاملا ضروري است.

 

بنابراين تنها شكل زمين ها، جنگل و درختان، چوب هاي اطراف، درخت هاي كوچك و بزرگ، آب ها و صخره ها و .. عوامل و عناصري نيستند كه به تنهايي در طرح پارك و باغ مورد توجه خاص قرار داشته باشند، بلكه همان طوري كه اشاره شد، لازم است رابطه اجزا با همديگر و به طور كامل با تركيب محيط حفظ گردد. به عبارت ديگر انطباق و هماهنگي عوامل و اجزاي يك طرح ضروري به نظر مي رسد.

 

معرفي برخي از واژه هاي مهم در طراحي:

سايت : كلمه سايت به قطعه زميني كه استعداد انجام يك پروژه را دارد، گفته مي شود. هيچ گاه دو سايت با هم كاملاً يكسان نيستند. هر چند برخي از آنها در ظاهر ممكن است با هم شباهت داشته باشند ولي هر كدام تركيبي از كيفيت ها و مشخصاتي هستند كه آنها را از ديگري مجزا مي سازد. بنابراين يك طراح بايد در قدم اول داراي يك روش منظم و سازمان يافته باشد كه دسترسي به ده ها مشخصات مربوط به سايت را براي او آسان سازد. تفكيك و تقسيم بندي عوامل يكي از روش هاي منطقي براي شروع است. مثلا موضوعات طبيعي، فرهنگي، فيزيكي و … بايد در نظر گرفته شوند. هر اندازه كه توضيحات بيشتر باشد، براي ايجاد طراحي مناسب تر و مفيدتر خواهد بود.

مقياس پارک

اولين مطلب كه بايستي شناخته شود، مقياس مي باشد. نسبت فاصله افقي دو نقطه بر روي نقشه به فاصله افقي همان دو نقطه بر روي زمين مقياس نام دارد.

در نقشه هاي ساختماني بيشتر از مقياس هاي 50/1 یا 100/1 و در پروژه هاي فضاي سبز بيشتر از500/1 یا 200/1 استفاده مي شود زيرا پروژه هاي با مساحت بيشتر و بزرگتر مي باشند.

مقياس را به دو صورت در نقشه نمايش مي دهيم :

  • مقياس كسري ساده : كه صورت كسر يك ميباشد و توضيح داده شد.
  • مقياس ترسيمي : يكي از اشكالات مقياس هاي كسري ساده اين است كه در زمان كپي كردن، چنانچه فتوكپي دو برابر شده باشد، مقياس كسرهيچ تغييري نمي كند و باعث اشتباه مي شود.

به عنوان مثال اگر نقشه اي با مقياس 100/1 داشته باشيم (يعني هر يك ميليمتر روي نقشه ، 1/0 متر روي زمين يا هر يك سانتي متر روي نقشه، يك متر روي زمين است) و بخواهيم به صورت ترسيمي مقياس را نشان دهيم، دو خط موازي كه هر سانتيمتر روي آن، يك متر روي زمين را نشان دهد .

 

منبع:پارسیان لب

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.