ورزش برای انحراف شست پا

هزینه عمل قوز شست پا,درمان بیرون زدگی استخوان شست پا,درمان برآمدگی استخوان شست پا,درمان قوز شست پا بدون جراحی,درمان انحراف انگشت شست پا,درمان هالوکس والگوس با ورزش,درمان کجی انگشتان پا,درمان هالوکس والگوس بدون جراحی

انحراف یا قوز شست پا، پدیده شایعی است که م یتواند از سنین پیش از ۱۰ سالگی آغاز شود. این مشکل بیشتر در زنان ایجاد م یشود. قوز شست پا را «هالوکس والگوس » می نامند. هالوکس به معنای شست و والگوس به معنای انحراف به سمت خارج است.

این ضایعه معمولا بر اثر پوشیدن کفش تنگ و پنجه باریک یا کف شهایی که کف آن تخت است و قو سهای کف پا را خوب دربرنم یگیرند، ایجاد م یشود. کف پای صاف، کوتاهی تاندون آشیل و نرمی مفاصل نیز از علل زمین های این اختلال هستند. در نوع دیگری از این اختلال، شست پا به خارج انحراف پیدا م یکند و ناحیه پایینی و داخلی مفصل شست پا متورم م یشود. این پدیده را «بونیون » مینامند. بسیاری از بیماران، مخصوصا خان مها، از ظاهر پای خود متعاقب بروز این مشکل شکایت دارند. برخی دیگر نیز هنگام خم شدن پنجه و انگشت شست پا، مخصوصا هنگام تحمل وزن و راه رفتن،
ابراز درد و ناراحتی م یکنند. در ادامه این مطلب، تمری نهایی آموزش داده م یشود که انجام مرتب آنها م یتواند مانع از عود مجدد و بازگشت قوز شست پا شود.

روش های اصلاحی
هدف اول در برخورد با این افراد، متوقف کردن سیر افزایش انحراف انگشت شست است، چنانکه این بدشکلی م یتواند سایر انگشتان را نیز مبتلا کند. برای درمان این ضایعه
از برخی اسپلینت هایی که باوجود آنها شست پا در حالت صاف قرار م یگیرد و نیز از کف شهای پنجه پهن و کف یهای طبی که زیر پنجه پا برجستگی هایی دارد، استفاده
می کنند.

اسپلینت هایی که برای اصلاح این اختلال استفاده می شوند، در ۲ نوع به بیماران توصیه می شوند؛ اسپلینت شب که برای خواب و استراحت تجویز م یشوند
و اسپلینت های لاانگشتی که داخل کفش و هنگام فعالیت مورد استفاده قرار می گیرند.

استفاده از داروهای ضدالتهاب غیراستروییدی در بیمارانی که از درد شدید
این ناحیه رنج م یبرند، یکی از راهکارهای موثر در کاهش علایم آنهاست.

فیزیوتراپی یکی از درمان های موثر در این اختلال است. در این درمان، فیزیوتراپیست از ابزارهای کاه شدهنده درد و التهاب مانند لیزر، اولتراسوند، سرمادرمانی و تحریکات الکتریکی، تکنیک های استرچینگ )کششی( عضلات کف پا و اطراف انگشت شست، متحرک سازی مفصل شست و سایر مفاصل در پا و آزادسازی بافت های نرم در این موضع استفاده می کند.

استفاده از سوزن خشک که گاهی بنابه صلاحدید فیزیوتراپیست با تحریک الکتریکی همراه می شود نیز یکی از تکنی کهای جدید در ایجاد توازن میان عضلات و کاهش درد و التهاب و اصلاح این بدشکلی مفصل شست پاست.

همچنین در بخش فیزیوتراپی برخی تمرین های تقویت عضلات بیرونی مفصل شست با استفاده از ابزارهایی ساده و تمرینات کششی برای انجام در منزل به این بیماران آموزش داده م یشود که چند نمونه از آنها در شکل ها نشان داده شده است. در موارد حاد این ضایعه که زاویه انحراف شست افزایش یافته و با روش های فیزیوتراپی قابل کنترل نباشد و درد و التهاب شدید عملکرد روزانه فرد را مختل کند، از رو شهای جراحی برای اصلاح و صاف کردن پا استفاده م یشود.

طولانی شدن این ضایعه و اختلال در عملکرد طبیعی پا یا استخوا نهای کف پا نه تنها می تواند موجب ایجاد آسیب در مچ پا، زانو و ستون فقرات کمری شود، بلکه نواحی بالاتر مانند گردن، پشت و شانه را نیز درگیر می کند. درصد بهبود این ضایعه با استفاده از اسپیلینت ها، به میزان تخریب مفصل و زاویه انحراف مفصل بستگی دارد.

اگر زاویه انحراف کم باشد، با استفاده از اسپیلینت ها می توان آن را اصلاح کرد. از آنجا که هر آسیب اسکلتی عضلانی می تواند منشاء وراثتی داشته باشد، ممکن است فردی که قوز شست پا دارد، در فرزندش یا نسل سوم او نیز این مشکل دیده شود. افرادی که قوز شست پای خود را با استفاده از اسپلینت ها، فیزیوتراپی یا جراحی اصلاح می کنند، باید مواردی را برای عدم بازگشت این ضایعه رعایت کنند.

تمرین اول
همان طور که در شکل مشاهده می کنید، یکی از تمری نهای موثر در اصلاح قوز شست پا، کشش تاندون آشیل با استفاده از یک پله کوچک یا سطح شیب دار است که می تواند به صورت ۱۰ کشش ۱۰ ثانیه ای، ۲ تا ۳ بار در روز انجام شود.

تمرین دوم
در شکل دوم، کشش عضلات داخلی شست پا را می بینید که با استفاده از یک باند کشی باریک در ۳ دور ۱۰ ثانیه ای، ۳- ۲ بار در روز به فرد آموزش داده م یشود. در این تمرین فرد با دور کردن پاها از هم در عضلات داخلی شست کشش ایجاد می کند.

تمرین سوم
در این تمرین، بیمار کف پای خود را روی زمین قرارم یدهد و بیشتر وزن پایش را روی انگشت کوچک و کناری آن می اندازد و سعی می کند ضمن ثابت نگه داشتن انگشتان دیگر، انگشت شست را از انگشت کناری آن دور کند و حرکت را ۱۰ ثانیه نگه دارد، سپس به حال اول برگرداند. فرد باید این حرکت را ۱۰ بار انجام دهد و ۳- ۲ بار در روز تکرار کند.

تمرین چهارم
در این تمرین، در حالی که فرد با پای صاف دراز کشیده، تا جایی که می تواند انگشتان پای خود را به سمت پایین م یکشد، ۱۰ ثانیه نگه م یدارد و سپس تا آنجا که می تواند انگشتان خود را به طرف بالا م یکشد و مجددا ۱۰ شماره حفظ می کند. فرد باید این حرکت را ۱۰ مرتبه تکرار کند و ۲ بار در روز انجام دهد.

تمرین پنجم
تمرین آخر نیز قرار دادن یک توپ تنیس در زیر پا و غلتاندن آن در جهات مختلف )جلو، عقب، چپ و راست( برای ایجاد تحرک در کف پا و پنجه پاست. این تمرین با تکرار ۱۰۰ بار، ۳- ۲ بار در روز، می تواند ضمنب ازگرداندن قو سهای طبیعی پا، تسکین دهنده درد بیمار باشد.

 

نظرات بسته شده است.