انسداد راه هوایی توسط اجسام خارجی،اقدامات اورژانس انسداد راه هوایی

علائم و نشانه های انسداد راه هوایی،نجات اورژانسی فرد دارای انسداد راه هوایی توس جسم خارجی،اقدامات اورژانس برای انسداد خفیف…

 

انسداد راه هوایی با بسته شدن راه های هوایی در نقاط آناتومید بینی حلقی ، دهانی حلقی ، حنجرهای حلقی ایجاد میشود. انسداد راه هوایی
تحتانی با جسم خارجی بر اثر تنفس مواد خارجی و انقباض برونش ها ایجاد می شود راه هوایی باید تمیز شود تا بیمار بتواند به خوبی نفس
بکشد.
شایع ترین علت انسداد راه هوایی فوقانی ، زبان است همچنین ممکن است راه هوایی به وسیله اجسام خارجی ، ترشاحات ، لخته خون، بد
خیمی های دهان یا حلق ، بزرگی لوزه ، صدمات فک و صورت ، اپی گلوتیت حاد ، آسپیراسیون استفراغ و قطعات دهانی شکسته شده دچار
انسداد شود.
اگر بیمار پیش از ایجاد مشکل چیزی میخورده است ، فرض را بر ایجاد خفگی بر اثر گیر کردن غذا بگذارید ، خطر خفگی بر اثر پریدن غذا در
گلو افراد مسن بیشتر است زیرا رفلکس عق زدن در این گروه آهسته تر عمل می کند ضمن اینکه اغلب با بیماری کرونری اشتباه گرفته
می شود.
علائم و نشانه های انسداد راه هوایی
گرفتن گردن با دست
عدم وجود صداهای تنفسی یا تنفس پر سر و صدا
عدم توانایی صحبت یا سرفه کردن
استفاده شدید از عضلات تنفسی
حرکت پره های بینی
کشیدگی عضلات گردن و صورت
بی قراری ، نگرانی و گیجی پیشرونده
سیانوز
عدم پاسخ دهی
اقدامات اورژانس برای انسداد خفیف
در بیماری که به شدت سرفه می کند تا اندازه ای تبادل هوا صورت می گیرد و انسداد راه هوایی خفیف است برای درمان این افراد
بیمار را تشویق به سرفه بیشتر کنید تا برای بر طرف نمودن انسداد تلاش کند در تلاش بیمار برای دفع جسم خارجی مداخله نکنید اما به
دقت مراقب او باشید.
نشانه های کاهش جریان هوا مانند سرفه ضعیف و غیر مؤثر ، صدای ویز هنگام دم ، افزایش تلاش و تقلا برای تنفس ، گرفتن گلو با دست و
شروع سیانوز یا کبودی لبها و انتهاها را در نظر داشته باشید با ایجاد این نشانه ها بیمار را همچون انسداد شدید درمان کنید.
اقدامات اورژانس برای انسداد شدید راه هوایی
برای برطرف نمودن انسداد شدید راه هوایی از مانور فشار به شکم ) مانور هیم لیخ ( استفاده کنید . در این مانور ، دیافراگم به بالا فشار داده
شده و هوا با نیرو از ریه ها خارج می شود که باعث ایجاد سرفه مصنوعی و دفع جسم خارجی می گردد .
طریقه انجام مانور هیم لیخ بیمار پاسخگو

مانور هیم لیخ
اگر بیمار ایستاده یا نشسته پشت سر او ایستاده و دستان خود را دور کمر او حلقه کنید آرنج
شما باید خارج و دور از دنده ها باشد.
یک دست را مشت نموده و انگشت شست را در خط میانی شکم در فاصلهای مناسب بین ناف و
زایده گزیفوئید بگذارید.
انگشت شست باید به طرف شکم بیمار باشد و در داخل مشت بسته قرار داده شود.
مشت خود را با فشار محکم به سمت درون و بالای شکم بیمار بزنید و تا 5 بار این کار را تکرار
کنید.
هر فشار باید مجزا و جداگانه اعمال شود اگر انسدا برطرف نشد، این سیکل 5 تایی را تکرار کنید تا جسم خارجی بیرون پریده و یا بیمار
غیر پاسخگو شود.
مراقب این خطرات باشید
اگر در موقعیت مناسب قرار نگیرید یا بسیار سریع و با نیروی زیاد فشار وارد کنید ممکن است کنترل خود را از دست داده و روی بیمار
بیفتید.
اگر دستانتان بیش از حد بالا باشد ) روی ناحیه اپی گاستر( ممکن است باعث آسیب اندام های داخلی شوید.
این مانور اغلب باعث ایجاد استفراغ می شود قرار دادن دست در جای مناسب و اعمال نیروی کافی خطر این امر را کاهش می دهد.
نکته
تمامی بیماران بایستی پس از برطرف شدن انسداد جسم خارجی جهت بررسی بیشتر از نظر آسیب به ارگانهای داخلی به بیمارستان منتقل
شوند.
بیمار غیر پاسخگو
اگر بیمار غیر پاسخگو گردید دیگر انجام مانور هیم لیخ در حال درازکش ممنوع بوده و شما باید عملیات احیاء قلبی- ریوی را بر اسااس مراحل
ذکر شده انجام دهید.
اگر شاهد غیر پاسخگو شدن بیمار بوده اید یا به دلیلی مشکوک به وجود جسم خارجی هستید، در صورت وجود جسم خارجی در دهان و
راه هوایی از تکنیک حرکت جارویی انگشتان استفاده کنید. دهان بیمار را با روش بلند کردن زبان و فد باز کنید ) زبان و فک تحتانی را بین
شست و بقیه انگشتان گرفته و فد را بلند کنید . خود این مانور می تواند انسداد را تا حدودی برطرف نماید . انگشت اشاره دست دیگر را روی
سطح داخلی گونه نهاده و به طرف عمق حلق تا قاعده زبان ببرید برای خارج کردن جسم خارجی و آوردن آن به جایی که قابل خارج کردن
باشد از حرکت قلاب مانند استفاده کنید .

 

اگر بیمار قبل از حضور شما غیر پاسخگو شده یا هیچ عاملی مبنی بر انسداد راه هوایی با جسم خارجی وجود ندارد ، احیاء قلبای – ریوی را
برای بیمار آغاز کنید. اگر نخستین تنفس نا موفق بود موقعیت سر را جابجا کنید و تنفس را تکرار کنید اگار باز هم ناموفق بود تنها انجام
فشردن قفسه سینه را در نظر داشته باشید.
دندان مصنوعی شل را خارج سازید. اما به خاطر داشته باشید که باقی ماندن دندان ها در جای خود به محکم شدن ماسک روی دهان در
هنگام تنفس مصنوعی کمک می کند.
برطرف کردن انسداد در افراد چاق یا در مراحل آخر حاملگی

برطرف کردن انسداد در افراد چاق یا در مراحل آخر حاملگی
استفاده می شود. )Chest Thrust( مانور هیم لیخ در این افراد انجام نمیشود و بجای آن از مانور فشار به قفسه سینه
بیمار را ایستاده یا نشسته نگه داشته ، پشت او ایستاده و دستان خود را از زیر بغل او رد کنید تا دور قفسه سینه حلقه شود.
دست خود را مشت نموده و سمت انگشت شست را در مرکز قفسه سینه بگذارید، اگر نزدید لبه های دندهای هستید یعنی خیلی پایین
قرار گرفته اید.
دو دست خود را در هم گره نموده و محکم به عقب فشار دهید.
این کار را تا زمانی که جسم خارجی بیرون آمده یا بیمار غیر پاسخگو شود، ادامه دهید.

در صورتی که بیمار چاق یا در سه ماهه سوم حاملگی نیز غیر پاسخگو شود مثل قبل باید اقدامات احیاء پایه را برای آنها انجام داد.
انسداد راه هوایی در کودکان و شیرخواران
در کودکان و شیرخواران که دچار انسداد خفیف راه هوایی شدهاند مثل بزرگسالان در مرحله اول بجز تشاویق باه سارفه و پایش بیمار اقدام
دیگری لازم نیست. اما در صورت بروز انسداد شدید در کودکان بالای یکسال کاه دچار انسداد راه هوایی شده اند از مانور هایم لایخ و در
استفاده می شود. )Chest Thrust( و فشار به قفسه سینه )Back Blow( شیرخواران از ترکیب مانورهای ضربه به پشت
مانور هیم لیخ در کودکان

مانور هیم لیخ در کودکان
در صورتی که کودک غیرپاسخگو بوده یا در حین تلاش برای اعمال فشار به شکم غیرپاسخگو گردید او را در وضعیت طاقباز قرار داده و عملیات
احیاء قلبی-ریوی را آغاز کنید.
شیرخواران زیر یکسال را که دچار خفگی شده اما هنوز پاسخگو است ، به سرعت منتقل نموده و اجازه بدهید کودک با سرفه کردن اجسام را
خارج نماید.
برطرف کردن انسداد شدید راه هوایی درشیرخواران
-1 شیرخوار را روی دست خود بگذارید به نحوی که صورتش رو به پایین و سرش پایین تر از تنه قرار گیرد با نگه داشتن فد، از سر بیمار
حمایت کنید. برای حمایت بیشتر، ساعد خود را روی پایتان بگذارید.
-1 با قسمت نرم کف دست دیگر، پنج ضربه سریع و نیرومند بین شانه های شیرخوار بزنید.)در ابتدا به پشت ضربه زده می شود زیرا فشار به
)Back Blow قفسه سینه می تواند باعث آسیب کبد شیرخوار شود( )مانور
-1 اگر جسم بیرون نیامد از فشار به قفسه سینه استفاده کنید. ضمن حمایت از سر بیمار، بدن شیرخوار را بین دستان خود گرفته و او را به
پشت بچرخانید طوری که سر پایین تر از تنه قرار بگیرد. شیرخوار را روی پای خود بگذارید و از سر او حمایت نمایید. پنج فشار محکم و سریع
)Chest Thrust( . انجام می شود، اعمال نمایید CPR در ناحیه بین دو نوک سینه به همان ترتیب که در
-4 مراحل 1 و 1 را آنقدر تکرار کنید که جسم، خارج شده یا بیمار غیرپاسخگو شود.
برطرف کردن انسداد شدید راه هوایی درشیرخوارانانسداد راه هوایی نوزاد
در صورتی که شیرخوار غیرپاسخگو بوده یا در حین تلاش برای اعمال فشار به شکم غیرپاسخگو گردیا د او را در اوضاع یت طاقباز قرار داده و
عملیات احیاء قلبی- ریوی را آغاز کنید.

 

1 دیدگاه دربارهٔ «انسداد راه هوایی توسط اجسام خارجی،اقدامات اورژانس انسداد راه هوایی»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.