ورزش برای تقویت مچ دست

مچ‌ درد یکی از شایع‌ترین دردهاست و اغلب بر اثر کشیدگی و شکستگی ایجاد می‌شود. البته می‌تواند دلایل دیگری مانند فشارهای مکرر، آرتروز و نشانگان تونل مچ دست هم داشته باشد. از این رو، بعضی اوقات تشخیص دقیق علت اصلی آن دشوار می‌شود و نباید فراموش کرد برای درمان درست، تشخیص دقیق نیاز است.

در این میان، بیشتر مچ‌دردهای اکثر هنرمندانی که کارهای ظریف با دست انجام می‌دهند (مانند مینیاتوریست‌ها، خیاط‌ها و…) مربوط به فشارهای مکرر (RSI) بر اثر حرکات بسیار ریز در درازمدت است.

بنابراین، این عارضه با نشانگان تونل مچ دست کاملا متفاوت است. در واقع، نشانگان تونل مچ دست بر اثر گرفتگی و فشرده شدن عصب میانی دست است که در انگشتان شست، اشاره و میانه باعث احساس مورمور، سوزن‌سوزن شدن یا بی‌حسی می‌شود اما در RSI عضلات، تاندون‌ها، رباط‌ها و اعصاب مورد آسیب قرار می‌گیرند و فرد احساس درد، حساسیت، بی‌حسی، گرفتگی عضلات و سفتی در مچ دست، کف و پشت دست می‌کند.

برای فرو نشاندن دردهای مچ بر اثر فشارهای مکرر می‌توان ۷ تمرین یادشده در ادامه را انجام داد.
به آرامی مچ دست را در جهت ساعت‌گرد ۱۰ مرتبه بچرخانید و در جهت خلاف ساعت‌گرد نیز ۱۰ مرتبه دیگر تکرار کنید. تمرین را ۴ دور دیگر نیز انجام دهید.
ابتدا انگشتان را مشت کنید و فشار دهید. ۱۰ ثانیه مکث و به آرامی و با کنترل انگشتان را باز کنید و در همین حالت ۱۰ ثانیه بمانید، سپس تمرین را ۳ مرتبه تکرار کنید.
هریک از انگشتان را به آرامی بکشید و ۴ ثانیه مکث و تمرین را برای هر دست ۲ مرتبه تکرار کنید.
هرکدام از انگشتان را به آرامی در جهات مختلف (در جهت ساعت‌گرد و خلاف جهت ساعت‌گرد) ۴ مرتبه بچرخانید. تمرین را برای هر دست ۲ مرتبه تکرار کنید.
دست‌ها را کنار بدن آویزان کنید و به مدت ۱۰ ثانیه از مچ به پایین دست خود را بلرزانید. تمرین را ۳ مرتبه تکرار کنید.
مطابق تصویر، کف دست خود را روی میز یا زمین قرار دهید و ۱۰ ثانیه مکث و حرکت را ۲ مرتبه تکرار کنید.
این تمرین همانند تمرین قبلی است، با این تفاوت که پشت دست را روی زمین قرار دهید و ۱۰ ثانیه مکث و تمرین را ۲ مرتبه تکرار کنید.

نظرات بسته شده است.