اندازه های گلبول قرمز

انیزوسیتوزیس (Anisocytosis)
به معنای افزایش دامنه تغییرات در اندازه و حجم گلبول های قرمز مشاهده شده در لام خون محیطی بیمار می باشد.در صورتیکه میزان انیزوسیتوز بسیار شدید باشد،از انجایی که میزان هموگلوبین هر سلول با سلول مجاور فرق دارد،اندیکس MCHC فاقد ارزش است.

ماکروسیت(Macrocyte)
به گلبول های قرمز با قطر ۹ میکرون و یا بیشتر اطلاق می شود.افزایش تعداد ماکروسیت ها در لام رنگ شده خون محیطی را ماکروسیتوزیس می نامند که می تواند به علل مختلفی بوجود اید مانند:
کمبود اسید فولیک و ویتامین B12 بدن(انمی مگالوبلاستیک)
رتیکلوسیتوزیس(افزایش تعداد رتیکلوسیت در خون محیطی)
سیروز و دیگر بیمار های کبدی(ماکروسیتوز واقعی نمی باشد)

میکروسیت,(Microcyte)
گلبول های قرمزی هستند که کتر از ۶ میکرون قطر دارند.معمولا مشاهده تعداد زیاد انها در خون محیطی عمدتا به علت انمی فقر اهن و تالاسمی می باشد.هر چند که باید توجه داشت که اگر کوچکی گلبول قرمز به همراه مشاهده نشدن ناحیه کم رنگ مرکزی باشد(به طوری که سلول کاملا پر رنگ دیده شود) چنین سلولی را اسفروسیت نامند که به دلایل کاملا متفاوتی ایجاد می شود.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.