رسوب کرایو

کرایو بخشی از پلاسمای تازه بوده که در سرما غیر محلول است .برای تهیه این فرآورده نخست باید حداکثر ظرف ۶ساعت پس از اهدای خون FFP را تهیه کرد. انجماد کامل واحدهای پلاسما نباید بیش از یک ساعت به طول بکشد. پلاسمای تازه منجمد در ۱۸- درجه سانتی گراد و یا ترجیحاً در ۳۰- درجه سانتی گراد نگهداری می شود . حداکثر زمان استفاده از FFP یکسال است . در عرض این مدت یکسال , در هر زمان می توان از آن کرایو تهیه کرد. واحدهای FFP که برای تهیه کرایو به کارمی روند باید حداقل ۲۰۰ سی سی حجم داشته باشند. چنانچه FFP در حرارت ۴ درجه سانتی گراد ذوب شود , تولید رسوب سفید رنگی به نام کرایومی کند. پلاسمای ذوب شده در سانتریفیوژ با دمای ۴ درجه با دور تند سانتریفیوژ شده و سپس قسمت اعظم پلاسما را به یکی از کیسه های اقماری منتقل کرده و تنها ۱۰ تا ۱۵ سی سی از آن را روی رسوب کرایو باقی می گذارند .کرایو را پس از تهیه باید هرچه زودتر مصرف نمود و یا حداکثر در عرض دو ساعت پس از تهیه در دمای ۳۰- درجه سانتی گراد منجمد شود. کیســه های کـرایو و FFP را بـاید به صورت افقی منجمد و آن ها را به حالت عمودی نگهداری کرد.

رسوب کرایو

محتویات

هر کیسه کرایو در برگیرنده اجزا مختلف زیر است
فاکتور ۸ انعقادی : ۱۲۰-۸۰واحد
فاکتورفون ویلبراند : ۴۰ تا ۷۰% غلظت اولیه
فاکتور ۱۳ :به میزان ۲۰ تا ۳۰ درصد غلظت اولیه
فیبرینوژن : ۱۵۰ تا ۲۵۰ میلی گرم
فیبرونکتین : حدود ۵۵ میلی

موارد استفاده از رسوب کرایو
هموفیلی A
کمبود فیبرینوژن و فاکتور شماره 13.
در موارد جراحی که در محل بخیه خونریزی وجود دارد و نمیتوان جلوی خونریزی را گرفت میتوان کمی رسوب کرایو را مستقیما روی محل بخیه ریخت

حجم کیسه
15-10سی سی

پاسخ بالینی
چسب موضعی فیبرینی و همچنین 80 واحد فاکتور VIII

نگهداری
کرایو باید در دمای۳۰- درجه سانتی گراد و حداکثر تا یکسال نگهداری شود

نحوه مصرف

برای مصرف کرایو ابتدا باید در ۳۷ درجه سانتی گراد ذوب شود و پس از ذوب شدن نباید دوباره منجمد گردد و لازم است هر چه سریعتر مصرف گردد. پس از ذوب شدن فقط تا ۴ ساعت دردمای اتاق قابل نگهداری و مصرف است و در صورت عدم مصرف به مدت ۲۴ ساعت در یخچال ۶-۱ درجه سانتی گراد قابل نگهداری است .

قبل از تزریق نیازی به انجام کراس مچ نمیباشد

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.