رنگ امیزی سودان بلک

رنگ امیزی سودان بلک

تهیه رنگ سودان بلک(محلول سودان بلک)

0.3 گرم رنگ سودان بلک را در 100سی سی اتانول حل کنید.

تهیه محلول کار:

40 سی سی بافر رنگ امیزی سودان بلک را با 60 سی سی محلول سودان بلک خوب مخلوط کنید

روش کار:

تهیه گسترش از خون حاوی ضد انعقاد
گسترش خشک شده را در مجاورت بخار فرمالین قرار دهید تا گسترش فیکس شود.بدین صورت که گسترش را 15 دقیقه در ظرفی که حاوی 2 قطره فرمالین 40 درصد است قرار میدهیم.
حال لام را 1 ساعت درون محلول کار قرار دهید
سپس لام را خارج کرده مدت 30 ثانیه انرا درون الکل 70 درصد قرار دهید.
این کار باید 3مرتبه تکرار شود.
حال لام را با اب جاری شستشو داده و با رنگ گیمسایی که به میزان 1 به 10 با اب مقطر رقیق شده است رنگ امیزی میکنیم.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.