میلوبلاست

میلوبلاست
اولین سلول پیشتاز و قابل شناخت رده نوتروفیلی
اندازه نسبتا بزرگ. قطر 20 تا 25 میکرومتر. در موارد لوسمی اندازه آن متغیر است.
هسته بزرگ, گرد و بیضی شکل و معمولا کناری. کروماتین یکدست و باز و ظریف
هستک به تعداد دو تا پنج به رنگ آبی مایل به خاکستری
نسبت هسته به سیتوپلاسم حدود هفت به یک است.  توده سیتوپلاسمی کمی دارد و سیتوپلاسم به شدت بازوفیلی است.
وجود یا فقدان گرانول های اولیه در سیتوپلاسم به مرحله تمایزی انها بستگی دارد.

میلوبلاست

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.