نوتروفیلیک میلوبلاست

1. اولین سلول پیشتاز نوتروفیلی محسوب میشود . اندازه قطر این سلول ها 15 -20 میکرومتر است .
2.سیتوپلاسم بازوفیلی و فاقد گرانول می باشد
3.هسته بزرگ و کروماتین با رنگ آمیزی رایت به رنگ آبی روشن یا بنفش می باشد.
4.در داخل هسته 3 تا 5 هستک واضح مشاهده می شود .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.