نوتروقیلیک پرومیلوسیت

1. سلوهایی بزرگ با قطر 22 تا 25 میکرون هستند
2. هسته آنها گرد یا بیضی و معمولا خارج از سلول قرار دارد.
3. کروماتین هسته سلول ظریف است و در آن یک یا چند هستک واضح مشاهده می شود .
4. سیتوپلاسم بازوفیلی دارند و هر دونوع اولیه و ثانویه در سیتوپلاسم آنها وجود دارد.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.