نحوه ترزیق و تنظیم داروی هپارین

هپارین (عوارض تزریق و خطرات،مزایای مصرف،موارد کاربردی)

هپارین بصورت خوراکی و تزریقی است و با گشاد کردن رگها پیش بار (پرلود) و پس بار(افترلود) و مصرف اکسیژن در میوکارد را کاهش می دهد. جهت درمان و کنترل آنژین صدری و انفارکتوس میوکارد بکار میرود .
همچنین تزریقی آن برای کنترل فشارخون بکار میرود.نیتروگلیسیرین زیر زبانی بعد از اکسیژن اولین کاندید درمان آنژین صدری است.

هپارین سدیم
Heparin Sodium

رژیم فول دوز درمانی هپارین

دوز توصیه شده     دفعات تجویز روش تجویز
واحد ۲۰۰۰۰ – ۱۰۰۰۰
واحد ۱۰۰۰۰ – ۸۰۰۰
واحد ۲۰۰۰۰-۱۵۰۰۰ دوز اولیه
هر ۸ ساعت
هر ۱۲ ساعت
تزریق زیرجلدی (SC)
واحد ۱۰۰۰۰
واحد ۱۰۰۰۰-۵۰۰۰  دوز اولیه
هر ۴ تا ۶ ساعت    تزریق وریدی منقطع
واحد ۴۰۰۰۰-۲۰۰۰۰    مداوم انفوزیون وریدی
۲۰۰۰۰ تا ۴۰۰۰۰ واحد در یک لیتر نرمال سالین حل شده و طی مدت ۲۴ ساعت انفوزیون می شود و یا اینکه معادل ۱۰۰۰ واحد در ساعت انفوزیون می گردد.

این رژیم برای بیماری با وزن kg68 نوشته شده است.

توجه: دوز این دارو براساس تستهای انعقادی که قبل از هر تزریق انجام می شود تنظیم می گردد.

دوز کلی کودکان: رژیم فول دوزهپارین در کودکان شامل تزریق دوز اولیه وریدی یکجا به میزان IU/kg50 و سپس دوز نگهدارنده به میزان IU/kg25-10 در ساعت به صورت انفوزیون وریدی و یا IU/kg100-50 هر ۴ ساعت تزریق وریدی می شود.

موارد منع مصرف و احتیاط

هپارین در بیماران حساس به دارو منع مصرف دارد.
در شرایط زیر تجویز هپارین ممنوع و با خطرهمراه است: افراد مبتلا به خونریزیهای کنترل نشده و یا افراد مستعد خونریزی مانند بیماران هموفیلی و یا بیماری کبدی همراه با هایپوپروترومبینمی، درافراد مشکوک به خونریزیهای درون جمجمه ای و ضایعات زخمی غیرقابل دسترسی به خصوص در دستگاه گوارش و زخم های باز، درطی تخلیه مداوم معده و یا روده کوچک، بیماری کلیوی پیشرفته و تهدید به سقط.
در بیمارانی که تحت جراحی اعصاب، جراحی چشم ومغز یا نخاع قرار می گیرند و یا اینکه تحت درمان با وارفارین و دیگر داروهای ضد پلاکتی هستند منع مصرف دارد.
در افراد دارای سابقه زخم گوارشی و همچنین در دوران قاعدگی و پس از زایمان و درافرادی که با توجه به شغل آنها احتمال حوادث و ضرب خوردگی درآنها بالا است با احتیاط تجویز شود.

همچنین بخوانید:روش تزریق آمپول هپارین

مصرف در بارداری و شیردهی

در گروهC حاملگی قرار دارد و بی خطر بودن مصرف این دارو دردوران حاملگی ثابت نشده است. هپارین ازجفت عبورنمی کند ومصرف آن ۲۲-۱۳ درصد با عوارضی چون زایمان زودرس ومرده زائی همراه است ولی با توجه به اینکه احتمال بروز این عوارض با مشتقات کومارینی ۳۱ درصد می باشد لذا در صورت نیاز، مصرف هپارین ارجحیت دارد ولی البته با خطراتی نیز همراه است. درسه ماه آخر بارداری و طی دوران پس از زایمان به دلیل احتمال بروز خونریزی باید با احتیاط تجویز شود.
هپارین در شیر ترشح نمی شود.

تداخلات مهم

مصرف همزمان این دارو با داروهای ضد انعقاد وداروهای مهار کننده پلاکتی (ایبوپروفن، ایندومتاسین، دی پیریدامول، هیدروکسی کلروکین،NSAID ، تیکلوپیدین، فنیل بوتازون، آسپرین) احتمال بروز خونریزی را افزایش می دهد.
سفالوسپورین ها، نیتروگلسیرین، پنی سیلین ها وسالیسیلاتها درصورت مصرف همزمان با هپارین احتمال بروز خونریزی را افزایش می دهند.

عوارض جانبی هپارین

شایع ترین: افزایش زمان انعقاد، خونریزی.
مهم ترین: خونریزی.

توصیه ها

در صورت انفوزیون مداوم وریدی هپارین، تستهای انعقادی درمراحل اولیه باید هر۴ ساعت انجام شود واگر هپارین به صورت منقطع وریدی تزریق می شود تستهای انعقادی درمراحل اولیه درمان قبل از تزریق هر دوزو پس ازآن به فواصل مناسب باید انجام شود.

درصورتیکه هپارین از طریق SC تجویز شود ۴ تا ۶ ساعت پس از تزریق تستها را انجام دهید. تزریق SC هپارین به صورت عمیق ودرداخل چربی زیر پوست انجام می شود وجهت جلوگیری از بروزضایعه نسجی در محل تزریق SC بهتراست از سرسوزن باریک (شماره ۲۵ یا ۲۶) وهمچنین از محلول کنسانتره هپارین استفاده شود.

منظور تزریق زیرجلدی این دارو از دوسوزن استفاده کنید یکی برای کشیدن محلول ازداخل ویال و دیگری جهت تزریق دارو، پس ازوارد نمودن سوزن به داخل پوست پیستون سرنگ را به منظور کنترل خون به عقب نکشید تا احتمال صدمه وهماتوم بافتی کاهش یابد و بعد ازتزریق SC سوزن را به مدت ۱۰ ثانیه درجای خود رها کنید.

هر ۲ ساعت محل تزریق را عوض کنید و بعد ازتزریق محل آن را ماساژ ندهید.

در صورت تهیه محلول رقیق شده هپارین، آن را به خوبی تکان دهید تا کاملاً حل شود.

توصیه می شود که به محلول انفوزیون وریدی هپارین، داروهای دیگر افزوده نشود.

دیگر مراقبت ها درباره این دارو

هرگز به منظور اندازه گیریPTT ازسمت انفوزیون وریدی هپارین و یا رگ مربوطه خونگیری ننماید چرا که PTTرا به صورت کاذب زیاد نشان میدهد. همواره خونگیری را از بازوی دیگربیمارانجام دهید.

از تزریقIM هپارین خودداری کنید زیرا احتمال بروز هماتوم وجود دارد.

بیمارباید به منظوراحتمال خونریزی لثه، خون مردگی درنواحی باز و پاها، پتشی، خونریزی بینی، ملنا، تاخیر درعمل دفع، هماچوری واستفراغ خونی، مرتباً تحت کنترل باشد. شمارش پلاکتی را دراین بیماران به صورت منظم انجام دهید.

از قطع ناگهانی مصرف این دارو خودداری کنید. به این منظور در پی درمان با هپارین، ضد انعقادی خوراکی به منظور پیشگیری از افزایش انعقادپذیری تجویز می شود.

در صورت فراموش کردن مصرف یک دوز توسط بیمار، از دوبرابر کردن دوز بعدی دارو جداً خودداری شود.
به بیمار یادآورشوید که در زمان دریافت هپارین از مصرف آسپرین و سایر داروهای OTC (بدون نسخه) جلوگیری کند و درصورت مراجعه به دندانپزشک هم حتماً وی را درجریان استفاده هپارین قراردهد.

شرایط نگهداری هپارین

دردمای ۳۰-۱۵ درجه سانتیگراد نگهداری و از منجمد شدن دارو جلوگیری شود.

فرمول محاسبه تنظیم سرعت انفوزیون این دارو با استفاده از میکروست
تعدادقطرات در دقیقه بر حسب میکروست = مقدار محلول × دوز تجویزی دارو
مقدار کل دارو درحلال

توجه :
مقدار محلول باید بر حسب میلی لیتر باشد .
مقدار داروی تجویز شده باید بر حسب واحد در ساعت باشد .
مقدار دارو در حلال باید بر حسب واحد باشد .
مثال : دستور پزشک انفوزیون هپارین ۱۰۰۰ واحد در ساعت می باشد . در صورتی که انفوزیون از
طریق میکروست صورت گیرد ، سرعت انفوزیون چند قطره در دقیقه باید تنظیم شود ؟
جهت تهیه سرم هپارین برای ۲۴ ساعت ۲۴۰۰۰ واحد هپارین را در ۱۰۰۰ سی سی سرم دکستروز ۵% یا نرمال سالین و یا رینگر حل کرده و تنظیم سرعت انفوزیون آن را با استفاده از فرمول زیر محاسبه می شود.

تعدادقطرات در دقیقه بر حسب میکروست=مقدار محلول×دوز تجویزی دارو = ۱۰۰۰×۱۰۰۰
۲۴۰۰ مقدار کل دارو درحلال

ملاحظات پرستاری

۱- برای تهیه محلول انفوزیون باید دارو را بادکستروز ۵ درصد یا نرمال سالین ۹/۰ درصد رقیق کرد.از جدول محاسبه میزان تجویز
این دارو استفاده کنید.
۲- فشارخون بیمار باید با شروع نیتروگلیسرین و به هنگام تغییرات دوز دارو مرتباً کنترل گردد. پس از ثابت شدن وضعیت بیمار، فشارخون وی را هر یک ساعت کنترل نمایید. هرگونه افزایش یا کاهش غیرطبیعی فشارخون را به پزشک اطلاع دهید.
۳- نیتروگلیسرین را با هیچ داروی دیگری نباید مخلوط کرد.
۴- از ظروف شیشه ای برای نگهداری محلول داخل وریدی رقیق شده استفاده کنید. ظروفpvc نیتروگلیسیرین را جذب می کند. بنابراین از این ظروف نباید استفاده کرد.
۵- نیتروگلیسیرین وریدی ممکن است اثر ضد انعقادی هپارین را خنثی کند.این دو دارو با یک سه راهی همزمان انفوزیون نشود.
۶- آنتی دوت هپارین ، پروتامین سولفات ۱% است که هر ۱ میلی گرم آن حدود ۱۰۰ واحد هپارین را خنثی می کند.