هیدرالازین (روش مصرف،خطرات و عوارض دارویی)

هیدرالازین در بارداری,نحوه تزریق هیدرالازین,دوز هیدرالازین,دسته دارویی هیدرالازین,قیمت قرص هیدرالازین,قرص هیدرالازین ۲۵,نام تجاری هیدرالازین,هیدرالازین هیدروکلرایدهیدرالازین برای درمان زیادی متوسط تا شدید فشار خون به کار می‌رود.

مکانیسم اثر
اثر عمده این دارو، گشاد کردن شریانچه‌ها است، ولی اثر کمی نیز بر وریدها دارد. این دارو موجب کاهش مقاومت محیطی می‌گردد و همچنین موجب افزایش سیستمیک و کاهش بار قلب می‌شود.

فارماکوکینتیک
هیدرالازین پس از مصرف خوراکی به خوبی جذب می‌شود، ولی متابولیسم عبور اول کبدی دارد. پیوند دارو به پروتئین زیاد است. متابولیسم این دارو کبدی است. نیمه عمر هیدرالازین، ۷-۳ ساعت است که در نارسایی کلیه افزایش می‌یابد. اثر دارو از راه خوراکی پس از ۴۵ دقیقه و از راه وریدی پس از ۲۰-۱۰ دقیقه شروع می‌شود. زمان لازم برای رسیدن به اوج اثر از راه وریدی ۳۰-۱۵ دقیقه و از راه خوراکی ۲-۱ ساعت است. طول اثر دارو از راه خوراکی یا وریدی ۸-۳ ساعت است. دفع این دارو کلیوی است.

موارد منع مصرف
این دارو در موارد بیماری عروق کرونر، حساسیت مفرط به هیدرالازین و بیماری دریچه میترال نباید مصرف شود.

هشدارها
۱- این دارو در موارد زیر باید با احتیاط فراوان مصرف شود: بیماری عروق مغزی، آنوریسم آئورت، بیماری قلبی عروقی و عیب کار کلیه.
۲- مقدار مصرف مقایر کم هیدرالازین، کاهش بسیار سریع فشار خون ممکن است بروز کند.
۳- به منظور جلوگیری از بروز زیادی ناگهانی فشار خون، مصرف دارو پس از خاتمه درمان باید به تدریج قطع شود.
۴- اندازه‌گیری فشار خون در طول درمان با این دارو، در فواصل منظم ضروری است.
۵- در صورت مصرف این دارو به مدت طولانی، رفلکس تاکی کاردی و احتباس مایع ممکن است بروز نماید.

عوارض جانبی
تاکی کاردی، احتباس مایعات، تهوع و استفراغ، سردرد، سندرم لوپوس اریتماتوز سیستمیک (با مصرف مقادیر بیش از mg/day100 به مدت طولانی)، بثورات جلدی، تب، تغییر در شمارش سلول‌های خونی، نوریت محیطی و اختلالات خونی با مصرف این دارو گزارش شده است.

تداخل دارویی
اثر دیازوکساید در صورت مصرف همزمان با هیدرالازین ممکن است تشدید شود.

نکات قابل توصیه
۱- مصرف دارو حتی در صورت احساس بهبودی باید ادامه یابد.
۲- این دارو زیادی فشار خون را درمان نمی‌کند، بلکه آن را کنترل می‌نماید. از این رو، مصرف آن ممکن است تا آخر عمر ضروری باشد.
۳- از مصرف سایر داروها، به ویژه داروهای مقلد سپماتیک که نیاز به نسخه ندارند، باید خودداری شود.

مقدار مصرف هیدرالازین

خوراکی
بزرگسالان: به عنوان پایین‌آورنده فشار خون، ابتدا mg/day40 ، در ۴-۲ مقدار منقسم فشار خون، برای ۴-۲ روز اول و سپس mg/day100 در ۴-۲ مقدار منقسم برای بقیه روزهای هفته مصرف می‌شود. مقدار نگهدارنده بر اساس کمترین مقدار مصرف مؤثر تنظیم می‌شود.
کودکان: به عنوان پایین‌آورنده فشار خون، mg/kg/day0/75 در ۴-۲ مقدار منقسم مصرف می‌شود. سپس مقدار مصرف دارو، بر حسب نیاز بیمار طی ۴-۳ هفته به تدریج تا حداکثر mg/kg/day7/5 یا mg/day200 افزایش می یابد.
تزریقی:
بزرگسالان: به عنوان پایین آورنده فشار خون، مقدار ۴۰-۵ میلی گرم تزریق عضلانی یا وریدی می شود که بر حسب نیاز، این مقدار تکرار می گردد.
کودکان: به عنوان پایین آورنده فشار خون، mg/kg/day3/5-1/7 در ۶-۴ مقدار منقسم تزریق عضلانی یا وریدی می شود.

اشکال دارویی
Coated Tablet: 10mg, 25mg, 50mg
For Injection: 20mg