عفونت های مضر برای بارداری

عفونت هایی که باعث ناباروری در مردان می شود

ناباروری بیشتر در مردان رخ می دهد و فراوانی ناباروری مردان حدود 40تا%50 است. عواملی مانند واریکوسل, الیگواسپرمی، آزواسپرمی، اوریون، سرطان بیضه، الکل و…ازعوامل ناباروری درمردان است.

با بررسی تاریخچه پزشکی، معاینه فیزیکی وسونوگرافی و آزمایش های آزمایش اسپرم و آزمایش های وابسته دیگر،قابل تشخیص است و با درمان های بایسته ی هورمونی و تکنیک های کمک باروری مشکل ناباروری درمردان حل می شود.

عفونت باکتریایی مجاری ادراری–تناسلی را می توان از عوامل برجسته ی ناباروری مردان به شمارآورد. در میان مهم ترین باکتری های وابسته را می توان از تناسلی Mycoplasma ،Neisseria gonorrhoeae ،chlamydia trachomats نام برد.

درمان دیرهنگام و نامناسب عفونت باکتریایی مجاری ادراری-تناسلی مردان منجر به کاهش توانایی باروری و در موارد شدید به ناباروری می انجامد.

ناباروری درمردان به معنای ناتوانی مرد از باردارکردن زنی که توانایی فرزند آوری دارد، است.ناباروری درمردان بیشتر ناشی ازکاستی هایی درمایع منی است.بسیاری از بیماری ها می تواند باعث ناباروری در مردان شود که یکی از آنها اختلال توانایی جنسی است.

علل ناباروری مردان

عوامل پس بیضه ای: حتی با دریافت هورمون شمار کمی اسپرم تولید می کنند و شامل موارد زیر هستند:

واریکوسل: اتساع وریدی بیضه است که در %15 از مردان سالم و %40 مردان نابارور دیده می شود. این موارد در %35 از موارد ناباروری اولیه و %69-81 ازموارد ناباروی ثانویه وجود دارد. شایع ترین علل ناباروری که قابل درمان است:

نقص ژنتیکی در کروموزوم،ناهنجاری درمجموعه کروموزومی و کریپتورکیدیسم،اوریون و سرطان بیضه

الیگواسپرمی:کم نطفگی ناشی از علل ناشناخته کمبود اسپرم که %30 مشکلات ناباروری را شامل می شود.

عوامل پیش بیضه ای

عدم پشتیبانی کافی ازبیضه ها که عبارتند از:
کم کاری غدد جنسی
بیماری سلیاک
موادمخدر و الکل
مصرف دخانیات
آسیب به DNA

علل پس بیضه ای دیگر ناباروری شامل انسداد رگ وابران،فقدان رگ وابران،انزال پس گرد،انسداد مجرای انزال و اختلال نعوظ است.

تشخیص

تشخیص ناباروری با بررسی سابقه پزشکی، معاینات فیزیکی،سونوگرافی وآزمایش هایی مانند آزمایش اسپرم و… توسط پزشک آغازمی شود. همیشه به دوآنالیز اسپرم مجزا نیازاست.پزشک معالج آزمایش خون نیز تجویز می کند تا بتواند تعادل های هورمونی ومشکلات ژنتیکی را تشخیص دهد.

نمونه اسپرم: حجم مایع نمونه منی، شمار تقریبی کل سلول های اسپرم ودرصد اسپرم هایی که شکل نرمال دارند،رایج ترین آزمایش باروری است.

نمونه خون: آزمایش های معمول هورمونی شامل تعیین سطح هورمون و تستوسترون است.

درمان

روش های درمانی بسته به بیماری زمینه ای وشدت ناباروری مرد متفاوت است. رویکردهای معمول شامل استفاده ازاسپرم، لقاح آزمایشگاهی است. آنتی اکسیدان های خوراکی داده شده به مردان دارای ناباروری که تحت درمان با لقاح آزمایشگاهی بودند،به بالا رفتن درصد مثبت شدن باروری می انجامد.

عفونت های باکتریایی

عفونت باکتریایی سیستم تناسلی ازعوامل شایع ناباروری است.طیف وسیعی ازباکتری ها درایجاد ناباروری مردان نقش دارند و شامل موارد زیر هستند:

مایکوپلاسمای تناسلی

این میکروارگانیسم ها به فراوانی درمجاری تناسلی ومنی هردوگروه مردان بارور ونابارور یافت می شود.

مایکوپلاسما هومینیس و اوره پلاسما الیتیکوم، مسبب بیماری های تناسلی است. انکوباسیون همزمان مایکوپلاسما هومینیس و اسپرماتوزا به مدت یک شبانه روز، اثر واضحی روی حرکت، مرفولوژی و قدرت باروری آنها دارد. این ارگانیسم در ناباروری نقش دارد. مایکوپلاسما ها باکتری منتقل شونده از طریق جنسی که به فراوانی در اورترای مردان فعال ازنظرجنسی کلونیزه می شوند. اوره پلاسما در %40ازبیماران نابارور یافت می شود.

کلامیدیا تراکوماتیس

باکتری گرم منفی، فاقد اسپور و درون سلولی اجباری است.فراوان ترین بیماری منتقل شونده از راه جنسی بوده است. عفونت مجرای تناسلی مردان وزنان فاقد بروزعلامت است. عفونت های کلامیدیایی برای مدت طولانی باقی مانده و در بسیاری ازموارد به صورت خاموش باقی می مانند.

کلامیدیاتراکوماتیس شایع ترین عامل ایجادکننده اورتریت غیرگونوکوکی بوده وسبب اپیدیدیمیت، اورکیت وانسداد مجرای اسپرم شده ودرنتیجه منجربه اختلال باروری می شود.

عفونت ناشی ازکلامیدیا تراکوماتیس با تولید آنتی بادی ASAمرتبط است، اما چه میزان باروری را تحت تاثیر قرار می دهد معلوم نیست. درهنگام استفاده از تست های اختصاصی کلامیدیا تراکوماتیس 15تا %25 ازبیماران نابارور، تیتر آنتی بادی + رانشان می دهند.

نایسریا گونوره

باکتری گرم منفی، غیرمتحرک، فاقداسپور وکاتالاز مثبت است. این باکتری سبب بیماری سوزاک، بیماری شناخته شدهی مقاربتی است. عفونت ناشی از نایسریاگونوره سبب اورتریت، فارنژیت وعوارضی نظیر افزایش حساسیت به ویروس نقص ایمنی می شود. طیف وسیعی از عفونت ها به دنبال تماس مخاطی تناسلی-ادراری رخ می دهد.

عفونت گونوکوکی سبب تغییر در اسپرم شده و منجربه مسدود شدن وازودفرنس ویاوزیکول های منی که ناباروری به دنبال خواهد داشت.

کوکسی گرم مثبت:آنتروکوکوس ها واستافیلوکوکوس ها مجرای ادراری مردان را کلونیزه می کنند. درالتهاب پروستات واپیدیدیمیت نقش دارند وممکن است ناباروری رامختل کند.انتروکوکوس در منی مردان نابارور واستافیلوکوکوس ها درمجرای ادراری مردان نابارور حضوردارند.

گاردنر واژینالیس
درمجرای تناسلی مردان نابارور به فراوان یافت می شود. انتشارصعودی گونه های درگیرکننده ممکن است به ناباروری فاکتور لوله ای شود.

هلیکوباکترپیلوری
تنها ارگانیسمی که بدون عفونی نمودن مجرای تناسلی به باروری صدمه می زند.

باکتری هوازی
اشریشیاکلی از باکتری های شایع مجرای روده است. اشریشیاکلی در ایجاد ناباروری ممکن است دخیل باشد.پسودموناس آئروژینوزا می تواند در باروری مردان اخلال ایجاد کند.

باکتری بی هوازی

شناسایی باکتری بی هوازی در مایع منی به دلیل شرایط هوازی در جمع آوری نمونه منی مشکل است. در نمونه مایع منی انسانی باکتری هوازی در %99 نمونه ها قابل شناسایی اند. بی هوازی ها به طور نرمال در پیشابراه مردان دیده می شود، بنابراین به طور حتم علت عمده ناباروری در مردان نیستند.

نتیجه گیری

40 تا 50 درصد مشکل ناباروری، وابسته به مردان بوده و در حدود 25 درصد ازدواج ها رخ می دهد، علل گوناگونی برای ناباروری مردان وجود دارد که شایع ترین آنها واریکوسل و … است که با معاینات اولیه ناباروری، آزمایش اسپرم منی و سایر آزمایشات که مثل آزمایش اسپرموگرام(مایع شدن سیمن، حجم مایع منی،اسپرم) و آزمایشات میکروسکوپی اسپرم و… قابل پیش گیری و درمان است.

PH ویسکوزیته و تعیین عفونت باکتریایی و پاسخ های متعاقب سیستم ایمنی یکی از عوامل مهم ایجاد ناباروری در مردان است. این عفونت ها در مراحل مختلف بر کیفیت اسپرم ها اثر سو گذاشته و از این طریق منجر به کاهش توانایی باروری و در نتیجه افزایش باروری می شود.بنابراین درمان همزمان با آنتی بیوتیک ها و آنتی اکسیدان ها استراتژی مناسبی برای درمان ناباروری مردان بر اثر عفونت باکتریایی است

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.